Zarządzenie wykonania czyli odwieszenie kary pozbawienia wolności

 

Najczęściej orzekaną przez polskie Sądy karą za przestępstwa jest kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

Instytucja warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności została uregulowana w art.69§1, 2 ,3 i 4 k.k. oraz art.70§1 pkt 1 k.k.

Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności polega na tym, że Sąd w wyroku skazującym wymierza sprawcy przestępstwa karę pozbawienia wolności, lecz jednocześnie zawiesza jej wykonanie na okres próby wynoszący od 2 do 5 lat licząc od uprawomocnienia się wyroku. Jeśli okres próby przebiegnie pomyślnie, wówczas po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby następuje zatarcie skazania, tj. wykreślenie wyroku skazującego z Krajowego Rejestru Karnego, skazany przestaje wówczas figurować jako osoba karana  za przestępstwo, a do sprawy karnej nie ma już powrotu, tzn. orzeczona wobec skazanego kara pozbawienia wolności nie może zostać już nigdy wykonana.

Zilustruję to na przykładzie:

Jan Kowalski został skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie  z dnia 01.01.2014r. za przestępstwo oszustwa z art.286§1 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jaj wykonania na podstawie art.69§1 i 2 k.k., art.70§1 pkt 1 k.k. na okres 4 lat próby. Wyrok uprawomocnił się w dniu 08.01.2014r. W tym dniu rozpoczął bieg okres 5 lat próby. Ponieważ ani w okresie próby, ani w kolejnych 6 miesiącach Sąd nie zarządził wobec Jana Kowalskiego orzeczonej kary pozbawienia wolności, to skazanie Jana Kowalskiego uległo zatarciu z dniem 08.07.2019r., czyli  po 5 latach (okres próby) i 6 miesiącach od uprawomocnienia się wyroku.Po dniu 08.07.2019r. Sąd nie może zarządzić wobec Jana Kowalskiego wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności.

Sąd zachowuje możliwość zarządzenia  wykonania wobec skazanego kary pozbawienia wolności w okresie próby i kolejnych 6 miesięcy licząc od uprawomocnienia się wyroku. Postanowienie Sądu o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności musi zostać wydane i uprawomocnić się w tym czasie, tj. w okresie próby lub kolejnych 6 miesięcy licząc od uprawomocnienia się wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Jeżeli w tym okresie czasu, tzn przed upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby Sąd wyda postanowienie o zarządzeniu wykonania kary, lecz to postanowienie nie uprawomocni się w tym terminie (np. na skutek złożenia przez obrońcę skazanego zażalenia), wówczas kara pozbawienia wolności nie może zostać wobec skazanego wykonana.

Konsekwencją wydania i uprawomocnienia się w okresie próby lub dalszych 6 miesięcy czasu postanowienia Sądu o zarządzeniu wykonania (odwieszeniu)  kary pozbawienia wolności jest osadzenie skazanego w Zakładzie Karnym.

Zilustruję to na przykładzie:

Jan Kowalski został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo posiadania narkotyków w postaci 10 gram marihuany z art.62 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii na karę 1 roku pozbawienia wolności  z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na podstawie art.69§1 i 2 k.k., art.70§1 pkt 1 k.k. na okres 3 lat próby. W okresie próby Jan Kowalski popełnił ponownie przestępstwo posiadania narkotyków, tym razem 2 gram marihuany, za które został prawomocnie skazany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza w Warszawie na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności również z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby. Informacja o ponownym skazaniu została przekazana do Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza, który wydał wobec Jana Kowalskiego pierwszy wyrok skazujący. Po otrzymaniu tej informacji i odpisu drugiego wyroku skazującego Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza na posiedzeniu wydał postanowienie o zarządzeniu wykonania wobec Jana Kowalskiego kary 1 roku pozbawienia wolności. Po uprawomocnieniu się tego orzeczenia Jan Kowalski został wezwany do stawienia się w Zakładzie karnym celem odbycia kary 1 roku pozbawienia wolności.

Kodeks Karny przewiduje 2 sytuacje, w których dochodzi do zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej początkowo z warunkowym zawieszeniem jej wykonania:

 • obligatoryjne zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności uregulowane w przepisach art.75§1, 1a, 2 i 2a Kodeksu Karnego – gdy Sąd musi zarządzić wykonanie kary pozbawienia wolności, a więc został pozbawiony swobody decyzji w tym zakresie
 • fakultatywne zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności uregulowane w art.75§3 Kodeksu Karnego, gdy Sąd nie musi, ale może podjąć decyzję o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności

Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności następuje w formie postanowienia po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu jawnym, tzn. strony postępowania wykonawczego: skazany, jego obrońca i Prokurator są o nim zawiadamiani  i mogą wsiąść w nim udział. W tym posiedzeniu bierze także udział kurator sądowy, jeśli Sąd ustanowił nad skazanym dozór kuratora.

Postanowienie Sądu o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia podlega zaskarżeniu zażaleniem, które należy wnieść w terminie 7 dni, licząc od:

 • ogłoszenia orzeczenia (gdy strona, która składa zażalenie była obecna na ogłoszeniu postanowienia)

albo

 • doręczenia postanowienia (gdy strona skarżąca postanowienie nie była obecna na ogłoszeniu orzeczenia.

W kolejnych artykułach omówię przypadki obligatoryjnego i fakultatywnego zarządzenia przez Sąd wykonania kary pozbawienia wolności.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

120 odpowiedzi na Zarządzenie wykonania czyli odwieszenie kary pozbawienia wolności

 1. Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.
  Pozdrawiam
  Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny

 2. Piotr pisze:

  Witam
  Zostałem skazany na 6 miesiecy z warunkowym zawieszeniem na 3 lata za oszustwo nie naprawiłem szkody więc sad odwiesił mi kare nie złożyłem zażalenia na wyrok mam pytanie po jakim czasie dostane wezwanie do zakładu karnego?? i czy w mojej sytuacji mogę się ubiegać o wykonanie kary przy użyciu dozoru elektronicznego w miejscu zamieszkania???

  • Witam,

   po pierwsze termin wezwania do stawiennictwa do zakładu karnego, zależy od nakładu pracy Sądu tj. ok. kilku tygodni. Jak najbardziej może Pan złożyć wniosek o udzielenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Najlepiej jest złożyć Wniosek o dozór elektroniczny jak tylko zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności będzie prawomocne.

 3. Sysia pisze:

  Witam. W sprawie męża zostało wydane postanowienie o odwieszeniu kary 2 lat, za nie wpłacenie nawiązki. Skrótowo – nawiązka została rozłożona na raty, i mąż do dnia sprawy miał wpłacić i przedstawić wpłaty zaległych rat. Sprawa była 20, zaś maż 19 był w sądzie i tam w sekretariacie złożył potwierdzenia wpłaty w sumie połowy nawiązki jak nakazał sąd na I sprawie. Niestety przez niedbalstwo pani w sekretariacie nie zostało to dołączone do akt i nie przedstawione na sprawie na której niestety mąż nie mógł się stawić. Po spawie był się dowiedziedzieć i wyszło że odwiesili mu ten wyrok. Co można i co trzeba zrobić w tej sytuacji, bo nie wyobrażam sobie 2 lat bez niego. Kiedy takie postanowienie się uprawomocnia? I czy można cokolwiek odkręcić??

  • Sysia pisze:

   Jeszcze chciałabym się dowiedzieć, czy jak napiszemy zażalenie, czy potem jeśli nie daj Boże rejonowy nie uzna, odwołanie do okręgwego to czy wyrok się nie uprawomocni do wykorzystania wszystkich możliwości prawnych?

   • Witam,

    po pierwsze trzeba zaznaczyć, iż wyrok się uprawomocnia w pierwszej instancji po 7 dniach, jeżeli żadna ze stron nie złoży wniosku o uzasadnienie wyroku a potem apelacji. Natomiast, jeżeli wyrok zostanie zaskarżony, wówczas trafia do Sądu II instancji i wyrok się uprawomocni z dniem wydania decyzji przez Sąd II instancji. Dopiero potem akta trafiają do wydziału wykonawczego i wtedy należy oczekiwać na wezwanie do zakładu karnego. Potem w zależności od wyroku można starać się o odroczenie wykonania kary lub o dozór elektroniczny, ale wszystko zależy od długości kary pozbawienia wolności.

    • Sysia pisze:

     Witam,
     Na wstępie dziękuję za wcześniejsze odpowiedzi. Czyli jak dobrze rozumiem, skoro mąż nie był na sprawie (na wcześniejszym posiedzeniu sedzia powiedziala, że jeśli zapłaci te zaległe raty nawiązki do rozprawy to nie musi się stawiać) to wyrok nie uprawomocni się do czasu odebrania listu plus te siedem dni na złożenie zażalenia? Czyli najkorzystniej odwlec choć trochę w czasie podejmując list w ostatnim dniu?

     • Witam,

      od razu chciałem podkreślić, że termin zażalenia wynosi 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia, jeżeli strona była obecna na ogłoszeniu postanowienia. Natomiast jeżeli strona nie była obecna na ogłoszeniu postanowienia, wówczas termin zażalenia wynosi 7 dni od daty odebrania postanowienia przesłanego listem poleconym. Natomiast co do pytania czy najkorzystniej składać zażalenie ostatniego dnia, tutaj zasada jest prosta. Im wcześniej zostanie złożone zażalenie, tym wcześniej zostanie wyznaczony termin posiedzenia w sądzie II instancji.

  • Witam,

   po pierwsze trzeba napisać zażalenie na postanowienie o odwieszeniu kary pozbawienia wolności. Termin takiego zażalenia wynosi 7 dni od daty posiedzenia, lecz najlepiej je złożyć jak najszybciej. Natomiast w uzasadnieniu takiego zażalenia trzeba opisać, iż nawiązka została uiszczona w całości. Na potwierdzenie tego faktu trzeba dołączyć w formie załącznika dowód uiszczenia opłaty np. potwierdzenie przelewu. Jednakże jak mąż składał potwierdzenia wpłat to Pani w sekretariacie powinna na kopi przystawić pieczątkę tzw. prezentatę czyli dowód, iż pismo wpłynęło do Sądu. Jeżeli mąż posiada taką kopię pisma, które składał wraz z prezentatą, wówczas są ogromne szanse, że mąż nie trafi do zakładu karnego.

   • Sysia pisze:

    W nawiązaniu do wcześniejszej odpowiedzi, na którą nie wiem czemu nie mogę odpowiedzieć. Cytując artykuł powyżej: „Postanowienie Sądu o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia podlega zaskarżeniu zażaleniem, które należy wnieść w terminie 7 dni, licząc od:
    ogłoszenia orzeczenia (gdy strona, która składa zażalenie była obecna na ogłoszeniu postanowienia)
    albo
    doręczenia postanowienia (gdy strona skarżąca postanowienie nie była obecna na ogłoszeniu orzeczenia.” – nie wiem jak mam rozumieć Pana odpowiedź, że jest tylko te 7 dni od ogłoszenia orzeczenia. Bo jeśli tak by było, to w takim razie przez opieszałość nowej firmy doręczającej, mało kto zdążyłby z zżaleniem w ciągu tych 7 dni od ogłoszenia, a skoro nie był na sprawie, to skąd miałby wiedzieć, jakie postanowienie zapadło. Mam nadzieję, że za dużo nie namieszałam.

    • Witam,

     moją intencją było w odpowiedzi było, iż termin zażalenia wynosi 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia, jeżeli strona była obecna na ogłoszeniu owego postanowienia. Natomiast jeżeli strona nie była obecna na ogłoszeniu postanowienia, wówczas termin zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia listem poleconym postanowienia o zarządzeniu wykonania kary.

     • Sysia pisze:

      Witam,
      czyli dobrze uważam, że dopiero po odebraniu tego listu zaczynamy liczyć te 7 dni, na zażalenie. Więc odkładając w czasie odebranie, jednocześnie odwlekamy czas na zażalenie, zgodnie z prawem.
      Jak dobrze też rozumiem, wyrok nie uprawomocni się dopóki nie minie te 7 dni, bądź jak w tym przypadku nie uprawomocni się bo będzie złożone zażalenie.
      Podsumowując, myślę, że do czasu decyzji sądu II instancji postanowienie nie uprawomacnia się. Czy dobrze teraz wszystko rozumiem?

 4. Antoni pisze:

  Witam,
  Mój brat dostał wyrok 3 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata za czyn z art. 284 par. 3 KK, który został mu odwieszony, z powodu popełnienia kolejnego przestępstwa (w okresie zawieszenie) i zasądzonego kolejnego wyroku z art. 278 par. 1 i 5 KK. Drugi wyrok to z kolei 6 miesięcy w zawieszeniu na 3 lata.
  Moje pytanie jest następujące: Czy w przypadku odbywania kary odwieszonego pierwszego wyroku 3 miesięcy istnieje możliwość, że sąd odwiesi także i ten drugi wyrok? Czyli z 3 miesięcy odsiadki zrobi się w sumie 9 miesięcy. Czy sąd stosuje coś takiego, jeśli tak to w jakich przypadkach? Dziękuję i pozdrawiam

  • Witam.

   Bratu nie zostanie automatycznie odwieszone 6 miesięcy. Od momentu uprawomocnienia się drugiego wyroku płynie okres próby (3 lata). Jeśli przez ten czas brat nie popełni ponownie przestępstwa to orzeczone drugim wyrokiem 6 miesiące nie zostaną odwieszone w ogóle. Jednocześnie proponuję wnioskować o odbycie odwieszonej już kary 3 miesięcy pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

 5. Franek pisze:

  Witam
  W 2012 roku zostałem skazany z art. 178a,par4 na 1 rok i 3 mc pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata. W 2013 roku ponownie zostałem skazany za ten sam czyn na 10 mc. pozbawienia wolności. Obecnie odbywam w zakładzie karnym karę 10 mc pozbawienia wolności i otrzymałem postanowienie o zarządzeniu wykonania kary 1 rok i 3mc pozbawienia wolności orzeczonej wcześniejszym wyrokiem. Tydzień temu wychowawca informował mnie że zakład karny złoży wniosek o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Moje pytanie
  Czy mogę odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego jeżeli z pierwszej kary zostało mi jeszcze 6 mc odsiadki ale sąd zarzadził wykonanie kolejnych 1 roku i 3 mc?
  Czy gdybym złożył zażalenie na wykonanie drugiej kary, to ono nie będzie prawomocne to mogę dostać dozór elektroniczny odbyć 6 mc w dozorze a potem dopiero stawić się na odbycie tradycyjnie 1 roku i 3 mc ?
  A może jakiś inny pomysł jak z tego wybrnąć ?
  Z góry bardzo dziękuję za pomoc. Franek

  • Witam,

   jeżeli kara pozbawienia wolności 10 miesięcy jest już prawomocna oraz kara 1 roku i 3 miesięcy została prawomocnie odwieszona wówczas nie może się Pan starać o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Natomiast jeżeli tylko prawomocna jest 10 miesięcy pozbawienia wolności a odwieszona kara 1 roku i 3 miesięcy nie, to jak najbardziej może Pan wnosić o dozór elektroniczny. Jeżeli złoży Pan zażalenie na postanowienie w przedmiocie zarządzenia wykonania kary, na co przysługuje Panu prawo, wówczas kara do wykonania nie będzie prawomocna.
   W pana przypadku oprócz dozoru elektronicznego może się Pan starać o przerwę w karze, a potem o warunkowe zwolnienie. Jeżeli odbył Pan co najmniej karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz uzyskał przerwę w karze na co najmniej rok to w konsekwencji można starać się warunkowe zwolnienie. Więcej o tej instytucji na http://pozbawieniewolnosci.pl/zwolnienie-warunkowe-skazanego-z-odbycia-reszty-kary-jako-nastepstwo-przerwy-w-wykonaniu-kary-pozbawienia-wolnosci-2/

 6. Franek pisze:

  Dziękuję bardzo za odpowiedź
  Kara 10 mc jest prawomocna i właśnie ją odbywam ( jestem na przepustce ) zostało mi jeszcze 5 miesięcy do jej odbycia. Kara 1rok i 3mc jest nieprawomocna ( złożyłem wczoraj zażalenie jak Pan radził ) Więc w takim przypadku będę wnioskował o wykonanie dalszych 5 mc z kary 10 mc w systemie dozoru elektronicznego ?
  A co jeżeli będę miał dozór elektroniczny a w czasie tego dozoru uprawomocni się ta kara 1 rok i 3 mc ? Czy wtedy przerwą mi dozór i trafię do więzienia ? Czy będę mógł skończyć jedną karę w dozorze a potem drugą w zakładzie karnym ?
  Dziękuję i pozdrawiam. Franek

  • Witam,

   w sytuacji kiedy będzie Pan odbywał karę w systemie dozoru elektronicznego i w czasie tego dozoru zostanie Panu odwieszona jakakolwiek kara pozbawienia wolności, wówczas dozór elektroniczny jest obligatoryjnie uchylany i trafia Pan do zakładu karnego. Nie ma możliwości dokończenia dozoru i pójścia do zakładu karnego na kolejną karę.

 7. Rafał pisze:

  a czy posiedzenie może zostać powtórzone ?
  nie było mnie w kraju i jak wróciłem okazało sie ze było posiedzenie na którym to odwieszono mi kare 1,5roku na 3 lata
  pozdrawiam

  • Witam,

   istnieje możliwość wznowienia postępowania w sprawie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności tylko w przypadku kiedy został Pan nieprawidłowo poinformowany o terminie lub nie został Pan w ogóle powiadomiony o terminie posiedzenia. Pan jako strona postępowania ma obowiązek poinformować Sąd o każdorazowym zmianie adresu do doręczeń w kraju. Jeżeli tego Pan nie uczynił, wówczas Sąd wysyła zawiadomienie o terminie pod adres, który Pan podał w postępowaniu karnym. Jeżeli nie powiadomił Pan Sądu o zmianie adresu do doręczeń w kraju, to nie można wnosić o wznowienie postępowania w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności. Natomiast nawet w przypadku nie poinformowania Sądu o zmianie adresu do doręczeń, nie został Pan w ogóle poinformowany o terminie posiedzenia, wówczas można się starać o wznowienie postępowania. Jednakże takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko.

 8. Marcin pisze:

  Witam,
  Mam pewien problem. W 2009r zostałem skazany na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 z tytuły posiadania i sprzedaży środków odurzających (tabletki extazy + posiadanie fifki z nadpalonym suszem konopi innych niż włókniste) wyrok skończył mi się w maju br jednak dodatkowy okres 6m-cy kończy się dopiero w listopadzie.
  W marcu br zostałem ponownie zatrzymany za posiadanie 1.7gr marihuany, wyrok dostałem w czerwcu br i była to grzywna 1000zł + koszty sądowe. Już myślałem że sprawa się zakończyła, a w dniu wczorajszym otrzymałem informacje o posiedzeniu w sprawie orzeczenia o ponownym skazaniu (dzień posiedzenia 21.08.2014r). Trochę na ten temat czytałem ale chciałem się upewnić w jednej kwestii a mianowicie, czy przy tak mało szkodliwym czynie społecznym za który nie dostałem wyroku skazującego a jedynie grzywnę 1000zł jest duża szansa że zostanie mi poprzedni wyrok (2 na 5) odwieszony? Zaznaczę iż u kuratorów miałem pozytywną opinie, nie popełniałem też przez ten okres żadnych innych przestępstw. Aktualnie się nie uczę ale prowadzę własną działalność gospodarczą którą miałem już założoną w momencie uprawomocnienia wyroku sprzed 5 lat.

  • Witam,

   niestety nie mam dla Pana dobrych wiadomości. W przypadku skazania za takie samo przestępstwo, jaki właśnie jest posiadanie środków odurzających powoduje odwieszenie kary pozbawienia wolności za pierwszy wyrok. Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności w świetle aktualnie obowiązujących przepisów jest obligatoryjne, czyli Sąd nie ma żadnej innej drogi jak odwiesić Panu karę pozbawienia wolności orzeczonej pierwszym wyrokiem. Natomiast zarządzenie wykonania kary musi się uprawomocnić w okresie próby czyli do listopada 2014 r. Jeżeli Sąd nie zdąży zarządzić Panu prawomocnie wykonanie kary 2 lat pozbawienia wolności do listopada 2014r, wówczas nie powinien Pan trafić do zakładu karnego.

   • Marcin pisze:

    A czy czasem nie byłoby obligatoryjne gdybym dostał za drugi czyn wyrok skazujący tj kolejny wyrok w zawieszeniu? Czytałem na różnych forach, że w przypadku jeśli nie dostałem wyroku skazującego za drugi czyn a jedynie grzywnę to odwieszenie poprzedniego jest fakultatywne czyli należy do decyzji sędziego.
    Czy w tym wypadku kara grzywny też jest wyrokiem skazującym i sędzia nie będzie miał wyboru ?

    • Marcin pisze:

     Art 75 § 1. Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności.
     W moim przypadku nie było kary pozbawienia wolności nawet w zawieszeniu. Czy w takim razie naprawdę nie mam szans na pozostawienie decyzji sędziemu w kwestii odwieszenia poprzedniego wyroku ?

 9. marcin pisze:

  Witam mam pewien problem w kwietniu 2013 roku zostaem zatrzymany za jazde pod wplywem alkoholu dostalem kare pieniezna oraz wyrok w zawieszeniu 8mscy na 2 lata niestety w listopadzie znowu jechalem autem oczywiscie trzezwy no ale na zakazie sadowym (dodam ze nie dla przyjemnosci sprawa wyzszej koniecznosci wiozlem kogos do szpitala ) tez mialem sprawe z art 244 niedostosowanie sie do nakazu sadu dostalem mkolejne zawiasy i kare grzywny i przyszlo mi nastepne wezwanioe o odwieszenie kary warunkowo zawieszonej dzis byla sprawa mimo wniosku oraz ktory dolaczylem do sprawy sad odwiesil mi wyrok z 1 sprawy.Teraz moje pytanie czy lepiej napisac zazalenie do SO o ten wyrok,czy lepiej skladac wniosek o odroczenie kary w ktorym przypadku sa wieksze szanse ?Dziekuje za odp i pozdrawiam

  • Witam,

   w Pana sytuacji najlepiej napisać zażalenie do Sądu Okręgowego podając w uzasadnieniu, dlaczego Sąd nie powinien Panu odwieszać warunkowo zawieszonej kary z pierwszego wyroku. Natomiast jeżeli zażalenie nie zostanie uwzględnione, wówczas kara 8 miesięcy pozbawienia wolności może być odbyta w systemie dozoru elektronicznego. Wniosek o dozór elektroniczny składa się do właściwego Sądu Okręgowego odpowiedniego dla Pana miejsca zamieszkania. Jeżeli Sąd nie przychyli się i nie udzieli zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, wówczas można się starać o odroczenie kary pozbawienia wolności.

 10. Piotr pisze:

  Witam
  Otrzymałem pismo o stawieniu się do zakładu karnego w dniu 22 wrzesień. Na odbycie kary 1 roku pozbawienia wolności. Wyrok został odwieszony zaocznie w czerwcu. Lecz nie zostałem o tym poinformowany. Więc nie miałem szans na odwołanie się. Dodam że odwieszenie zostało zarządzone w okresie tych dodatkowych 6 miesięcy. Grzywna została zapłacona. A powodem odwieszenia był brak kontaktu z kuratorem w okresie ostatnich 6 miesięcy.
  Moje pytanie brzmi następująco, czy mogę się odwołać od wyroku w jakikolwiek sposób tym bardziej ze nawiązałem na nowo kontakt z kuratorem. Lub czy mogę pisać o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. I czy jak napiszę o to, to czy mogę odwlekać stawienie się do Z.K.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Witam,

   jak sprawa jest już prawomocna to niestety nic już nie można zrobić w Pańskiej sprawie. W tej sytuacji jeżeli ma Pan do odbycia karę 1 roku pozbawienia wolności to należy jak najszybciej złożyć wniosek o dozór elektroniczny wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności. Jeżeli Sąd uwzględni wniosek o wstrzymanie kary np do rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny, wówczas nie ma ryzyka, że zostanie Pan doprowadzony siłą do zakładu karnego.

 11. jotmaka pisze:

  Witam.

  Pytanie dotyczy sprawy dość skomplikowanej, więc mam nadzieję, że odpowie mi jakiś prawnik, który posiada wiedzę w tym temacie.

  2006 r. – wyrok skazujący w zawieszeniu

  2008 r. – wyrok skazujący w zawieszeniu

  2009 r. – odwieszenie pierwszego wyroku z art 75 par 1. kk

  Wyrok z 2008 r. nadal w zawieszeniu.

  Teraz pytanie – jeżeli wyrok z 2008 r. ulegnie zatarciu (okres zawieszenia + 6 miesięcy minie), to czy może to być w świetle prawa przesłanka do ponownego zawieszenia zarządzonej kary za wyrok z 2006 r. Skazany do tej pory nie odbył zarządzonej kary, więc gdyby teraz zwrócił się do sądu o zmianę postanowienia, to czy ma szanse na zawieszenie kary z racji tego, że formalnie nie jest już skazany za podobne przestępstwo.

  Proszę o odpowiedź czy to możliwe, a jeżeli tak, to o co wnioskować pisząc do sądu (zmiana postanowienia, wznowienie postępowania?)

  • Witam,

   dość ciężko jest odpowiedzieć na Pana zapytanie, ponieważ nie znam szczegółów każdej ze spraw. Jeżeli wyrok z 2008 zapadł, kiedy jeszcze miał Pan wyrok z 2006 roku w karcie karnej, a następnie zapadł wyrok w 2009, to wszystkie przestępstwa zacierają się wraz końcem próby + 6 miesięcy ostatniego wyroku, czyli z 2009 r. Nie ma tak, że każdy z wyroków zacierają się po okresie próby.
   Natomiast jeżeli jakiś wyrok zatarł się przed wydaniem prawomocnego wyroku, to wpis w karcie karnej będzie dotyczył tylko tego konkretnego wyroku.

 12. aniaa pisze:

  Witam.
  Mój znajomy odsiaduje kare 2 i pol roku. Wplacil ostatnio pieniadze za szkode i wszystko bylo okej. W ubiegly wtorek dostal pismo z sądu a powiem jeszcze że wczesniej byl karany i mial kare w zawieszeniu. Teraz w pismie podana zostala data posiedzenia jego dwie sygnatury akt i podpisane że sprawa o ponownie ukaranie. Czego można sie w takim razie spodziewac? odwieszenia wyroku?

  • Witam,

   ciężko jest określić jakie posiedzenie zostało wyznaczone Pani znajomemu. Można się spodziewać dwóch rzeczy. Albo posiedzenie w przedmiocie odwieszenia kary warunkowo zawieszonej lub zupełnie nowa sprawa o nowe przestępstwo. Jeżeli w wezwaniu są dwie sygnatury, przewidywałbym, że może to być posiedzenie w postępowaniu wykonawczym czyli np. odwieszenie kary pozbawienia wolności.

   • aniaa pisze:

    nic nowego napewno nie zrobił. Odsiaduje wyrok. więc jakie jest prawdopodobieństwo, że te zawiasy zostaną mu odwieszone. Wcześniej za kradzież dostał zawiasy. Teraz odsiaduje wyrok za kradzież z pobiciem. Wspominał że niby inne artykuły ale jednak kradzież…

    • Witam,

     w tym przypadku Sąd odwiesi karę pozbawienia wolności, ponieważ drugie przestępstwo, które popełnił Pani znajomy, jest przestępstwem podobnym do pierwszego. W związku z tym Sąd jest zobligowany czyli nie ma obecnie żadnej innej drogi jak tylko odwiesić karę pozbawienia wolności za pierwszy wyrok.

 13. Mateo pisze:

  Witam chcialbym sie dowiedziec czy jezeli dostajac wyrok w zawieszeniu 1 rok zawieszony na 3 lata ,ktory prawdopodobnie odwiesi mi pierwszy wyrok 10 miesiecy zawieszone na 3 lata to idac do ZK musze odsiadywac tylko ten pierwszy wyrok czy oba
  pierwszy wyrok jest za paserstwo a drugi za kradziez dziekuje i prosze o odpowiedz

  • Witam,

   w tej sytuacji zostanie Panu odwieszony tylko wyrok za pierwsze przestępstwo, czyli wyrok 10 miesięcy pozbawienia wolności. Natomiast jeżeli do tego dojdzie, można się starać o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, aby nie trafił Pan do zakładu karnego.

   • Mateo pisze:

    Dziekuje bardzo za szybka odpowiedz i mam jeszcze jedno pytanie bo ja mam 2 wyroki w zawieszeniu za paserstwo 10 miesiecy na 3 lata i 8 miesiecy na 3 lata i w tej sytuacji bede mial do odsiedzenia 2 wyroki i czy bede musial odsiadywac tylko ten wiekszy wyrok i rownoczesnie bedzie mi lecial ten mniejszy czy bede musial siedziec sume tych wyrokow czyli 18 miesiecy, czy mozna jakos wplynac w takim wypadku na decyzje sadu czy jest to uchwalone ustawą i ma byc tak jak zadecyduje sąd, czy w takim wypadku tez mozna sie starac o dozor elektroniczny.
    Dziekuję i pozdrawiam serdecznie

 14. aleksandra pisze:

  Witam serdecznie.Mój partner mniej wiecej rok temu dostał wyrok (1/3 lata w zawieszeniu za posiadanie narkotyków) miał dozór policyjny-stawiał się . był na sprawie.Nie odebrał z sądu wyroku,gdzie miał obowiązek leczenia i dozor kuratora. mniej wiecej poł roku później musiał zmienić miejsce zamieszkania,kupił mieszkanie od dewelopera gdzie do dnia dzisiejszego nie ma zameldowania.nie poinformowal kuratora o tym przez swoje zaniedbanie i niewiedzy o kuratorze.Dwa tygodnie temu policja zabrała go do aresztu,gdzie ma spędzić 12 miesiecy.Stara się teraz o DSE.Mam pytanie jakie są szanse na przyznanie tego systemu?dodam ze jego zachowanie nie bylo celowe,nie ukrywal sie specjalnie(wszyscy nowi mieszkancy w naszym etapie nie maja zameldowania)po prostu zaniedbal sprawe i nie odebral wyroku,co mialo skutki o jego niewiedzy(listy przychodzily na stary adres).Jego zachowanie od wyroku jest bez zarzutu.proszę o odpowiedz.Pozdrawiam

  • Witam,

   jeżeli Pani partner po popełnieniu czynu prowadził przykładny tryb życia i nie miał żadnych konfliktów z prawem, oraz przestępstwo, które popełnił było jego pierwszym przestępstwem, wówczas szanse na uzyskanie dozoru elektronicznego wzrastają. W uzasadnieniu takiego wniosku należy podkreślić, dlaczego Pani partner powinien pozostać na wolności oraz należy także załączyć harmonogram odbywania dozoru elektronicznego.

 15. aleksandra pisze:

  Dodam jeszcze ze opinia nowych sąsiadów jest pozytywna co załączone jest w dokumentach dla sądu, ,umowa przedwstępna kupna mieszkania rownież.nie ma kontaktu z narkotykami, w areszcie nie sprawia zadnych problemów i podjął się pracy.Bardzo proszę o odpowiedz jakie ma szanse na dse? dziekuje aleksandra

 16. aleksandra pisze:

  Witam serdecznie.Mój partner mniej wiecej rok temu dostał wyrok (1/3 lata w zawieszeniu za posiadanie narkotyków) miał dozór policyjny-stawiał się . był na sprawie.Nie odebrał z sądu wyroku,gdzie miał obowiązek leczenia i dozor kuratora. mniej wiecej poł roku później musiał zmienić miejsce zamieszkania,kupił mieszkanie od dewelopera gdzie do dnia dzisiejszego nie ma zameldowania.nie poinformowal kuratora o tym przez swoje zaniedbanie i niewiedzy o kuratorze.Dwa tygodnie temu policja zabrała go do aresztu,gdzie ma spędzić 12 miesiecy.Stara się teraz o DSE.Mam pytanie jakie są szanse na przyznanie tego systemu?dodam ze jego zachowanie nie bylo celowe,nie ukrywal sie specjalnie(wszyscy nowi mieszkancy w naszym etapie nie maja zameldowania)po prostu zaniedbal sprawe i nie odebral wyroku,co mialo skutki o jego niewiedzy(listy przychodzily na stary adres).Jego zachowanie od wyroku jest bez zarzutu.proszę o odpowiedz.Pozdrawiam

  • ola pisze:

   Witam serdecznie.Mój partner mniej wiecej rok temu dostał wyrok (1/3 lata w zawieszeniu za posiadanie narkotyków) miał dozór policyjny-stawiał się . był na sprawie.Nie odebrał z sądu wyroku,gdzie miał obowiązek leczenia i dozor kuratora. mniej wiecej poł roku później musiał zmienić miejsce zamieszkania,kupił mieszkanie od dewelopera gdzie do dnia dzisiejszego nie ma zameldowania.nie poinformowal kuratora o tym przez swoje zaniedbanie i niewiedzy o kuratorze.Dwa tygodnie temu policja zabrała go do aresztu,gdzie ma spędzić 12 miesiecy.Stara się teraz o DSE.Mam pytanie jakie są szanse na przyznanie tego systemu?dodam ze jego zachowanie nie bylo celowe,nie ukrywal sie specjalnie(wszyscy nowi mieszkancy w naszym etapie nie maja zameldowania)po prostu zaniedbal sprawe i nie odebral wyroku,co mialo skutki o jego niewiedzy(listy przychodzily na stary adres).Jego zachowanie od wyroku jest bez zarzutu.proszę o odpowiedz.Pozdrawiam

   • Witam,

    zawsze są jakieś szanse na pozytywne rozpoznanie wniosku Pani partnera. Po pierwsze we wniosku należy wyjaśnić jakie były okoliczności odwieszenia kary pozbawienia wolności. Po drugie należy uzasadnić Sądowi dlaczego obecność na wolności jest taka ważna dla Pani partnera. Np praca, życie rodzinne itd. Aby wzmocnić swoje argumenty dobrze jest zaproponować we wniosku obowiązki, którym (gdy uda się uzyskać dozór elektroniczny) podda się Pani partner.

 17. MarcinQ pisze:

  Witam
  Pisze w sprawie z art 178 1kk więc prowadzenie pojazdu pod wpływem. Ogólnie w 2010r dopuściłem się tego przestępstwa po raz pierwszy otrzymałem wyrok (zawiasy) 10miesiecy na 2lata oraz grzywnę 800zł – 500zł jako wpłata dla sądu oraz 300zł na poczet Osób pokrzywdzonym w wypadkach tzn. ZIELONY LIŚĆ opłaty uiściłem, w 2012r. Odzyskałem prawo jazdy – ZROBIŁEM JE PONOWNIE przeszedłem badania psychologiczne bez żadnych przeciwwskazań lecz pod koniec 2013r. dopuściłem się tego samego wykroczenia otrzymałem wyrok 2lata w zawieszeniu na 6lat lecz okres próby został złamany otrzymałem pismo o Wykonanie Kary Pozbawienia Wolności na 10 miesięcy ogólnie z tytułu tego że zapłaciłem grzywną będzie to 8miesiecy. Pisałem zażalenie lecz to nie przeszło. Otrzymałem odp. że moje zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie, lecz na końcu napisano że okoliczności mogą być rozpatrywane jedynie jako podstawy do ewentualnego odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności. Mam zamiar napisać prośbę o zawieszenie, lecz szczerze nie mam pojęcia jak to napisać mam kilka argumentów aby wyrok został zawieszony zaczynam właśnie pisać prośbę zobaczymy co z tego wyjdzie. Pytanie czy nawet gdyby uda mi się zawiesić karę pozbawienia wolności to czy to będzie zawieszenie na jakiś czas czy też otrzymam OKRES PRÓBY? zarówno jakie mam szanse aby mój wniosek dał radę zawiesić wyrok? Mam rodzinę tzn: rozwiodłem się z Żoną mamy dwoje Dzieci opłacam alimenty 400zł lecz jestem jedynym żywicielem rodziny ponieważ moja była Żona nie pracuje wiec co mogę to daje Jej na życie, zarówno posiadam pożyczkę 1997zł gdzie miesięczny koszt przedłużenia to koszt 342zł, również kare grzywny rozłożoną na raty po 130zł miesięcznie, telefon na umowę 40zł miesięcznie i telewizję na umowę w Cyfrowym Polsacie koszt 15zł miesięcznie. JAKIE MAM SZANSĘ na odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności????

  Pozdrawiam SeRdEcZnIe
  MarcinQ

  • Witam,

   w tej sytuacji powinien Pan najpierw sporządzić do Sądu wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności podając w uzasadnieniu te okoliczności, które opisał Pan w zapytaniu. Dopiero po uzyskaniu odroczenia w wykonaniu kary pozbawienia na okres jednego roku może następnie się Pan starać o zawieszenie kary pozbawienia wolności. Jeżeli Sąd uwzględni Pana wniosek o zawieszenie kary, wówczas zawiesi ją na pewien okres próby, podczas którego nie będzie mógł Pan popełnić żadnego przestępstwa.

 18. Monika pisze:

  Witam, proszę o informację czy pokrzywdzony może złożyć wniosek o zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności, jeżeli nie została mu zapłacona przez skazanego nawiązka orzeczona w wyroku, czy składa tylko pismo do Sądu informujące o braku zapłaty, a sąd z urzędu wyznaczy posiedzenie w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności, chodzi mi jak to zrobić formalnie : czy wniosek czy pismo informujące. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

  • Witam,

   w Pani sytuacji należy sporządzić do Sądu wniosek o wyznaczenie posiedzenia celem zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności. Czyli odpowiadając na Pani pytanie, należy złożyć wniosek o zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności z powodu niezapłacenia nawiązki.

 19. aniaa pisze:

  Czy można jakoś odwoływać się od wyroków? Jeśli znajomy siedzi w wiezieniu 2 i pol roku ma kare a ostatnio obligatoryjnie sad odwiesil mu 1 rok i 4 miesiace kary. Czy moze jakoś wplynąc na zmniejszenie tego wyroku?

 20. załamana pisze:

  Witam
  Mam taki problem ze chłopak 3 lata temu dostał wyrok w zawieszeniu za hendel marichuana w tamtym roku złapano go z 2gramami suszu dostał za to drugi wyrok w zawieszeniu. ten pierwszy wyrok konczy mu sie za miesiac. teraz przyszło mu pismo o posiedzeniu kary domysłam sie ze to bedzie wyrok obligatoryjy. Mamy jedno dziecko 2 w drodze on sie uczy i pracuje wynajmujemy mieszkanie i czy sa duze szanse ze jak napiszemy o odroczeniu to mu to dorocza? czy lepiej starac sie odrazu o dozor elektroniczny? Prosze o szybka odpowiedz

  • Witam,

   decyzja o odwieszeniu kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej powinna się uprawomocnić przed okresem próby plus dodatkowo 6 miesięcy. Jeżeli decyzja w tym czasie nie zdąży się uprawomocnić, wówczas Pani chłopak nie powinien trafić do zakładu karnego.

 21. th7 pisze:

  Witam. Mam pytanie, 28.10.2014 minął mi okres próby z tak zwanym cichym (6miesiecy). Po mimo to 27.11.2014 dostałem wezwanie na posiedzenie w sprawie fakultatywnego zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności. Czy po tym okresie można jeszcze zarządzić wykonanie kary pomimo, że kodeks karny stanowi inaczej?

 22. tina10 pisze:

  Dzień dobry, bardzo proszę Pana o pomoc w odpowiedzi na dręczące mnie pytanie. Mój ex- małżonek dostał wyrok 10 miesięcy w zawieszeniu na 4 lata za udział w grupie przestępczej, która zajmowała się przywozem narkotyków z Dominikany. Od 10 miesięcy nie płaci mi alimentów dla dziecka i chcę złożyć dokumenty do prokuratury o popełnienie przestępstwa unikania płacenia alimentów dla dziecka. Mam dowody na to, że pracuje nielegalnie i utrzymuje swoją kochankę, dlatego jestem prawie pewna, że wygram tą sprawę, a on dostanie karę pozbawienia wolności… co wtedy z pierwszym wyrokiem, czy zostanie on odwieszony, czy to zależy od decyzji Sądu, czy ze względu na to, że drugie przestępstwo nie ma nic wspólnego z pierwszym, to nie będzie brane to w ogóle pod uwagę ?
  Z góry serdecznie dziękuje za odpowiedź.

  • Witam,

   w przypadku prawomocnego skazania Pani ex męża za przestępstwo nie alimentacji Sąd może ale nie musi zarządzać zawieszonej za pierwsze przestępstwo kary pozbawienia wolności. Sąd w tym przypadku prawdopodobnie wyznaczy termin posiedzenia w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności, lecz to nie jest jednoznaczne z zarządzeniem wykonania kary pozbawienia wolności.

 23. tina10 pisze:

  Bardzo Panu dziękuje za pomoc i odpowiedź

 24. Sandra pisze:

  Witam. Moj konkubent zostal 2 dni temu zatrzymany i doprowadzony do aresztu. Mial wyrok w zawieszeniu. Rok na 2 lata. Nie odbieral listow poleconych, nie zaplacil 1000 zl kary ( naprawienie szkody ) . Sprawa poszla zaocznie, wyrok prawomocny. Czy to mozliwe za to, ze nie odbieral listow i nie naprawil szkody, mogl trafic do aresztu? Czy jest jakas szansa, aby zostal zwolniony? np. dozor elektroniczny, ewentualnie kaucja.

  • Witam,
   zgodnie z art. 75 § 2 k.k. Sąd może zarządzić wykonanie kary jeżeli skazany w okresie próby uchyla się od wykonania nałożonych na niego obowiązków ( w przypadku Pani konkubenta obowiązku naprawienia szkody). O udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego może wnioskować skazany wobec, którego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku (przy czym ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego wprowadza takze inne przesłanki, które muszą być spełnione by Sąd mógł udzielić takiego zezwolenia m.in. skazany musi posiadać określone miejsce pobytu). W Państwa sytuacji doradzam zaproponowanie we wniosku o udzielenie zezwolenia nałożenia przez Sąd na Pani konkubenta własnie obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu argumentując iż osadzenie na czas roku w Zakładzie Karnym spowoduje utratę pracy i uniemożliwi całkowicie wykonanie obowiązku naprawienia szkody a tym samym interes pokrzywdzonego będzie zagrożony. Z kolei udzielenie zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego pozwoli Pani konkubentowi zachować pracę a jednocześnie wykonanie obowiązku będzie realne jeżeli należna kwota zostanie rozłożona na np. miesięczne raty.

   • Sandra pisze:

    Dziękuję bardzo za odpowiedź. Konkubent złożył wniosek o dozór elektroniczny. Szkodę naprawił. Była u mnie pani kurator na wywiadzie środowiskowym. Byli ludzie z nadzoru, w sprawie sprawdzenia warunków mieszkaniowych. Teraz konkubent czeka na wokandę. Jedna rzecz mnie niepokoi. Czy dzwonienie do mnie z Aresztu, z budki telefonicznej, wyrażając się w sposób obrażający wychowawcę, pani kurator i służby więziennej może mieć wpływ na postanowienie sądu? ( dokładnie chodzi mi o podsłuch telefoniczny ) .

 25. katarzyna559 pisze:

  Kilka dni temu zabrano mi prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. Tendencja przy każdym badaniu była spadkowa.
  Dostałam zakaz prowadzenia pojazdów na rok i grzywnę.
  Mam na swoim koncie wyrok w zawieszeniu za kradzież. Za kilka miesięcy kończy mi się okres próby.
  Czy to odebranie prawa jazdy może spowodować odwieszenie wyroku?
  Odebranie prawa jazdy jest jako przestępstwo a nie jako wykroczenie gdyż miałam 0,29
  Bardzo proszę o pomoc!
  Mam małe dzieci i martwię się co z nimi będzie

  • Witam,
   w Pani przypadku Sąd może (ale nie musi) zarządzić wykonanie kary, ponieważ dopuściła się Pani w okresie próby popełnienia przestępstwa (tj.prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości). Jeżeli została Pani w okresie próby objęta dozorem kuratora może on skierować do Sądu wniosek o zarządzenie wykonania w stosunku do Pani kary orzeczonej za czyn kradzieży. W takim wypadku powinna Pani skierować do właściwego Sądu wniosek o niezarządzanie wykonania kary wskazując w nim przede wszystkim jakie wyjątkowe okoliczności spowodowały ponowne dopuszczenie się przez Panią popełnienia przestępstwa a także wskazanie, iż w Pani przypadku pomimo ponownego popełnienia przestępstwa wciąż istnieje pozytywna prognoza kryminologiczna, nadto proszę opisać swoją sytuację rodzinną i finansową (np. wskazanie czy opiekuje się Pani dziećmi samodzielnie, podkreślenie jak silna więź emocjonalna wiąże Panią i dzieci, a osadzenie Pani w Zakładzie Karnym byłoby dla dzieci wielką traumą, oprócz tego osadzenie Pani w Zakładzie Karnym może spowodować utratę pracy etc.) O terminie posiedzenia w przedmiocie zarządzenia wykonania kary zostanie Pani powiadomiona, chociaż co do zasady Pani stawiennictwo na posiedzeniu nie jest obowiązkowe. Nie mniej jednak właściwym byłoby stawić się na takie posiedzenie i jeszcze ustnie wskazać Sądowi ponownie najważniejsze argumenty przemawiające za niezarządzaniem wykonania kary w Pani sprawie.

 26. o_la pisze:

  Witam,
  mój tato został skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata, za znęcanie się nad rodziną. W trakcie zawieszenia dostał naganę od kuratora i wezwanie do sądu w celu zmiany wyroku. Moje pytanie brzmi czy jest szansa, że sąd nie „wsadzi” go do więzienia tylko zastosuje inną formę kary? Bardzo proszę o odpowiedź.

  • Witam,

   z Pani opisu wnioskuję, iż kurator Pani ojca wniósł o odwieszenie kary 6 miesięcy pozbawienia wolności, która warunkowo została zawieszona. W związku z tym po pierwsze należy się dowiedzieć dlaczego kurator chce wobec Pani ojca odwiesić 6 miesięcy pozbawienia wolności. Najlepiej jest zapoznać się z aktami wykonawczymi, które mają sygnaturę Ko i dowiedzieć się w czym tkwi problem. Po drugie należy złożyć do Sądu wniosek o niezarządzanie wykonanie kary pozbawienia wolności wobec Pani ojca, w uzasadnieniu którego należy podać wszelkie okoliczności, które wskazują na to, że Pani tata powinien pozostać na wolności.

 27. Żałuję pisze:

  Witam.
  Nie chcę opisywać całej sprawy dlatego streszczę to. Przyznałem się do popełnienia przestępstwa i prokurator wymierzył mi karę 10 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata i grzywnę 1000zł. „Przyklepanie” wyroku nastąpi 7.08.2015, chciałbym się dowiedzieć, czy jak dzisiaj zawnioskuję o wydanie zaświadczenia o niekaralności to, czy je dostanę jako niekaralny, czy jako karalny już??

  Z góry bardzo dziękuję za pomoc.

  Pozdrawiam

  • Witam,

   zgodnie z przepisami prawa jeżeli wyrok w Pana sprawie nie jest prawomocny to nadal jest Pan traktowany jako osoba nie karana za przestępstwo. W związku z tym przy braku prawomocności wyroku jest Pan traktowany jako osoba niekarana za przestępstwo.

 28. iwona pisze:

  Mój brat został skazany za uszkodzenie po alkocholu komuś samochodu, dostał 3 miesiące w zawieszeniu na rok. opłacił grzywne i koszty Sądowe, tylko nie opłacił zadośćuczynienia poszkodowanemu 500zł i nie stawił się na wezwanie kuratora. i wyrok został mu odwieszony. dziś odebrał postanowienie . Co ma teraz zrobić, dodam że dziś wpłacił poszkodowanemu 500zł wraz z odsetkami. Czy jest jakaś szansa

  • Witam,

   od odebrania postanowienia o odwieszeniu kary warunkowo zawieszonej przysługuje zażalenie w terminie 7 dni. W zażaleniu trzeba opisać dlaczego Pani brat nie opłacił na czas zadośćuczynienia pokrzywdzonemu oraz potwierdzenie, że zadośćuczynienie zostało opłacone. Z doświadczenia zawodowego wynika, że jeżeli uzasadni się zwłokę i przedstawi potwierdzenie opłaty zadośćuczynienia, wówczas jest szansa, że kara 3 miesięcy nie zostanie odwieszona.

 29. m pisze:

  witam panie mecensie mam taki problem 2012 dostalem z art 177 2kk w zawiasach uprawomocnil sie 15 03 2015 +6 misiency to 15 09 2015 byloby ok jednak w2015 za jazde pod wplywem w maju dostalem znowu wyrokw zawiasach moje pytanie czy moga mi odwiesic ten pierwszy wyrok posiedzenie sandu jest 28 09 2015 jak bronic sie przed odieszeniem wyroku z gory dzienkoje za odp

  • Witam,

   jeżeli Sąd prawomocnie zarządzi Panu wykonanie kary pozbawienia wolności przed skończeniem okresem próby za przestępstwo z art. 177 par 2 k.k., wówczas będzie musiał Pan trafić do zakładu karnego. Natomiast jeżeli Sąd nie zdąży zarządzić wykonania kary pozbawienia wolności w okresie próby za pierwsze przestępstwo, wówczas nie będzie ryzyka osadzenia Pana w zakładzie karnym. Jednakże trzeba wziąć pod uwagę, iż jeżeli popełnił Pan podobne przestępstwo w okresie próby, wówczas jest duże ryzyko, iż Sąd odwiesi Panu karę pozbawienia wolności warunkowo zawieszoną.

 30. m pisze:

  dzienki za odpowiedz posiedztnie sadu w sprawie odwieszenia kary jest juz po uplywie okresu proby to z tego co pon napisal sa duze szanse ze nie trafie do zk drugi wyrok zapadl po okresie proby 3lat jednak sa jeszcze te 6 miesiency jak sie bronc czy w tej sytuacj lepiej wziosc adwokata z gory dzienkoje

 31. Aga pisze:

  Witam, mam pytanie odnośnie sytuacji-po odwieszeniu kary nie zdążyłam z napisaniem zażalenia w ciagu 7 dni. Przebywam za granica i zbyt późno zostałam poinformowana o piśmie które do mnie przyszło. Czy istnieje jeszcze jakaś możliwość odwołania? Jakiejkolwiek próby obrony?

  • Bartłomiej Łukomski pisze:

   Witam,

   w pierwszej kolejności pragnę wskazać, że ma Pan możliwość starania się o przywrócenie terminu na złożenie zażalenia, który jest terminem zawitym. Zgodnie z art. 126 § 1 Kodeksu postępowania karnego, jeżeli niedotrzymanie terminu zawitego nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych, strona w zawitym terminie 7 dni od daty ustania przeszkody może zgłosić wniosek o przywrócenie terminu, dopełniając jednocześnie czynności, która miała być w terminie wykonana; to samo stosuje się do osób nie będących stronami.

   Tak więc ma Pan 7 dni na złożenie powyższego wniosku od momentu ustania przeszkody, a więc właściwie od momentu dowiedzenia się o treści korespondencji w związku z zarządzeniem kary pozbawienia wolności. Taki wniosek powinien Pan odpowiednio umotywować i wykazać, w jakim okresie nie miał Pan informacji o listach poleconych.

   Ponadto, do takiego wniosku powinien Pan dołączyć odpowiednie zażalenie na zarządzenie wykonania kary.
   Oprócz tego, stosownie do art. 126 § 2 i § 3 k.p.k., w kwestii przywrócenia terminu orzeka postanowieniem organ, przed którym należało dokonać czynności, a na odmowę przywrócenia tego terminu przysługuje Panu ponownie zażalenie.

 32. aberdin pisze:

  Witam!
  Syn został skazany za kradzież na poł roku pozbawienia wolnosci w zawieszeniu. Niestety nie naprawił szkody i uchylał się od dozoru kuratorskiego. Kurator wystapił o odwieszenie kary. W dniu dzisiejszym kara została odwieszona. Moje pytanie brzmi: czy jest szansa na pozytywne rozpatrzenie zażalenia przez sąd II instancji. Co w takim wypadku należy napisać i czy naprawienie szkody przed uprawomocnieniem się wyroku będzie tu ważne. Nadmieniam, że syn podjął też pracę, ale nie zostało to uwzględnione na rozprawie mimo, że syn o tym wspominał.

  • Bartłomiej Łukomski pisze:

   Witam,

   w pierwszej kolejności pragnę wskazać, że w opisanym przez Panią przypadku Sąd I Instancji zarządził karę w trybie fakultatywnym, czyli Sąd mógł ją zarządzić, ale nie musiał. Zgodnie z art. 75 § 1 Kodeksu karnego, Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w § 1, albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku.

   Tak więc, zażalenie jest zasadne, wszystko zależy od uznania Sądu, natomiast na pewno będzie miało znaczenie, wykazanie, że Pani syn naprawił szkodę. Stosownie do art. 75 § 3a k.k., zarządzając wykonanie kary w wypadkach, o których mowa w § 2 i 3, sąd może, uwzględniając dotychczasowy przebieg próby, a w szczególności wykonanie nałożonych obowiązków, skrócić orzeczoną karę, nie więcej jednak niż o połowę.

 33. Aga pisze:

  Witam mojemu konkunentowi odwiesili 8 mies. Za kradziez nie wykorzystal wszystkie mozliwe tzw kola ratunkowe zazalenia odwieszenia.. Do tego dostal 10 dni aresztu za grzywne i na te 10 dni przyszlo wezwanie do zk a na te 8 msc po prostu przyjechala policja bo sad.wydal nakaz doprowadzenia.. Do zk. Zanim go zamkneli przyszlo wezwanie na posiedzenie w.celu odwieszenia 5 miesiecy innego wyroku w zwiazku z tym czy sad mu odwiesi te 5 miesiecy?

  • Bartłomiej Łukomski pisze:

   Witam,

   w pierwszej kolejności wszystko zależy od postanowienia Sądu co do zarządzenia. W terminie 7 dni od wydania postanowienia Sądu ma albo miał Pani konkubent możliwość złożenia zażalenia za zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności. Natomiast Sąd ma dwie możliwości zarządzenia wykonania kary.

   Zgodnie z art. 75 § 1 Kodeksu karnego, Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Jest to obowiązkowe zarządzenie wykonania kary.

   Drugą możliwością jest stosownie do art. 75 § 2 k.k., Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w § 1, albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku. Pragnę podkreślić, że Sąd może zarządzić, ale nie musi.

   Tak więc, prawdopodobnie Sąd zasądził tą karę w zależności od okoliczności. Jeżeli Pani konkubent popełnił ponowne podobne przestępstwo, to takie zasądzenie jest obowiązkowe, natomiast jeżeli w postanowieniu o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności wskazał inne okoliczności, czyli, np. niewywiązywanie się z nałożonych obowiązków lub niezapłacenie grzywny, Sąd mógł zarządzić taką karę.

   Na wskazanym przez Panią posiedzeniu wszystko się wyjaśni, proszę żeby Pani konkubent na nim się stawił, złożył wniosek w zakładzie karnym o doprowadzenie do na takie posiedzenie i przedstawienie sytuacji. Zawsze po wydaniu postanowienia o zarządzeniu wykonania kary, może Pani konkubent złożyć zażalenie w terminie 7 dni do odpowiedniego Sądu, który wydał powyższe postanowienie.

 34. aga pisze:

  WITAM mojem u konkubentowi odwiesili 8 miesiecy pozabawienia wolnosci za kradziez wykorzystal wszystkie mozliwe tzw kola ratunkowe czyli zazalenia odroczenia itd do tego dostal 10 dni aresztu za grzywne i na te 10 dni przyszlo wezwanie do zk a na te 8 miesiecy po prostu przyjechala policja bo sad wydal nakaz doprowadzenia do zk zanim go zamkenli przyszlo pismo z sadu o posiedzeniu w celu odwieszenia mu innego wyroku 5 miesiecy w zawieszeniu w zwiazku z tym czy sad mu odwiesi te 5 miesiecy?

  • Bartłomiej Łukomski pisze:

   Witam,

   pragnę wskazać, że wszystko zależy od tego czego dotyczy ten drugi wyrok. Zgodnie z art. 75 § 1 Kodeksu karnego, Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności. Tak więc jest to obligatoryjne (obowiązkowe zarządzenie wykonania kary), jeżeli dopuszczono się innego podobnego przestępstwa.

   Podobnie stanowi art. 75 § 1a k.k., a więc Sąd zarządza wykonanie kary jeżeli skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą.

   Jednakże, stosownie do art. 75 § 2 i § 3 k.k., Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w § 1 albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, albo Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.

   Tak więc w powyższych przypadkach jest to nieobowiązkowe (fakultatywne) zarządzenie, a więc Sąd może zarządzić wykonanie kary pozbawienia wolności, ale nie musi tego robić.

 35. Pawel pisze:

  Dzien Dobry. Został mi odwieszony wyrok 1 roku pozbawienia wolnosci . Mam 7 dni na zlozenie zazalenia . Pytanie moje brzmi czy najpierw musze zlozyc Wniosek o uzasadnienie wyroku czy od razu Zaskarzenie zażaleniem

  • Bartłomiej Łukomski pisze:

   Witam,

   w pierwszej kolejności, pragnę wskazać, że tak jak Pan opisał przysługuje Panu zażalenie na postanowienie Sądu. Jeżeli był Pan na ogłoszeniu, najlepiej napisać od razu zażalenie, bo Sąd motywuję tzw. „odwieszenie” kary pozbawienia wolności. Jeżeli Pana nie było na terminie, to otrzymał Pan odpowiednie doręczenie, w którym zazwyczaj, jak wynika z mojej praktyki zawodowej znajduje się uzasadnienie, nawet krótkie, tego zarządzenia wykonania kary.

   Pragnę tylko podkreślić, że w prawie mamy do czynienia z dwoma zarządzeniami wykonania kary: obowiązkowym (obligatoryjnym) i nieobowiązkowym (fakultatywnym). W każdym przypadku może Pan złożyć zażalenie, natomiast jeżeli Sąd zarządził wykonanie kary obowiązkowo, wniesienie zażalenie nie zmieni prawdopodobnie Pana sytuacji prawnej.

 36. Jimeno pisze:

  Witam.
  Mój bardzo dobry kolega od 19 listopada odsiaduje karę grzywnej, parawomocnym wyrokiem sądu kara zostałsa pomniejszona o 10 dni tzn.zostało mu 39 dni. W dniu 25 listopada wraz z rodziną kolegi chcemy go wykupić tj w 7 dniu kary bo istnieje taka możliwość. Jednakże w dniu 30 października tego roku skończyły mu się zawiasy (tzn. rok i trzy miesiące w zawieszeniu na 3 lata) Jakie jest prawdopodobieństwo, że cofną go na bramie do odsiadki? Biorąc pod uwagę również fakt, że miał zgłosić się 23 października, a został odwieziony 19 listopada. 26 października spłacił część grzywnej, a postanowienie o zmniejszeniu wyroku dostał 16 listopada.

  • Bartłomiej Łukomski pisze:

   Witam,

   w pierwszej kolejności pragnę wyjaśnić, czy poprzez „wykupienie” kolegi rozumie Pan złożenie odpowiedniego wniosku o zamianę kary pozbawienia wolności na karę grzywny? Jeżeli tak, to skazany powinien złożyć ww. wniosek.
   W dalszej kolejności, czy poprzez „koniec zawiasów” rozumie Pan koniec okresy próby w związku z wyrokiem Sądu (czyli kara 1 roku i 3 miesięcy na okres próby lat 3)? Jeżeli tak, to są dwie możliwości zarządzenia wykonania kary przez Sąd:
   – obowiązkowa (obligatoryjna),
   – nieobowiązkowa (fakultatywna).

   Rozumiem, że Sąd zarządził Panu koledze tą karę w zawiasach. Wszystko zależy od tego ze względu na jakie okoliczności Sąd zarządził wykonanie tej kary Pańskiemu koledze. Tak więc, istnieje możliwość od razu z momentem zwolnienia zarządzić osadzenie Pana kolegi do odpowiedniego zakładu karnego.

   Zastanawia mnie jedynie podstawa zarządzenia wykonania kary.

 37. Robert pisze:

  Witam mam pytanie odnośnie zatarcia kary w 2009 roku dostałem wyrko 9 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata i karę grzywny w wysokości 300 zł niestety grzywnę zapłaciłem dopiero w tym roku i przed sądem w dniu 22 kwietnia okazałem dowód wpłaty byłem wzywany właśnie w sprawie tej grzywny. Czy wyrok dalej widnieje na de mną ? ewentualnie kiedy zostanie zatarty? Pozdrawiam

  • Bartłomiej Łukomski pisze:

   Witam,

   mimo, że miał Pan karę w zawieszeniu, to niestety wyrok dotyczył także nałożonej na Pana kary grzywny. W związku z nowelizacją przepisów, mimo kilku wyjątków, w nawiązaniu do tego, że zapłacił Pan dopiero w tym roku karę grzywny, zatarcie skazania będzie możliwe dopiero najwcześniej za 3 lata od zapłacenia kary grzywny, mimo że okres próby już upłynął. Pan już wypełnił obowiązki na Pana nałożone, ale niestety nie doszło jeszcze do zatarcia skazania.

 38. Mateusz pisze:

  witam
  w 2013 roku zostałem skazany za oszustwo w sieci orange i zostałem skazany na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszenie na 3 lata. dostałem ostatnio list z zawiadomieniem o posiedzeniu w sprawię zarządzenia kary warunkowo zawieszonej. sprawa odbyła się dnia 29.11.2013.
  zawieszony okres próby został do 07.12.2016r.
  miałem naprawić szkodę w kwocie 430zł z czego nie zapłaciłem i zapłacenie kary grzywny w wysokości 1000zł. nie zapłaciłem nic naliczone odsetki zostały. moje pytanie. jaką sąd może dać karę za wyżej wymienione posiedzenie.

  • Bartłomiej Łukomski pisze:

   Witam,

   niestety opisany przez Pana stan faktyczny jest nieprecyzyjny i niestety nie rozumiem wszystkich szczegółów. Rozumiem, że został Pan skazany na karę pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem. Następnie w związku z niewywiązaniem się z nałożonych na Pana obowiązków i niezapłacenie kary grzywny, zostało Panu wyznaczone posiedzenie o zarządzeniu wykonania kary 29 listopada 2016 r. (a nie jak Pan opisał 29.11.2013 r.).

   w pierwszej kolejności wszystko zależy od postanowienia Sądu co do zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności. Na takim terminie, który już się odbył (z tego co zrozumiałem) mógł Pan opisać Sądowi szczegółowo obecną sytuację. Nie zapłacił Pan kary grzywny w całości, tj. 1000 zł + nie naprawił Pan szkody w wysokości 430 zł. W związku z niewykonaniem obowiązku i niezapłaceniem grzywny, Sąd może Panu nie zarządzić wykonania kary. To główny powód.

   Zgodnie z art. 75 § 1 Kodeksu karnego, Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Jest to obowiązkowe zarządzeni wykonania kary.

   Drugą możliwością jest stosownie do art. 75 § 2 k.k., Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w § 1, albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku. Pragnę podkreślić, że Sąd może zarządzić, ale nie musi.

   Tak więc, prawdopodobnie Sąd może orzec, albo już orzekł wobec Pana karę pozbawienia wolności, ale nie musi tego robić w związku z treścią powyższego przepisu.
   Jeżeli nie zapłacił Pan grzywny przed terminem posiedzenia i nie wykazał tego na tym terminie, to Sąd prawdopodobnie zarządził Panu karę. Może Pan złożyć zażalenie na postanowienie tego Sądu w terminie 7 dni, jeżeli nie był Pan na tym terminie, a zostało Panu doręczone postanowienie o zarządzeniu wykonania kary.

   Drugą możliwością już po zasądzeniu wykonania kary pozbawienia wolności jest zapłacenie grzywny w całości, wykazanie, że ją się zapłaciło i wnoszenie do Sądu o skrócenie okresu pozbawienia wolności o połowę w trybie art. 75 § 3a k.k., zgodnie z którym zarządzając wykonanie kary w wypadkach, o których mowa w § 2 i 3, sąd może, uwzględniając dotychczasowy przebieg próby, a w szczególności wykonanie nałożonych obowiązków, skrócić orzeczoną karę, nie więcej jednak niż o połowę.

   Tak więc najlepiej zapłacić całość grzywny, naprawić szkodę oraz opłacić wszystkie odsetki i wykazać to odpowiednim pismem (lub na terminie posiedzenia Sądu, jeżeli takowe jeszcze się nie odbyło), bo to najlepsza droga w opisanym przez Pana przypadku.

 39. Kasia pisze:

  Witam,wczoraj Sąd nie uznal mojego wniosku o odroczenie wykonania kary 2 lat pozb wolnosci w zawieszeniu na 5 lat .Skladam zazalenie a moje pytanie brzmi czy jednocześnie mam zlozyc tez wniosek o niewykonanie orzeczonej kary do czasu rozpatrzenia zazalenia,czy zazalenie wstrzymuje jej wykonanie?

  • Bartłomiej Łukomski pisze:

   Witam,

   wszystko tak naprawdę zależy od postanowienia Sądu I Instancji – Sądu Rejonowego, w którym mimo nieuwzględnienia Pani wniosku, Sąd mógł wskazać, że należy Panią doprowadzić do zakładu karnego dopiero po dacie uprawomocnienia się postanowienia. Takie zażalenie na postanowienie, w którym Sąd nie odroczył Pani wykonania kary niestety nie wstrzymuje wykonania doprowadzenia Pani do zakładu karnego.

   Tak więc, proszę do Sądu Rejonowego Wykonawczego, czyli Sądu I Instancji złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności do uprawomocnienia się postanowienia co do Pani wniosku o odroczenie wykonania kary ze względu na zażalenie. W załącznikach takiego pisma proszę dołączyć skan/kserokopie tego postanowienia Sądu I Instancji o nieuwzględnieniu Pani wniosku o odroczenie.

 40. Daniel pisze:

  Witam chcialbym sie zapyta mialem posiedzenie sadu i dostalem wyrok 1500 grzywny plus koszta sadowe i naprawienie szkody 780zl dla poszkodowa ej oplacilem wszystko i za jakis czas przyszlo mi wezwanie na rozprawe wsatwienie nie jest obowiazkowe niewiem dlaczego dostalem wezwanie mialo sie skaczyc tylko na wyroku tym co wyrzej

  • Bartłomiej Łukomski pisze:

   Witam,

   wszystko zależy od okoliczności sprawy. W wezwaniu na rozprawę powinno być wskazane w związku z czym tak naprawdę jest Pan wezwany. Zawsze może Pan zadzwonić do odpowiedniego Biura Obsługi Interesantów właściwego Sądu, wskazując sygnaturę sprawy i powołując się na swoje nazwisko, może Pan uzyskać szczegóły dotyczące sprawy. Niestety nie wiem dokładnie dlaczego został Pan wezwany, możliwości może być mnóstwo.

 41. Kasia pisze:

  Czy jest mozliwosc zmniejszenia wymiaru kary pozbawienia wolnosci?sad odwiesil wyrok 2 lata pozbawienia wolnosci,kurator doradzil mi napisanie wniosku. o zmniejszenie wymiaru kary bo to moze mi otworzyc droge do starania sie o dozór elektr.na ta chwilę mam odwieszony wyrok i złożone zazalenie

 42. monikak pisze:

  Witam,
  brat obecnie odbywa kare pozb woln. 04.01.2016r. planowane jest posiedzenie odwieszenia wyroku z 09.07.2013r.- 6 mies w zawieszeniu na 2 lata. wyrok uprawomocnil sie najprawdopodobniej 16.07.2013r. Planowane posiedzenie było juz raz przesuwane (z 7.12 na 4.01). Czy jest szansa, ze decyzja o ewentualnym odwieszeniu kary nie zdąży się uprawomocnic np. przez wniesione zazalenie? Jak postepowac?

 43. nat pisze:

  Witam, chłopak otrzymal zawiadomienie o posiedzeniu sadu w sprawie zarzadzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej w 2012r, po otrzymaniu drugiego wyroku w marcu br. Zaznacze, ze obie sprawy kompletnie od siebie odbiegają, a po otrzymaniu wyroku z marca chłopak regularnie uiszcza wplate ustalona przez komornika na sprawie. Czy można pisać jakies apelacje, albo wyslac potwierdzenia przelewow jeszcze przed odbyciem się tej sprawy, czy musimy czekac na wyrok i dopiero wtedy się odwolywac? Chlopak od stycznia zaczyna nowa prace, może to tez warto zaznaczyć w dokumentach?

  • Bartłomiej Łukomski pisze:

   Witam,

   w pierwszej kolejności wszystko zależy od postanowienia Sądu co do zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności. Na posiedzenie w sprawie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności Pani chłopak powinien opisać Sądowi szczegółowo sytuację. Oprócz tego drugiego wyroku, który Pani opisała, mogą w grę wchodzić inne okoliczności.

   Zgodnie z art. 75 § 1 Kodeksu karnego, Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Jest to obowiązkowe zarządzeni wykonania kary.

   Drugą możliwością jest stosownie do art. 75 § 2 k.k., Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w § 1, albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku. Pragnę podkreślić, że Sąd może zarządzić, ale nie musi.

   Tak więc, prawdopodobnie Sąd może orzec wobec Pana karę pozbawienia wolności, ale nie musi tego robić w związku z treścią powyższego przepisu.
   Jeżeli Sąd zarządzi Panu karę pozbawienia wolności, może Pan złożyć zażalenie na postanowienie tego Sądu w terminie 7 dni.

   Tak więc najlepiej wykazać swoją obecną sytuację majątkową i rodzinną oraz to, że żałuje Pan tego drugiego popełnionego czynu na terminie posiedzenia w sprawie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności.

   • nat pisze:

    Dziekuje za szybka odpowiedz. Co do przedstawienia całej sytuacji przed sadem, to czy możemy wyslac listownie cos takiego jak załącznik do sprawy, opisując wszystko i dolaczyc potwierdzenia przelewow do drugiej sprawy, czy raczej wszystko przedstawić za dwa tyg. na sprawie?? Chodzi o to, żeby nie czekac bezczynnie. Jeszcze raz dziekuje za odpowiedz.

 44. Kasia pisze:

  Sad okręgowy utrzymal w mocy postanowienie sadu rejonowego o odwieszeniu kary pozb wolnosci. w wym 2 lat,co mozna dalej zrobic zeby zapobiec osadzeniu lub wydluzyc to w czasie.? zlozyc kolejny wniosek o odroczenie,wniosek o zmniejszenie kary by moc starac sie o dozor? wyrok odwieszono bo nie naprawilam szkody ( 100 tys )

 45. Ewa pisze:

  Witam własnie się dowiedziałam od kuratora ze będzie posiedzenie w sprawie odwieszenia mi wyroku
  mam 4 małoletnich dzieci sama je wychowuje moje pytanie czy mogę się obiegać o dozór elektroniczny

  • Bartłomiej Łukomski pisze:

   Witam,

   wszystko zależy od okoliczności sprawy i jak wyrok ma zostać odwieszony. Tzw. „odwieszenie”, a więc zarządzenie wykonania kary jest odrębną instytucją niż odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Obecnie, po znacznej nowelizacji przepisów z dniem 1 lipca 2015 r., o dozór elektroniczny może starać się skazany na karę ograniczenia wolności do 2 lat.

   Natomiast, jeżeli chcą Pani odwiesić wyrok, to sądzę że wydany przed 1 lipca 2015 r., tak więc odpowiada Pani na tzw. „starych zasadach”, a więc konieczną przesłanką jest kara pozbawienia wolności do 1 roku.

 46. zdruzgotana pisze:

  Witam!!!
  Błagam o pomoc!!!
  Mojemu narzeczonemu zostały odwieszone dwa wyroki rok i trzy miesiace i dwa lata za to ,że nie dokonywał wpłat na rzecz pokrzywdzonego tj.banku oraz za brak współpracy z kuratorem.
  Kontaktowaliśmy się jednak z Pania kurator może nie co miesiąc przez głupotę zapominalstwo bo obecnie mieszkamy za granica i osiem miesiecy temu urodziła nam sie corka ,ale sporadycznie.Jeszcze w grudniu przesyłałam jej dokumenty o jakie prosiła ,a w tydz temu odbyło sie postanowienie o ktorym nie mielismy pojecia bo rodzina nie odbiera poczty narzeczonego.Wczoraj uzyskalismy dzwoniac do kuratora informacje,ze wyroki zostaly odwieszone i ze mamy czekac i odebrac je bo za kilka dni przyjdzie poczta ,poinformowala takze ze mozemy wniesc zazalenie moze nam sie uda przekonac sad do zmiany zdania…..tylko czy to cos da !!!blagam o pomoc nie wiemy co robic!!!mamy coreczke osmiomiesieczna Ona potrzebuje teraz taty !!!

  • Bartłomiej Łukomski pisze:

   Witam,

   w pierwszej kolejności wszystko zależy od tego na jakich podstawach sąd „odwiesił” Pani narzeczonemu poprzednio orzeczone kary w zawieszeniu. Istnieją podstawy tzw. obligatoryjnego i fakultatywnego zarządzenia wykonania kary, natomiast z okoliczności przez Panią przytoczonych wynika, że sąd miał podstawy do odwieszenia wyroków, ponieważ Pani narzeczony uchylał się od nałożonego na niego obowiązku.

   Ponadto, kurator wskazał, iż brak jest współpracy pomiędzy Pani narzeczonym i kuratorem. Są zatem przesłanki do zarządzenia wykonania kary. Ponadto, jeżeli wyjechali Państwo za granicę, są Państwo zobowiązani wskazać nowy adres zamieszkania albo nowy adres do korespondencji. Zarządzenie wykonania kary odbywa się na posiedzeniu sądu, po czym zostaje wydane postanowienie. To postanowienie powinno zostać doręczone na Państwa adres.

   Od dnia doręczenia mają Państwo 7 dni na złożenia zażalenia do Sądu II Instancji za pośrednictwem Sądu, który wydał przedmiotowe postanowienia. W tym zażaleniu, proszę wskazać, że nie doszło do uchylenia się od obowiązku kontaktu z kuratorem, proszę wskazać, z jakich powodów uchylał się Pani narzeczony od obowiązku zapłaty oraz wskazać te względy zdrowotne.

 47. Miron pisze:

  Witam serdecznie,

  mam specyficzny problem, na który nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi. Zalezy mi na zatarciu skazania, a sytuacja wygląda następująco: (daty podaję w przybliżeniu, nie mam chwilowo dostępu do dokumentów)

  1. 2008r. Wyrok w zawieszeniu – 1 rok na 2 lata
  2. 2009r. Ten sam paragraf i ponowny wyrok w zawieszeniu – 1 rok na 2 lata
  3. 2009r. Obligatoryjne odwieszenie pierwszego wyroku.
  4. 2009r. Odroczenie wykonania kary na 6 miesięcy
  5. 2010r. Ponowne odrocznienie wykonania kary na 6 miesięcy
  6. 2010r. Ponowne zawieszenie wyroku – 1 rok na 2 lata.

  Potrzebuję zaświadcznie o niekaralności, kiedy najwszcześniej mogę złożyć wniosek o zatarcie skazania ?

  Pozdrawiam
  Miron

  • Bartłomiej Łukomski pisze:

   Witam,

   w pierwszej kolejności pragnę wskazać, że wszystko zależy od okoliczności spraw, natomiast zatarcie łącznie skazań, żeby nie wprowadzić Pana w błąd i być zawsze pewnym zatarcia ewentualnego skazania następuje po upływie ostatniego okresu próby + pół roku.

   Tak więc już po 2012 r., a właściwie w 2013 r. + pół roku od daty wydania wyroku następuje zatarcie skazania tych kar w zawieszeniu. Odpowiednio opisuje Pan wyroki i daty ich wydania, podstawy prawne oraz wniosek o zatarcie tych skazań oraz usunięcie wpisów o wyrokach z kartoteki karnej. Większość informacji może też Pan uzyskać w odpowiednich biurach Krajowego Rejestru Karnego.

   • Miron pisze:

    Witam ponownie,

    na początku chciałbym podziekować za odpowiedź, niestety mam jeszcze wątpliwości. Obydwie sprawy dotyczyły naruszenia nietylkalności cielesnej.
    Najbardziej intryguje mnie ten zapis:
    „W razie skazania na karę pozbawienia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania, uznania jej za wykonaną lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.
    Sąd może jednak na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat” .
    Jaka jest w takim razie moja sytuacja, teoretycznie zostałem skazany na karę pozbawienia wolności, ale praktycznie odraczałem termin jej wykonania aż do ponownego zawieszenia. Nie wiem jak mam to interpretować, czy dotyczą mnie przepisy dotyczące warunkowego zawieszenia wykonania kary, czy pozbawienia wolności ? Czy zatarcie następuje po 6 miesiącach od ukończenia okresu próby, czy (najwcześniej) po 5 latach ?

    Podrawiam
    Miron

 48. dorota pisze:

  Witam
  zostalam skazana na wiezienie w zawieszeniu oraz solidarna splate zadluzenia. Druga osoba przebywa w zk a ja pozostaje bez zatrudnienia. Jaka jest monimalna kwota jaka powinnam wplacac na konto poszkodowanego aby sad nie odwiesil mi wyroku i nie wyslal do wiezienia. Kwota jaka jest do splatu to ponad 100 tys. Bardzo prosze o pomoc

  • Bartłomiej Łukomski pisze:

   Witam,

   niestety nie jestem w stanie wskazać konkretnej kwoty, ponieważ nie chcę wprowadzić Pani w błąd. Wszystko zależy od danej sytuacji, od okoliczności sprawy, za jakie przestępstwo została Pani skazana oraz jaki Sąd rozpoznawał sprawę.

 49. Karolina pisze:

  Witam.probnem jak wiele powyzej ale bardzo prosze lopatolagicznie mi wytlumaczyc co po kolei mam teraz robic. 10 kwietnia 2013 roku zostalam skazana na 6 m-cy w zawieszeniu na 3 lata, pozniej w pazdzierniku 2015 za czyn podobny ale na kare 1,5roku w zawieszeniu na 4 lata. tydzien temu odbylo sie posiedzenie na ktorym odwieszona zostala mi pierwsza kara (6 miesiecy). odebralam dzisiaj pismo z sadu. co teraz mam robic?

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, w pierwszej kolejności doradzam Pani złożenie zażalenia na postanowienie Sądu o zarządzeniu wykonania kary. Jeśli postanowienie Sądu I Instancji zostanie utrzymane w mocy lub nie zdecyduje się Pani na zaskarżenie tego postanowienia, wówczas doradzam złożenie do Sądu Penitencjarnego wniosku o odbycie tej kary 6 miesięcy pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

 50. Karolina pisze:

  bardzo dziekuje za odpowiedź, a czy jesli (nie daj Boze) zostanie ten wyrok utrzymany w mocy to czy odbywajac go w systemie dozoru nie zostanie odwieszony mi ten kolejny?

 51. kasia pisze:

  Witam,mam pytanie mój mąż jest na warunkowym zwolnieniu które ma trwać rok i cztery miesiące w kwietniu mu się kończy.Do 10 lipca wszystko byli ok ma nadzur i kurator byli z niego zadowolony.Obecnie wszystko ulegli zmianie robil sobie wyniki i dowiedzial się ze jest chory na HCV i to go tak przybilo ze spotkali swojego kolegę którego niedawno wypuścili z ZK i za namową poszedl z nim i ukradl 2 butelki wódki kolega nabral caly plecak i później jeszcze kilka razy wchodzil z nim ale nic nie brak byli na przesluchaniu na policji i powiedzieli mu ze wzięli to jako przestępstwo wspólne i ze dostanie rykoszetem.Policja ma oddać teraz na dniach wszystko do prokuratora.proszę o pomoc co mamy zrobić żeby nie odwiesili mu tamtego warunku i żeby nie poszedl do wiezienia mamy 4 dzieci w tym 2 miesięczna córeczkę.kurator obie cal ze zrobi wszystko co w jego mocy ale czy to wystarczy proszę o poradę.On sam nie wie czemu to zrobili po prostu cos w nim lekko bo do tego czasu bylo bardzo dobrze.

  • Bartłomiej Łukomski pisze:

   Witam,

   wszystko zależy od okoliczności szczególnych obu spraw. Rozumiem, że w pierwszej sprawie wobec Pani męża orzeczono karę pozbawienia wolności warunkowo ją zawieszając, czyli tzw. „zawiasy”? Jeżeli sprawa trafiła na Policję i jest to kradzież, to wszystko zależy od wartości skradzionych rzeczy, jeżeli przekracza ona 480 zł to dopiero wtedy mamy do czynienia z przestępstwem.

   Co do zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności, czyli zamiany pierwszej kary w zawieszeniu na karę pozbawienia wolności będzie prawdopodobnie wyznaczony termin posiedzenia, na której można wszystko wskazać, a więc dodać argumenty o Państwa obecnym stanie rodzinnym i majątkowym. Znaczenie ma także wyrażenie skruchy i zachowanie Pani męża.

   Zawsze można także starać się o pozytywną opinię kuratora oraz przekazać Sądowi odpowiednie dokumenty potwierdzające obecną sytuację zdrowotną Pani męża.

 52. bartek pisze:

  witam mam pytanko mam za 3 dni posiedzenie w sadzie o odwieszenie wyroku . i Mam pytanie chodzi o to ze nic nie zrobilem przez ten okres mialem 300 zloty do za platy pokrzywdzonej i zaplacilem wczoraj wiec cos moga mi zrobic na sprawie zamknac jesli zaplacilem przed posiedzeniem . czekam na odpowiedzi od panstwa

  • Bartłomiej Łukomski pisze:

   Witam,

   taki wniosek o „odwieszenie wyroku” mogła zgłosić pokrzywdzona, kuratora a nawet sam sąd mógł wszcząć postępowaniu z urzędu. Najlepiej, jeżeli stawi się Pan na terminie posiedzenia najlepiej wszystko wytłumaczyć sądowi i przedstawić dowód wpłaty na rzecz pokrzywdzonej. To powinno wystarczyć, zazwyczaj zarządzenia wykonania kary są nieobligatoryjne (fakultatywne) więc wykonał Pan wszelkie obowiązki, chyba, że tak naprawdę chodzi o coś innego niż naprawienie szkody na rzecz pokrzywdzonej.

 53. kasia pisze:

  Mój mąż miał wyrok i puścili go na tzw.próbę która kończy się w kwietniu i na tej właśnie próbie czyli warunku doszło do tego incydentu.Najgorsze jest to ze mąż ukradł 2 butelki a ten drugi więcej i kwota wyniosła 700 zł byl monitoring i widać ze wziął 2 lecz uznali to jako przestępstwo gdyż traktują ich razem a nie osobno czy są jakieś szanse żeby nie odwiedzali mu tamtego warunku a skazali tylko za to przestępstwo.Z gory dziękuje za poradę.

 54. Magda pisze:

  Witam mój problem wygląda tak dostałam wyrok.w zawieszeniu 6 miesięcy na 2 lata i zostałam zobowiązana do spłaty krzywdy w kwocie 2099 zł jednak nie wpłaciłam nic z tej kwoty wczoraj odebrałam pismo z postanowieniem o odwieszeniu tej kary Jestem w ciąży i poi mam dziecko poprostu nie mogę iść do więzienia Co powinnam teraz zrobić czyjeś jakąś możliwość aby uniknąć odbycia tej kary???

  • Agnieszka_Stefanska pisze:

   Witam,
   Zgodnie z przepisami kodeksu karnego w przypadku uchylania się skazanego od uiszczenia orzeczonej grzywny Sąd fakultatywnie zarządza wykonanie kary pozbawienia wolności (gdy Sąd nie musi, ale może podjąć decyzję o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności)
   Postanowienie Sądu o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności podlega zaskarżeniu zażaleniem, które należy wnieść w terminie 7 dni, licząc od dnia ogłoszenia orzeczenia albo doręczenia postanowienia

 55. sylwia pisze:

  Witam,
  Mój partner dostał ponad 2 lata temu wyrok 8 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata za- jak to nazwał – nastoletnie wygłupy czyli drobne kradzieże, rozboje.
  Kilka dni temu dowiedział się od znajomej osoby, że w sądzie odbywało się posiedzenie w sprawie odwieszenia tego wyroku. On sam nie wiedział, że taka rozprawa ma się odbyć. Nie mieszka od pół roku w miejscu zameldowania ani pod podanym adresem zamieszkania. Nie utrzymuje kontaktu z rodzicami, którzy pod tymi adresami mieszkają i nie został przez nich powiadomiony o przychodzących listach i awizach. Od tego pół roku przebywał też w Niemczech w pracy więc kontakt z Panią Kurator miał znikomy. Nie ma niestety żadnego potwierdzenia, że tam pracował, ponieważ była to praca „na czarno”. Czy jest jeszcze jakaś szansa na odroczenie tego wyroku bądź dozór elektroniczny ? Przez 3 dni próbował skontaktować się z Kuratorką w celu wyjaśnienia tej całej sytuacji, niestety bez skutku.

  • Agnieszka_Stefanska pisze:

   Witam,
   Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności, a zgodnie z art. 75 § 2 k.k. sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych. W tym przypadku wypadku brak kontaktu z kuratorem zaowocował wnioskiem kuratorki o „odwieszenie” wyroku. Trudno odpowiedzieć na pytanie czy Sąd udzieli zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego skoro nie było kontaktu z Pani partnerem przez wskazany czas oraz nie odbierał korespondencji w miejscu zamieszkania – Przesłanką zezwolenia na odbywanie kary w trybie dozoru elektronicznego jest posiadanie określonego miejsca stałego pobytu – Obowiązek określony w art. 43n § 2 pkt 1 k.k.w. obejmuje pozostawanie skazanego w miejscu stałego pobytu lub w innym wskazanym miejscu w wyznaczonym czasie – zatem partner nie mógłby już pracować w Niemczech.

 56. Kasia111 pisze:

  Witam prosze o odpowiedz.
  Moj narzeczony zostal rok temu skazany na wyrok.w zawieszeniu (rok na dwa) za pososiadanie znacznych ilosci narkotykow (marichuana) w ubieglym tygodniu zostal zlapany na kradziezy w sklepie rzeczy nie przekraczajacej ceny 400 zl, czy sad moze mu.odwiescic poprzedni wyrok ?

  • Agnieszka_Stefanska pisze:

   Witam, zgodnie z art. 75 Kodeksu karnego obligatoryjne jest „odwieszenie” kary, jeżeli nowe przestępstwo było podobne do umyślnego przestępstwa, za które osoba została skazana. Sytuacja taka nie dotyczy wykroczenia którym jest kradzież rzeczy o wartości nie przekraczającej poziomu 1/4 minimalnego wynagrodzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


+ 9 = 18