Wniosek o rozłożenie kary grzywny na raty

WNIOSEK O ROZŁOŻENIE KARY GRZYWNY NA RATY

Kto może złożyć wniosek o rozłożenie kary grzywny na raty? Zgodnie z art. 19 § 1 k.k.w do złożenia powyższego wniosku uprawnieni są: skazany, obrońca skazanego, prokurator.

Do jakiego Sądu należy złożyć wniosek o rozłożenie kary grzywny na raty? Zgodnie z art. 3 § 1 k.k.w wniosek należy skierować do sądu właściwego do wykonania wyroku tj. do Sądu:

  1. a) który wydał orzeczenie w pierwszej instancji

b)tylko w przypadku, gdy skazany przebywa w okręgu innego Sądu niż ten, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji do innego sądu równorzędnego, w którego okręgu skazany ma miejsce stałego pobytu.

Przykład obrazujący właściwość Sądu opisaną w punkcie a):

Prawomocny wyrok skazujący, w którym wymierzono Ci karę grzywny wydał Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa (Sąd I instancji). Od powyższego wyroku wniosłeś apelację, którą rozpoznał Sąd Okręgowy w Warszawie (Sąd I instancji), na skutek rozpoznania apelacji Sąd II instancji utrzymał wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w mocy. W chwili składania wniosku (czyli w chwili wykonywania wyroku) zamieszkujesz przy ul. Narbutta w Warszawie (a zatem w obrębie właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa).

Wniosek o rozłożenie kary grzywny na raty kierujesz do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, ponieważ ten Sąd jest właściwy dla wykonania wyroku wydanego w Twojej sprawie.

Przykład obrazujący właściwość Sądu opisaną w punkcie b):

Prawomocny wyrok skazujący, w którym wymierzono Ci karę grzywny wydał Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa (Sąd I instancji). Od powyższego wyroku wniosłeś apelację, którą rozpoznał Sąd Okręgowy w Warszawie (Sąd I instancji), na skutek rozpoznania apelacji Sąd II instancji utrzymał wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w mocy. W chwili składania wniosku (czyli w chwili wykonywania wyroku) zamieszkujesz przy ul. Grunwaldzkiej w Otwocku (a zatem w obrębie właściwości Sądu Rejonowego w Otwocku).

Wniosek o rozłożenie kary grzywny na raty kierujesz zatem nie do Sądu I instancji tj. Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, ale do innego sądu równorzędnego tj. Sądu Rejonowego w Otwocku, ponieważ ten Sąd jest właściwy dla wykonania wyroku wydanego w Twojej sprawie.

Gdyby w I instancji orzekał Sąd Okręgowy w Warszawie wniosek o wykonanie wyroku kierowałbyś do innego równorzędnego Sądu tj.  Sądu Okręgowego dla Warszawa- Praga w Warszawie.

Czy wniosek o rozłożenie kary grzywny na raty podlega opłacie? Pierwszy wniosek o rozłożenie kary grzywny na raty nie podlega opłacie. Ponowne wnioski o rozłożenie grzywny na raty podlega opłacie 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł.

Do kiedy możesz złożyć wniosek o rozłożenie kary grzywny na raty? Wniosek o rozłożenie kary grzywny na raty może być wszczęte aż do momentu uprawomocnienia się postanowienia o zamianie kary grzywny na prace społeczne lub postanowienia o zarządzeniu wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności. Przy czym należy wskazać, iż złożenie wniosku o rozłożenie kary grzywny na raty jest możliwe także po wezwaniu skazanego do uiszczenia kary grzywny.

Jak wygląda procedura wydania postanowienia o rozłożeniu kary grzywny na raty lub odmowie rozłożenia kary grzywny na raty? Postanowienie o rozłożeniu kary grzywny na raty zostaje wydane posiedzeniu. Nadto o terminie powyższego posiedzenia nie trzeba zawiadamiać stron.

Czy możesz zaskarżyć postanowienie o rozłożeniu kary grzywny na raty? Na postanowienie w przedmiocie rozłożenia kary grzywny na raty przysługuje środek zaskarżenia w postaci zażalenia.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


− 6 = 3