Udział obrońcy podejrzanego w posiedzeniu Sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym

Przed rozpoznaniem wniosku Prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania Sąd przesłuchuje podejrzanego, którego wniosek dotyczy. Wynika to z treści art.249§3 k.p.k.

Na wniosek podejrzanego należy zawiadomić o terminie i miejscu posiedzenia Sądu jego obrońcę. Jeżeli obrońca podejrzanego stawi się na posiedzenie, to uczestniczy w nim na prawach strony, więc ma prawo zadawania pytań podejrzanemu, zajęcia stanowiska w przedmiocie wniosku prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania, składać wnioski o przeprowadzenie dodatkowych czynności w celu obrony podejrzanego przez zastosowaniem tymczasowego aresztowania.

Jak widać udział obrońcy w posiedzeniu Sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania podejrzanego może być niezwykle cenny. Aktywność obrońcy może uchronić podejrzanego przez zastosowaniem przez Sąd środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Należy zatem pamiętać o treści art.313§2 k.p.k. zdanie drugie, zgodnie z którym Sąd może odmówić zawiadomienia obrońcy podejrzanego o posiedzeniu w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania, jeżeli utrudniłoby to przeprowadzenie tego posiedzenia. W praktyce chodzi o sytuacje, w których podejrzany doprowadzony na posiedzenie Sądu dopiero w tym momencie wnosi o przerwanie posiedzenia i zawiadomienie o nim jego obrońcy. Wówczas należy liczyć się z odmową Sądu.

By zapobiec takiej sytuacji celowe jest wcześniejsze ustanowienie obrońcy przez podejrzanego lub inną osobę w imieniu podejrzanego. Wystarczy tuż po zatrzymaniu przez Policję wykonać telefon do bliskiej osoby z informacją o zatrzymaniu i groźbie tymczasowego aresztowania, by pilnie ustanowiła obrońcę. Po ustanowieniu obrońcy należy przekazać Policji lub Prokuratorowi upoważnienie do obrony ze wskazaniem obrońcy z żądaniem zawiadomienia go o posiedzeniu Sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania. Należy to uczynić jak najszybciej.

Dysponując choćby kilkoma godzinami czasu adwokat reprezentujący podejrzanego jest w stanie uzyskać zgodę na widzenie z podejrzanym, ustalić z nim okoliczności zarzucanego czynu, argumenty Prokuratora na uzasadnienie wniosku o tymczasowe aresztowani, a tym samym zgromadzić argumenty na ich odparcie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Udział obrońcy podejrzanego w posiedzeniu Sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym

 1. Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.
  Pozdrawiam
  Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


3 − = 0