Postępowanie przed Sądem w przedmiocie zarządzenia wykonania czyli odwieszenia kary pozbawienia wolności

Do napisania tego artykułu skłoniły mnie liczne zapytania czytelników bloga o to, jak wygląda postępowanie przed Sądem w przedmiocie zarządzenia wykonania, czyli odwieszenia kary pozbawienia wolności.

Gdzie znajdują  się przepisy regulujące postępowanie o zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności?

Postępowanie w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności zostało uregulowane w przepisach art. 178§1-4  kodeksu karnego wykonawczego oraz art.75§1-5 kodeksu karnego.

Który Sąd prowadzi postępowanie w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności?

Zgodnie z art.3§1 k.k.w. postępowanie w przedmiocie zarządzenia wykonania wobec skazanego kary pozbawienia wolności prowadzi ten Sąd, w którego okręgu zamieszkuje osoba skazana na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

W postępowaniu wykonawczym, a więc w postępowaniu prowadzonym po uprawomocnieniu się wyroku skazującego za przestępstwo,  miejsce popełnienia przestępstwa nie ma znaczenia. O właściwości Sądu decyduje jedynie miejsce zamieszkania skazanego.

Sąd, który wydał wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, po uprawomocnieniu się tego orzeczenia przesyła do sądu równorzędnego (do Sądu Rejonowego albo Sądu Okręgowego) właściwego dla miejsca zamieszkania skazanego odpis wyroku skazującego. To własnie Sąd Rejonowy albo Okręgowy  miejsca zamieszkania skazanego prowadzi wobec niego postępowanie wykonawcze. To ten Sąd – właściwy dla miejsca zamieszkania skazanego podejmuje decyzję o zarządzeniu wykonania wobec niego kary pozbawienia wolności.

Zilustruję to na przykładzie:

Jan Kowalski został skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie  za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178a§ 1 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na podstawie art.69§1 i 2 k.k., art.70§1 pkt 1 k.k. na okres 3 lat tytułem próby. Ponieważ Jan Kowalski zamieszkuje w Wołominie, to Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza przesłał odpis wyroku skazującego Jana Kowalskiego do Sądu Rejonowego w Wołominie. Sąd Rejonowy w Wołominie założył akta wykonawcze i wszczął postępowanie wykonawcze wobec Jana Kowalskiego. Te właśnie Sąd Rejonowy w Wołominie jest właściwy w postępowaniu dotyczącym zarządzenia wykonania wobec Jana Kowalskiego kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sadu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza.

W jakich sytuacjach Sąd zarządza wykonanie wobec skazanego kary pozbawienia wolności?

O tym z jakiego powodu może zostać wszczęte postępowanie w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności napisałem szczegółowo w artykułach:

Postępowanie przed Sądem toczy się w jednakowy sposób, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z obligatoryjnym czy fakultatywnym zarządzeniem wykonania kary pozbawienia wolności.

Jak przebiega postępowania przed Sądem w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności?

Do Sądu Rejonowego albo Okręgowego, który prowadzi postępowanie wykonawcze, a więc do Sądu właściwego dla miejsca zamieszkania skazanego wpływa informacja o zachowaniu skazanego, które uzasadnia rozważenie celowości zarządzenia wykonania wobec niego kary pozbawienia wolności. Przykładów takiego zachowania skazanego można mnożyć bez liku: może to być popełnienie przez skazanego w okresie próby kolejnego przestępstwa,  nie wykonanie nałożonych na skazanego obowiązków, np. obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu, uchylanie się od dozoru kuratora sądowego i wiele innych.

Sędzia – Kierownik Sekcji Wykonawczej Sądu wydaje zarządzenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie zarządzenia wykonania wobec skazanego kary pozbawienia wolności i wyznacza termin posiedzenia,  na który wzywa skazanego. O terminie posiedzenia Sąd zawiadamia także Prokuratora.

Posiedzenie w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności trwa zazwyczaj od 10 do 30 minut. Rozpoczyna się od zreferowania przez Sędziego podstawy wszczęcia postępowania np. wyroku skazującego skazanego za nowe przestępstwo popełnione przez niego w okresie próby. Następnie Sąd wysłuchuje stanowiska skazanego i jego obrońcy oraz Prokuratora, jeżeli się stawili, po czym zamyka posiedzenie i wskazuje termin, w którym ogłosi postanowienie.

Sąd ma jedynie dwie możliwości, tj.

 1. Sąd wydaje postanowienie o zarządzeniu wykonania wobec  skazanego orzeczonej  kary pozbawienia wolności. W tym przypadku skazanemu przysługuje prawo do wniesienia na to postanowienie zażalenia do Sądu Okręgowego. Jeżeli skazany był obecny przy ogłoszeniu postanowienia, to licząc od dnia ogłoszenia postanowienia ma 7 dni na wniesienie zażalenia. Jeżeli skazany nie był obecny na ogłoszeniu orzeczenia, wówczas postanowienie zostanie mu przesłane pocztą. W tym wypadku 7 dniowy termin na wniesienie zażalenia biegnie od dnia odebrania postanowienia przez skazanego.
 1. Sąd wydaje postanowienie o odstąpieniu od zarządzenia wykonania wobec skazanego  kary pozbawienia wolności. Oznacza to pozytywny dla skazanego koniec postępowania, gdyż sprawa zostaje zakończona, a kara nie będzie wykonana. Oczywiście Prokurator również ma możliwość wniesienia zażalenia na takie postanowienie Sądu, jednak w praktyce w tego typu sprawach, czyni to bardzo rzadko.

Stawiennictwo skazanego na posiedzeniu w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności nie jest obowiązkowe, chyba, że Sąd postanowi inaczej, tzn. wezwie skazanego do osobistego stawiennictwa. Ja zawsze doradzam, by skazany stawił się na to posiedzenie, nawet, jeśli nie został na nie wezwany.

Postanowienie Sądu o zarządzeniu wykonania wobec skazanego kary pozbawienia wolności podlega wykonaniu, tzn. skutkuje wezwaniem skazanego do stawiennictwa w zakładzie karnym dopiero po jego uprawomocnieniu.

Postępowanie przed Sądem Odwoławczym, tzn. postępowanie przed Sądem II Instancji w przedmiocie zażalenia na zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności zostanie przeze mnie dokładnie opisane w kolejnym artykule pt. Zażalenie na postanowienie Sądu o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności”.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

37 odpowiedzi na Postępowanie przed Sądem w przedmiocie zarządzenia wykonania czyli odwieszenia kary pozbawienia wolności

 1. Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.
  Pozdrawiam
  Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny

 2. Bartek pisze:

  Witam, mam taki problem odbywalem kare pozbawienia wolnosci i 1,5 miesiaca przed jej koncem zostalem warunkowo zwolniony, reszte kary zawieszono mi na okres 2 lat bylo to 06.02.2013 roku. Do nalozonych na mnie obowiazkow m.in. nalezala splata zadluzenia alimentacyjnego, poniewaz nie moglem znalezc pracy nie wywiazywalem sie z tego obowiazku. Pierwszej wplaty dokonalem 03.07.2014 i rowniez w tym dniu moj kurator wyslal wniosek do sadu o odwieszenie wyroku. Termin posiedzenia mam wyznaczony na 05.09.2014 do tego momentu dokonam jeszcze dwoch wplat. Teraz jestem za granica z moja dziewczyna, ktora jest w 6 miesiacu ciazy i jej dwojka dzieci, ktore od wrzesnia zaczynaja tutaj szkole. Czy sa jakies szanse na to aby sad odrzucil wniosek kuratora? prosze o pomoc.

  • Witam,

   jeżeli przedstawi Pan przed Sądem, że nie mógł wywiązać się z obowiązku alimentacyjnego, ponieważ nie mógł Pan znaleźć pracy i dołączy do akt sprawy dowód wpłaty, że zaczął się Pan z tego obowiązku wywiązywać to jest szansa, że Sąd nie odwoła Panu warunkowego przedterminowego zwolnienia. Dla zwiększenia swoich szans przed Sądem, dobrze jest złożyć do Sądu wniosek o nieuwzględnienie wniosku kuratora odnośnie odwołania przedterminowego warunkowego zwolnienia w uzasadnieniu podając dlaczego nie wywiązywał się Pan z obowiązku alimentacyjnego.

 3. załamana pisze:

  Witam
  1 marca 2012 roku zostałam skazana za oszustwo kredytowe i wyłudzenie tego kredytu, na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, grzywnę i naprawienie szkody w ciągu 2,5roku. Nie odebrałam tego wyroku, gdyż przebywałam poza miejscem zameldowania i nikt nie poinformował mnie o tym, że mam do odebrania list. Byłam na ogłoszeniu wyroku i byłam przekonana, że na naprawę szkody mam właśnie 3 lata a nie 2,5 roku. Z grzywną też miałam problem bo była to znacząca kwota ale wpłaciłam ją zaraz jak tylko dowiedziałam się, że szuka mnie policja w sprawie jej niezapłacenia. W całym tym okresie myślałam o tym, że muszę jeszcze naprawić tą szkodę lecz niestety ciągły brak pracy nie pozwalał mi na spłatę zadłużenia. Wiosną kontaktował się ze mną pracownik wierzycieli i powiedziałam mu, że spłacę zadłużenie w październiku. Teraz dostałam wezwanie na posiedzenie w sprawie wykonania kary. Czy jak wpłacę zadłużenie przed terminem sprawy to sąd nie odwiesi mi wyroku? Jakie są na to szanse? Czy muszę szukać jakiegoś pełnomocnika, czy dam sobie radę na takim posiedzeniu sama? Bardzo proszę o pomoc. Jestem załamana nigdy wcześniej nie byłam karana. To co się stało to błąd młodości, którego po wielu latach ponoszę konsekwencje. W tej sprawie dobrowolnie poddałam się karze przyznając się do winy.

  • Witam,

   jak spłaci Pani zadłużenie do posiedzenia Sądu w przedmiocie odwieszenia kary warunkowo zawieszonej i potwierdzi to stosownym dokumentem, wówczas jest szansa, że Sąd nie odwiesi Pani kary pozbawienia wolności. Najlepiej jest sporządzić do Sądu pismo z wnioskiem o nie odwieszanie Pani kary pozbawienia wolności, do którego należy załączyć potwierdzenie uiszczenia naprawienia szkody. Takie pismo należy złożyć kilka tygodni przed posiedzeniem Sądu. W uzasadnieniu należy także opisać dlaczego wcześniej nie mogła Pani naprawić szkody. Te argumenty pozwolą na przypuszczenie, że Sąd nie będzie chciał odwiesić kary pozbawienia wolności.
   Natomiast co do profesjonalnego obrońcy, to wszystko zależy od tego, czy czuje się Pani na siłach i będzie w stanie sama sporządzić wniosek, o którym pisałem powyżej. Jeżeli tak, wówczas nie ma potrzeby korzystać z pomocy obrońcy. Natomiast jeżeli nie będzie Pani w stanie sama tego zrobić, to należy korzystać z pomocy obrońcy.

   • załamana pisze:

    Serdecznie dziękuję za odpowiedź. Szczerze mówiąc mam na to wszystko niedużo czasu, gdyż posiedzenie jest za 20 dni. Kompletnie nie wiem jak to rozwiązać. Jestem załamana.

    • załamana pisze:

     Czy w tym przypadku jest jakąś okolicznością łagodzącą fakt, że opóźnienie w naprawieniu szkody to niecały miesiąc? Czy takie pismo mogę złożyć np. tydzień przed posiedzeniem bezpośrednio do sądu? Jakie są szanse na to, że sąd nie odwiesi mi kary? Strasznie się boję.

 4. LukASZ pisze:

  Witam dostałem wezwanie na posiedzenie w przedmiocie zarządzenia wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności… na co mam się przygotować?

  • Witam,

   powinien Pan się przygotować na dwie możliwości. Jeżeli Sąd nie odwiesi Panu kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej, a pokrzywdzony (jeżeli w sprawie występuje) lub prokurator nie złoży zażalenia, wówczas nie będzie ryzyka, że trafi Pan do zakładu karnego. Natomiast jeżeli Sąd odwiesi Panu karę pozbawienia wolności, może Pan od razu na posiedzeniu dostać termin do stawienia się w zakładzie karnym.

 5. tomek pisze:

  dzien dobry, odwieszono mi kare pozbawienia wolnosci, zlozylem zazalenie i teraz bedzie posiedzenie przed sadem okregowym. co sie moze stac? sad moze utrzymac to w mocy i od razu dostane bilet do zk? a inne opcje? czy moze umorzyc postepowanie? uchylic? oddalic? odwolac odwieszenie?

  • Witam,

   wszystko zależy od tego o co Pan wnosił. Jednakże Sąd Okręgowy z reguły albo utrzymuje w mocy postanowienie Sądu Rejonowego, albo zmienia decyzję Sądu Rejonowego i nie zarządza wykonania kary pozbawienia wolności. Natomiast co do biletu do Zk to akta z Sądu Okręgowego z powrotem są przesyłane do Sądu Rejonowego i to Sąd Rejonowy wystawi Panu wezwanie do stawienia się w zakładzie karnym.

 6. pati pisze:

  prosze o pomoc…. dostalam bilet.. ale wczesniej nie mialam zadnej sprawy o odwieszenie mi kary. co robic? czy sa szanse ze w ciagu 22 dni,bo za tyle mam sie wstawic w areszcie,uda mi sie cos zalatwic aby nie isc do aresztu? moze jak naprwie szkode?

  • Witam,

   po pierwsze należy się dowiedzieć za co Sąd odwiesił Panu karę pozbawienia wolności. Dopiero jak pozyska Pan tę wiedzę to należy zacząć działać. Jeżeli nie naprawił Pan szkody a miał Pan taki obowiązek w wyroku i odwieszenie kary jest już prawomocne to nawet naprawienie szkody niestety nic nie da. Ewentualnie może się Pan postarać o wstrzymanie wykonania kary.

 7. skruszony pisze:

  witam zostalem skazany za przemoc w rodzinie i naduzywanie alkoholu na okres 8 miesiescy w zawieszeniu na 3 lata.w polowie listopada tego roku konczy mi sie okres zawieszenia ale 3 miesice temu byla kilka razy interwencja policji za awantury i moje naduzycie alkoholu .dzisiaj dostalem pismo z sadu ze 15 stycznia 2015 roku ma sie odbyc postepowanie dotyczace zarzadzenia wykonania kary pozbawienia wolnosci. jestem przerazony bo za dwa tygodnie mial mi sie skonczyc wyrok w zawieszeniu i mialem wyjsc na czysto.wiem ze mi sie podwinela noga i znowu zaczalem pic i sie awanturowac i zona zadzwonila po policje a ci zabrali mnie na izbe wytrzezwien.co mam zrobic zeby sad nie odwiesil mi zawiasow i zebym nie poszedl do wiezienia.a gdybym zglosil sie do poradni odwykowej i przedstawil zaswiadczenie ze sie lecze to sad uwzglednil by to i nie odwieszal mi wyu? prosze o odpowiedzrok

  • Witam,

   decyzja o odwieszeniu kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej powinna się uprawomocnić przed okresem próby plus dodatkowo 6 miesięcy. Jeżeli decyzja w tym czasie nie zdąży się uprawomocnić, wówczas Pan nie powinien trafić do zakładu karnego. Zawsze można sporządzić do Sądu wniosek o nie odwieszanie Panu kary pozbawienia wolności podając w uzasadnieniu dlaczego powinien Pan pozostać na wolności.

   • skruszony pisze:

    Witam nie wiem czy rozumiem dobrze . Jeśli 15 listopada kończy mi się zawieszenie kary plus 6 miesięcy czyli do 15 maja i w tym czasie nie odbyłaby się rozprawa o odwieszenie kary bo np. zachoruję albo dostanę się do szpitala to nie poszedłbym do więzienia? poza tym dziękuję za tamtą odpowiedz

 8. skruszony pisze:

  chcialem sie jeszcze zapytac czy mozna napisac wniosek do sądu o to aby zawiesic te rozprawe lub ja odroczyc czy cos takiego

  • Witam,

   nie można zawiesić postępowania odnoście odwieszenia warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności. Natomiast może Pan wnieść wniosek o zmianę terminu, ale tylko w przypadku, kiedy termin wyznaczony przez Sąd Panu nie odpowiada.

 9. skruszony pisze:

  Witam nie wiem czy rozumiem dobrze . Jeśli 15 listopada kończy mi się zawieszenie kary plus 6 miesięcy czyli do 15 maja i w tym czasie nie odbyłaby się rozprawa o odwieszenie kary bo np. zachoruję albo dostanę się do szpitala to nie poszedłbym do więzienia? poza tym dziękuję za tamtą odpowiedz

 10. skruszony pisze:

  Witam nie wiem czy rozumiem dobrze . Jeśli 15 listopada kończy mi się zawieszenie kary plus 6 miesięcy czyli do 15 maja i w tym czasie nie odbyłaby się rozprawa o odwieszenie kary bo np. zachoruję albo dostanę się do szpitala to nie poszedłbym do więzienia?

 11. marcin pisze:

  Panie mecenasie,
  wdzięczny byłbym za podpowiedź, w zakresie kroków które mogę podjąć w celu pośpieszenia sędziego. Mianowicie, w kwietniu b.r. złożyłem wniosek o odwieszenie kary pozbawienia wolności i do tej pory niedoczekałem się żadnej reakcji ze strony sądu. Telefony do sądu nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Z góry dziękuję za odpowiedź.

 12. Łukasz pisze:

  Witam.
  Za tydz mam sie stawic na sprawie o odwieszenie mi tzw zawiasów. Nie dostałem do tej pory żadnego pisma o stawienie sie w Sądzie. O sprawie wiem od kuratora sądowego. Czy rozprawa sie odbedzie gdy sie nie stawie? Czy grożą mi jakieś konsekwencje i czy zostanie wyznaczony kolejny termin posiedzenia? Z góry dziękuje.

  • Witam,
   powinien otrzymać Pan zawiadomienie o terminie posiedzenia. Co do zasady, jeżeli Sąd nie postanowi inaczej, nie ma Pan obowiązku stawić się na takim posiedzeniu. Jeżeli został Pan prawidłowo powiadomiony o terminie posiedzenia a jedynie np. nie odebrał Pan awizo lub nie przebywa Pan pod adresem swojego zamieszkania (lub korespondencyjnym podanym do wiadomości Sądu) Sąd uzna doręczenie za dokonane i będzie procedował bez Pana udziału. Pana obecność na posiedzeniu jest jednak dla Pana korzystna. Jest to bowiem okazja do przekonania Sądu iż w Pana przypadku istnieje pozytywna prognoza kryminologiczna (tj. przekonanie, że będzie Pan przestrzegał porządku prawnego w przyszłości) i zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności nie jest konieczne.

 13. Arkadiusz pisze:

  Witam, z tej strony Arkadiusz, ciesze się, że moge kogoś zapytać, a mianowicie, wczoraj odebrałem list z zawiadomieniem o posiedzeniu z Sądu rejonowego którego przedmiotem będzie „Zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności, moim obowiązkiem była spłata grzywny w wysokości 200 złotych, i kosztów Sądowych w wysokości 160 złotych od których się oddaliłem składając wniosek w którem napisałem, że jestem bezrobotny i intensywnie poszukuje pracy. Od wczoraj (odbioru zawiadomienia) mam termin 7 dni spłaty należnosci sądowych, jednak tych należności nie dam rady spłacić i dzisiaj złożyłem wniosek o rozłożenie grzywny na raty, czy ten wniosek automatycznie przedłuży termin spłaty? A następbie, jeżeli zdąrze spłacić całość do dnia posiedzenia (ponieważ od kwietnia podjąłem prace) to czy wszystko zostanie pozytywnie rozpatrzone, i nie będzie powodów do pozbawiania wolności? Czyli krótko mówiąc, jeżeli nie wywiąże się z spłaty grzywny w terminie 7 dni od odbioru zawiadomienia, ale spłace całość do dnia w którym ma odbyć się posiedzenie to czy wszystko będzie ok? Pamiętając o tym, że dzisiaj złożyłem wniosek o rozłożeniu grzywny na raty, plus rozmowa z Pani z sekcji wykonawczej, z której wynikło, że mogę spłacić całość do dnia w którym ma odbyć się posiedzenie, jak to wygląda? Czekam odpowiedź, z góry Dziękuje, Pozdrawiam, z uszanowaniem
  Arkadiusz.

  • Witam,

   dla Pana pewności lepszym rozwiązanie będzie zapłata całości kary grzywny i kosztów sądowych kilka dni przed wyznaczonym posiedzeniem w związku z zarządzeniem wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności, aby Sąd już na posiedzeniu miał informację, iż dokonał Pan wszelkich należności. Niemniej jednak proponuję aby Pan miał ze sobą potwierdzenia wpłat kary grzywny i kosztów sądowych. Ogólnie rzecz biorąc zapłata wszelkich należności do dnia posiedzenia powinna skutkować tym, że Sąd nie zarządzi Panu zastępczej kary pozbawienia wolności.

 14. MU pisze:

  Dzień dobry,
  w marcu tego roku minął rok od wydania wyroku w mojej sprawie. 1.5 roku w zawieszeniu na 3 lata za kradzież i użycie karty płatniczej. Oprócz zwrotów pieniążków na konto osoby poszkodowanej – ledwo ponad 200zł do zapłaty miałam grzywnę w wysokości 180zł oraz dozór kuratora. Niestety zmieniłam adres zamieszkania o czym poinformowałam swojego kuratora, jednak nie byłam z nim w kontakcie od lutego. Dzisiaj dostałam wezwanie na posiedzenie w przedmiocie zarządzenia kary. Termin wyznaczony mam na 30 września br. Dodam, że mam nieskończone 20 lat, studiuję, nie pracuję regularnie. Jakiej decyzji mogę się spodziewać? Mogę zrobić coś co mi pomoże? Szczerze mówiąc nie wiem co mam zrobić, ponieważ sytuacja za którą zostałam skazana jest jedyną taką sytuacją w moim życiu i czuję się w tym momencie bezradna.

  Pozdrawiam i z góry dziękuję za radę.

  • Witam,

   w tej sytuacji powinien Pan sporządzić do Sądu wniosek o niezarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności. W uzasadnieniu takiego wniosku powinien Pan wskazać dlaczego doszło do braku kontaktu z kuratorem. W drugiej części uzasadnienia powinien Pan opisać dlaczego umieszczenie Pana z zakładzie karnym będzie dla Pana tragedią. Powinien Pan wskazać, że jest Pan studentem i decyzja o odwieszeniu kary pozbawienia wolności może spowodować przerwanie studiów co w konsekwencji może się bardzo negatywnie odbić na Pana przyszłości.

 15. a.p. pisze:

  witam.ponad 2lata temu zostalem skazany za dragi wyrokiem lacznym 1rok i 2m-ce w zawieszeniu na 3lata(udzielenie 10m-cy i posiadanie 4m-ce )niestety gdzies w polowie okresu proby znow mnie zlapali i mam orzeczony pare dni temu drugi wyrok za posiadanie 3m-ce/2lata. i jeszcze do tego w tym czasie stracilem na rok prawko za jazde po alkoholu i odrabiam 300 godzin.z tego co wiem to pewnie bedzie posiedzenie o odwieszenie kary w najblizszym czasie. czy istnieje jakas szansa unikniecia odsiadki ? czy raczej bd musial to odsiedziec?? (moja sytuacja zyciowa nie jest za wesola, mieszkam z konkubina i 5letnim dzieckiem u rodzicow niedawno stracila prace a ja jestem bezrobotny ). czy jak znajde prace na jakiejs umowie to bd to mialo jakies znaczenie?co robic…

  pozdrawiam i z gory dzieki za rade.

  • Bartłomiej Łukomski pisze:

   Witam,

   w Pana przypadku wszystko zależy od wyroku Sądu co do tego drugiego czynu, czyli jazdy samochodem pod wpływem alkoholu. Jeżeli w Pana przypadku został Pan skazany na karę bezwzględną pozbawienia wolności (czyli bez warunkowego jej zawieszenia), to zgodnie z art. 75 § 1 Kodeksu karnego, Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Jest to obligatoryjne zarządzenie, a więc obowiązkowe.

   Natomiast w Pana przypadku otrzymał Pan drugą karę także w zawieszenie, więc Sąd nie musi, a może zarządzić wykonanie kary pozbawienia wolności. Zgodnie z art. 75 § 2 Kodeksu karnego, Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w § 1, albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku. Tak więc Sąd może, a nie musi, co jest bardzo istotne

   Jeżeli fakultatywnie Sąd orzeknie Panu zarządzenie wykonania kary, może Pan złożyć zażalenie na takie postanowienie, w którym także podkreśli swój stan rodzinny i majątkowy, czyli m.in. okoliczności przez Pana przedstawione w komentarzu. Dla oceny Sądu tak naprawdę wszystko ma znaczenie, ale zależy to od Sądu i rozpoznanie sprawy.

 16. sandra pisze:

  Narzeczony ma 2 wyroki w zawieszeniu (za kradzieże). W okresie próby popełnił przestępstwo z innego artykułu niż dwa poprzednie (jazda pod wpływem) i został skazany na 3 miesiące pozbawienia wolności. Aktualnie odbywa karę w zk. Czy sprawa o odwieszenie tamtych wyroków musi się odbyć? czy nie? Jeśli tak to w jakim czasie?

  • Bartłomiej Łukomski pisze:

   Witam,

   w przypadku Pani narzeczonego, został on skazany za jazdę pod wpływem na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności. Zgodnie z art. 75 § 1 Kodeksu karnego, Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Jest to obligatoryjne zarządzenie, a więc obowiązkowe. Jednakże jak Pani wskazała, jest to inne przestępstwo, które nie jest przestępstwem podobnym do tych dwóch poprzednich.

   W związku z tym, zgodnie z art. 75 § 2 Kodeksu karnego, Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w § 1, albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku. Tak więc Sąd może, a nie musi, co jest bardzo istotne, tak więc nie jest to obowiązek.

   Jeżeli fakultatywnie Sąd orzeknie Pani narzeczonemu zarządzenie wykonania kary, może Pani narzeczony złożyć zażalenie na takie postanowienie, w którym także podkreśli swój stan rodzinny i majątkowy. Dla oceny Sądu tak naprawdę wszystko ma znaczenie, ale zależy to od Sądu i rozpoznanie sprawy.

   Ponadto, po nowelizacji z tego roku, zgodnie z art. 75a § 1 Kodeksu karnego wobec skazanego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, który w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w art. 75 § 1, albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku, sąd może, jeżeli cele kary zostaną w ten sposób spełnione, mając na względzie wagę i rodzaj czynu zabronionego przypisanego skazanemu, zamiast zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności zamienić ją na karę ograniczenia wolności w formie obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, przyjmując, że jeden dzień kary pozbawienia wolności równa się dwóm dniom kary ograniczenia wolności, albo na grzywnę, przyjmując, że jeden dzień kary pozbawienia wolności równa się dwóm stawkom dziennym grzywny. Kara ograniczenia wolności nie może trwać dłużej niż 2 lata, a grzywna nie może przekroczyć 810 stawek dziennych.

   Tak więc Sąd wysłuchuje skazanego i może zamienić orzeczoną ewentualnie karę pozbawienia wolności na kare ograniczenia wolności.

 17. Adam pisze:

  Witam.Moja sprawa jest podobna do innych. Półtora roku temu przyjąłem komputer do naprawy od osoby prywatnej, Okazało się że komputer ma spalony zasilacz i płyte główną. Naprawa okazała się nieopłacalna. Odkupiułem komputer za 200 zł i na prośbę właściciela obiecałem załatwić niedrogo drugi sprawny. z uszkodzonego komputera wymontowałem sprawne części za które zapłaciłem i sprzedałem. Po pewnym czasie właściciel nie mogąc doczekać się nowego komputera zarządał zwrotu starego twierdzac ze kupi sobie sam. Doskonale wiedział że starego już nie posiadam. gdy odmówiłem zgłosił sprawę na policję jakon oszustwo. Odbył się sprawa sądowa która przegrałem nie mogąc udowodnić swoich racji a Śąd dał wiare właścicielowi skazując mnie za oszustwo na pół roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 1 rok. Nie otrzymałem żadnej informacji ani wyroku że w tym czasie muszę spłacić kwotę 1500 zł bo na tyle właściciel ocenił wartość komputera. Okres zawieszenia skończył się już oczywiście nie spłaciłem tej kwoty a wczoraj otrzymałem wezwanie z sądu do stawienia się w sądzie na rozprawę w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności. Prosżę poradzić co mogę i powinienem w tej sprawie zrobić aby nie trafić za kraty. Dodam że nigdy nie byłem karany z podobnego paragrafu

  • Bartłomiej Łukomski pisze:

   Witam,

   w pierwszej kolejności wszystko zależy od postanowienia Sądu co do zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności. Na takim terminie może Pan opisać Sądowi szczegółowo sytuację. Proszę zapłacić zasądzoną wobec Pana karę grzywny w całości, tj. 1500 zł. W związku z wykonaniem obowiązku i zapłaceniem grzywny, Sąd może Panu nie zarządzić wykonania kary. To główny powód.

   Zgodnie z art. 75 § 1 Kodeksu karnego, Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Jest to obowiązkowe zarządzeni wykonania kary.

   Drugą możliwością jest stosownie do art. 75 § 2 k.k., Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w § 1, albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku. Pragnę podkreślić, że Sąd może zarządzić, ale nie musi.

   Tak więc, prawdopodobnie Sąd może orzec wobec Pana karę pozbawienia wolności, ale nie musi tego robić w związku z treścią powyższego przepisu.
   Jeżeli nie zapłaci Pan grzywny przed terminem posiedzenia i nie wykaże tego na tym terminie, a Sąd zarządzi Panu karę, może Pan złożyć zażalenie na postanowienie tego Sądu w terminie 7 dni.

   Drugą możliwością już po zasądzeniu wykonania kary pozbawienia wolności jest zapłacenie grzywny w całości, wykazanie, że ją się zapłaciło i wnoszenie do Sądu o skrócenie okresu pozbawienia wolności o połowę w trybie art. 75 § 3a k.k., zgodnie z którym zarządzając wykonanie kary w wypadkach, o których mowa w § 2 i 3, sąd może, uwzględniając dotychczasowy przebieg próby, a w szczególności wykonanie nałożonych obowiązków, skrócić orzeczoną karę, nie więcej jednak niż o połowę.

   Tak więc najlepiej zapłacić całość grzywny i wykazać to na terminie posiedzenia w sprawie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności, bo to najlepsza droga do uchronienia się przez Pana od odbywania kary pozbawienia wolności.

 18. pawel pisze:

  Mam pytanie właśnie zakończyłem odpracowywać karę w postaci prac społecznych grzywnę mam zapłaconą. W czasie gdy zakończyłem już całą karę a zrobiłem to ze sporym opóźnieniem dostałem pismo o posiedzeniu w sprawie pozbawienia wolności. Co mnie teraz czeka w sumie zakończyłem wszystko tyle że ze sporym opóźnieniem. Z góry dziękuję za odpowiedź

  • Bartłomiej Łukomski pisze:

   Witam,

   w pierwszej kolejności pragnę wskazać, że wszystko zależy na jakiej podstawie Sąd chce zarządzić Panu wykonanie kary pozbawienia wolności. W polskim prawie istnieją dwie podstawy zarządzenia wykonania kary:
   – obowiązkowe (obligatoryjne),
   – nieobowiązkowe (fakultatywne).

   W Pana przypadku, prawdopodobnie będzie to zarządzenie nieobowiązkowe, gdzie Sąd chce zarządzić wykonanie kary pozbawienia wolności ze względu na nie wywiązywanie się z nałożonych na Pana obowiązków.

   Proszę przed terminem posiedzenia w sprawie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności napisać oświadczenie/pismo przewodnie, że zapłacił Pan całość grzywny na Pana nałożonej oraz, że odpracował Pan karę w postaci prac społecznych. Proszę wskazać w takim piśmie, z jakim dniem Pan zakończył wykonywanie kary ograniczenia wolności i z jakich względów wynikło to opóźnienie, np. względy rodzinne, osobiste.
   Ponadto, proszę napisać, że obecnie zarządzenie wykonania kary jest bezprzedmiotowe i niecelowe, ponieważ dopełnił Pan wszystkich nałożonych na Pana obowiązków mimo opóźnienia.

   Ponadto, proszę koniecznie stawić się na to posiedzenie Sądu i jeszcze raz ustnie przedstawić to wszystko co w piśmie wysłanym do Sądu. Oczywiście wszystkie okoliczności pozostają do uznania Sądu, jednakże wykonał Pan prace społeczne, więc wykonał tak naprawdę całość kary jeszcze przed wyznaczeniem posiedzenia o zarządzeniu wykonania kary.

 19. Maria626 pisze:

  Witam,proszę o poradę w sprawie mojego męża.Mąż poddał się dobrowolnej karze 1,5 roku w zawieszeniu na 3 lata za nie spłacenie należności osobie fizycznej.Sąd zobowiązał mojego męża do naprawienia szkody.Mąż nie był na ogłoszeniu wyrou,nie odebrał też pisma z sądu,bo na stałe przebywa za granicą,tam jest zameldowany i ubezpieczony.Wiosną 2016r. odebrałam od listonosza wezwanie dla męża z sądu informujące o terminie rozprawy o zarządzenie wykonania kary.Mąż na rozprawę przyjechał pomimo trudności wynikających ze stanu chorobowego(przeszedł udar i jest niesprawny fizycznie jak i ma trudności z oceną stanu faktycznego).Po zapoznaniu się z zaświadczeniami o stanie zdrowia,sędzia nie zarządził wykonania kary,zobowiązał męża do wpłacania na rzecz poszkodowanego kwoty 400 zł miesięcznie,bo mąż pobiera niską rentę.Sama osobiście każdego miesiąca wpłacałam tą kwotę.Jednak poszkodowany wniósł następną sprawę o zarządzenie wykonania.Nie znam szczegółów,bo nie mogłam odebrać pisma,a mąż nadal za granicą ciągle z wizytami u różnych lekarzy.Nie zmienił się stam majątkowy męża,nadal pobiera niewielką rentę i nadal nie możę ze względów zdrowotnych podjąć pracy.Czy w takim przypadku sąd może zarządzić wykonanie kary?Dodaję,że mąż nie ma ubezpieczenia polskiego i nawet gdyby dostał się do ZK,to kto będzie ponosił koszty jego leczenia?Ogólnie:czy można zarządzić wykonanie kary osobie chorej i króra wykonuje zarządzenie sądu w kwestii spłaty należności.Bardzo proszę o odpowiedż.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


6 + = 9