Rozłożenie kary grzywny na raty

Jak wskazywałam w poprzednim artykule nieuiszczenie w terminie orzeczonej w stosunku do Ciebie prawomocnym wyrokiem kary grzywny może skutkować zarządzeniem wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności.

Wielokrotnie jednak, a w szczególności, gdy orzeczona kara grzywny jest znaczna, nie jesteś w stanie jej uregulować jednorazowo, w całości. W taki wypadku powinieneś jak najszybciej złożyć do właściwego Sądu wniosek o rozłożenie kary grzywny na grzywny.

Wniosek o rozłożenie kary grzywny na raty musisz odpowiednio uzasadnić. Sąd może postanowić o rozłożeniu kary grzywny na raty jeśli natychmiastowe wykonanie kary grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.

W orzecznictwie wskazuje się, nadto: „Istotną okolicznością dla możliwości orzeczenia o rozłożeniu grzywny na raty jest, oprócz wykazania, że natychmiastowe jej wykonanie pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki, także stwierdzenie, że skazany ma realną możliwość zrealizowania tej należności.” (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie o sygn. akt II AKzw 854/08).

Sąd przed wydaniem postanowienia w powyższej sprawie będzie brał pod uwagę m.in. Twój stan majątkowy, dotychczas uzyskiwane przez Ciebie zarobki, a także jakie zarobki mógłbyś uzyskiwać biorąc pod uwagę Twoje wykształcenie i dotychczas wykonywany zawód, sytuację rodzinną.

Przy czym należy wskazać, iż: „Mając na względzie osobisty charakter kary grzywny, sytuacja majątkowa innych członków rodziny (oprócz żony skazanego, z uwagi na możliwość skierowania egzekucji do majątku wspólnego małżonków) nie może decydować o rozłożeniu na raty wykonania tej kary.” (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie o sygn.akt II AKzw 854/08).

 A zatem nie możesz skutecznie wskazać we wniosku o rozłożenie kary grzywny na raty, iż rozłożenie powyższej kary na raty jest zasadne, ponieważ raty będzie spłacać za Ciebie np. brat, matka, dziadek etc.

Z drugiej jednak strony w orzecznictwie wskazuje się, iż takie okoliczności jak np. poprzednia karalność nie są istotne z punktu widzenia podjęcia rozstrzygnięcia przez Sąd w sprawie o rozłożenie kary grzywny na raty.

Co do zasady orzeczona w stosunku do Ciebie karę grzywny można rozłożyć na raty na okres do 1 roku.  Jedynie w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie możliwie jest rozłożenie kary grzywny na okres powyżej 1 roku do 3 lat. Takim szczególnym wypadkiem jest m.in. znaczna wysokość orzeczonej kary grzywny, której uregulowanie w całości przy założeniu rozłożenia na raty na okres 1 roku byłoby niemożliwe przez skazanego bez poniesienia zbyt ciężkich skutków przez skazanego lub jego rodzinę.

Należy wskazać, iż Sąd wyda postanowienie o odmowie rozłożenia kary grzywny na raty jeżeli – po zbadaniu Twojego stanu majątkowego- dojdzie do wniosku, iż Twoje dochody pozwalają na uiszczenie grzywny w całości jednorazowo lub jeśli możliwe jest przeprowadzenie egzekucji grzywny z Twojego majątku.

Okres rozłożenia kary grzywny na raty biegnie od dnia wydania postanowienia o rozłożeniu kary grzywny na raty.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


6 × = 24