Kiedy należy złożyć wniosek o dozór elektroniczny?

Wniosek o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego powinieneś złożyć jak najszybciej po uprawomocnieniu się wyroku skazującego Cię na karę pozbawienia wolności.

To samo dotyczy prawomocnego postanowienia Sądu o zarządzeniu wykonania (odwieszeniu) kary pozbawienia wolności orzeczonej poprzednio wobec Ciebie z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

Jak widzisz zasada jest prosta – jak tylko uprawomocni się decyzja (wyrok lub postanowienie) Sadu, na podstawie której masz odbyć karę pozbawienia wolności, tak szybko powinieneś złożyć w Sądzie wniosek o jej odbycie poza zakładem karnym w trybie dozoru elektronicznego.

Wniosek o zgodę Sądu na odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego możesz wysłać pocztą lub złożyć go osobiście na biurze podawczym Sądu Penitencjarnego.

Dlaczego tak ważne jest niezwłoczne złożenie wniosku o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Chodzi o to, by zdążyć przez wezwaniem Cię przez Sąd do stawienia się w Zakładzie Karnym celem odbycia orzeczonej prawomocnie kary pozbawienia wolności. Rzecz w tym, że po uprawomocnieniu się wyroku skazującego Cię na karę pozbawienia wolności Sąd wezwie Cię, byś określonego dnia stawił się w wyznaczonym Zakładzie Karnym celem odbycia orzeczonej kary pod rygorem zatrzymania Cie i doprowadzenia do zakładu karnego przez Policję.

Złożenie wniosku o udzielenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego nie wstrzymuje wykonania tej kary. Jeżeli zatem złożysz ten wniosek po otrzymaniu wezwania do stawienia się w zakładzie karnym to ryzykujesz tym, że zanim Sąd ten wniosek rozpozna, Ty zostaniesz już osadzony w zakładzie karnym.

Złożenie wniosku o dozór elektroniczny po otrzymaniu wezwania do stawienia się w Zakładzie Karnym stawia Cię w trudnej sytuacji.

Z jednej strony bez sensu jest stawić się do wiezienia i rozpocząć odbywanie kary pozbawienia wolności, gdy za kilka – kilkanaście dni Sąd ma rozpoznać Twój wniosek o odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym.

Z drugiej strony, jeśli nie stawisz się w zakładzie karnym w wyznaczonym w wezwaniu dniu, wówczas ryzykujesz, że Twój wniosek zostanie oddalony. Sąd może ocenić, że twoja postawa – uchylanie się od odbycia kary pozbawienia wolności świadczy o tym, że nie będziesz wypełniał obowiązków związanych z dozorem elektronicznym.

Unikniesz opisanych wyżej problemów, jeśli od razu po uprawomocnieniu się wyroku skazującego złożysz w Sądzie wniosek o odbycie orzeczonej kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego. Ustawa o dozorze elektronicznym nakłada na Sąd Penitencjarny obowiązek sprawnego rozpoznania Twojego wniosku o zgodę na odbycie kary poza zakładem karnym. Zgodnie z art.43ld par 4 kkw Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie wniosku skazanego o odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku.

Na koniec pamiętaj o ważnej sprawie technicznej, dzięki której Sąd szybko rozpozna twój wniosek o dozór elektroniczny. We wniosku podaj nr telefonu komórkowego, by Sąd mógł szybko zawiadomić Cię telefonicznie o terminie posiedzenia wyznaczonego celem rozpoznania Twojego wniosku.

Wzór wniosku o dozór o elektroniczny można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o dozór elektroniczny

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 5 komentarzy

Rozpoczęcie odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Pierwszym dniem, w którym rozpoczniesz odbywanie orzeczonej  kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest ten dzień, w którym zostaną uruchomione środki techniczne niezbędne do wykonywania tej kary. Są nimi:

 • nadajnik założony na Twojej nodze lub przegubie dłoni, zwany potocznie bransoletą elektroniczną, w celu rejestracji Twojego aktualnego miejsca pobytu

oraz

 • stacjonarne urządzenie monitorujące, odbierające sygnał radiowy z noszonej przez Ciebie bransolety elektronicznej i wysyłające sygnał radiowy do centrali monitorowania w Centralnym Zarządzie Służby więziennej. Jest ono montowane w miejscu wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, a więc zazwyczaj w Twoim mieszkaniu.

Z chwilą zainstalowania tych urządzeń rozpoczynasz odbywanie kary pozbawienia wolności. Nie ma przy tym znaczenia godzina ich  zainstalowania. Dla przykładu, jeśli urządzenia te zostaną  zainstalowane w dniu 20 stycznia 2020r. o godzinie 20.00 wieczorem, to ten dzień jest pierwszym dniem odbywania przez Ciebie orzeczonej kary pozbawienia wolności.

Z czynności zainstalowania nadajnika (bransolety elektronicznej) oraz urządzenia monitorującego jest sporządzany protokół.

Pamiętaj, że zgodnie z art.43lh par 1 kkw sąd wyznacza termin i określa sposób zgłoszenia się skazanego podmiotowi dozorującemu gotowość do założenia nadajnika (bransolety elektronicznej) i stacjonarnego urządzenia monitorującego.


Jeżeli nie zgłosisz gotowości założenia nadajnika (bransolety elektronicznej) i zamontowania urządzenia monitorującego w tym terminie, wówczas Sąd penitencjarny uchyli postanowienie o zezwoleniu na odbycie przez Ciebie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, a w konsekwencji odbędziesz ta karę w Zakładzie Karnym.

Na postanowienie Sądu o uchyleniu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego możesz złożyć zażalenie.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 3 komentarze

Do którego Sądu należy złożyć wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niezasadne zarządzenie wykonania kary?

Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wyniku niewątpliwie niezasadnego zarządzenia wykonania kary powinieneś złożyć do sądu okręgowego, w którego obszarze właściwości wydano postanowienie o zarządzeniu wykonania kary w pierwszej instancji.

Dla przykładu:

Jeżeli Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał wobec Ciebie wyrok 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 2 lat próby, lecz w późniejszym czasie – Sąd ten zarządził wobec Ciebie wykonanie tej kary z niesłusznych względów, to sądem właściwym do rozpoznania złożonego przez Ciebie wniosku o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę właściwy będzie Sąd Okręgowy w Warszawie.

Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wyniku niewątpliwie niezasadnego zarządzenia wykonania kary przysługuje Ci nie tylko w przypadku zarządzenia wykonania kary, której wykonanie warunkowo zawieszono, lecz także w przypadku zarządzenia wykonania reszty kary pozbawienia wolności, z której zostałeś warunkowo przedterminowo zwolniony.

Dla przykładu:

Jeżeli na mocy wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie zostałeś skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności, po odbyciu kary Sąd Okręgowy Warszawa – Praga wydał wobec Ciebie postanowienie o udzieleniu zgody na warunkowe przedterminowe zwolnienie Cię z odbycia reszty kary, lecz w późniejszym czasie – Sąd ten wydał postanowienie o odwołaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia wobec Ciebie z niesłusznych względów, to sądem właściwym do rozpoznania złożonego przez Ciebie wniosku o o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę właściwy będzie Sąd Okręgowy Warszawa – Praga.

Jeżeli nie jesteś pewien, który sąd będzie właściwy do rozpoznania Twojej sprawy, możesz:

 • zasięgnąć informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

 • zadzwonić do biura obsługi interesantów Sądu, który wydał rozstrzygnięcie w Twojej sprawie w I instancji, pytając o właściwy miejscowo sąd okręgowy.

Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie możesz złożyć:

 • drogą pocztową – wysyłając go na adres właściwego sądu;

 • osobiście – składając go na biurze podawczym.

Powinieneś wiedzieć, że sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne zarządzenie wykonania kary są rozpoznawane w pierwszej kolejności. Z mojego doświadczenia wynika, iż zawiadomienie o terminie rozprawy dostaniesz już po ok 1 – 2 miesiącach od złożenia przez Ciebie wniosku. Nie są to też długie postępowania – zwykle kończą się na 2 terminach, co oczywiście – w razie przychylenia się Sądu do Twojego wniosku – przekłada się bezpośrednio na szybkość faktycznego uzyskania przez Ciebie środków finansowych.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Otagowano , | Dodaj komentarz

Do którego Sądu należy złożyć wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niezasadne zarządzenie wykonania kary?

Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wyniku niewątpliwie niezasadnego zarządzenia wykonania kary powinieneś złożyć do Sądu Okręgowego, w którego obszarze właściwości wydano postanowienie o zarządzeniu wykonania kary w pierwszej instancji.

Dla przykładu:

Jeżeli Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie wydał wobec Ciebie wyrok 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 2 lat próby, lecz w późniejszym czasie – Sąd ten zarządził wobec Ciebie wykonanie tej kary z niesłusznych względów, to sądem właściwym do rozpoznania złożonego przez Ciebie wniosku o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę właściwy będzie Sąd Okręgowy w Warszawie.

Wniosek o o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wyniku niewątpliwie niezasadnego zarządzenia wykonania kary przysługuje Ci nie tylko w przypadku zarządzenia wykonania kary, której wykonanie warunkowo zawieszono, lecz także w przypadku zarządzenia wykonania reszty kary pozbawienia wolności, z której zostałeś warunkowo przedterminowo zwolniony.

Dla przykładu:

Jeżeli na mocy wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie zostałeś skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności, po odbyciu kary Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wobec Ciebie postanowienie o udzieleniu zgody na warunkowe przedterminowe zwolnienie Cię z odbycia reszty kary, lecz w późniejszym czasie – Sąd ten wydał postanowienie o odwołaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia wobec Ciebie z niesłusznych względów, to sądem właściwym do rozpoznania złożonego przez Ciebie wniosku o o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę właściwy będzie Sąd Okręgowy w Warszawie.

Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie możesz złożyć na dwa sposoby:

 • drogą pocztową – wysyłając go na adres właściwego sądu;

 • osobiście – składając go na biurze podawczym.

Powinieneś wiedzieć, że sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne zarządzenie wykonania kary są rozpoznawane w pierwszej kolejności. Z mojego doświadczenia wynika, iż zawiadomienie o terminie rozprawy dostaniesz już po ok 1 – 2 miesiącach od złożenia przez Ciebie wniosku. Nie są to też długie postępowania – zwykle kończą się na 2 terminach, co oczywiście – w razie przychylenia się Sądu do Twojego wniosku – przekłada się bezpośrednio na szybkość faktycznego uzyskania przez Ciebie środków finansowych.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Otagowano , | Dodaj komentarz

Gdzie należy złożyć wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niezasadne tymczasowe aresztowanie?

Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wyniku niewątpliwie niezasadnego tymczasowego aresztowania powinieneś złożyć do sądu okręgowego, w którego obszarze właściwości wydano postanowienie o umorzeniu wobec Ciebie postępowania karnego.

Dla przykładu:

Jeżeli zostałeś aresztowany na wniosek Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów to sądem właściwym do rozpoznania złożonego przez Ciebie wniosku o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę właściwy będzie Sąd Okręgowy w Warszawie.

Jeżeli nie jesteś pewien, który sąd będzie właściwy do rozpoznania Twojej sprawy, możesz:

 • zasięgnąć informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości,

 • zadzwonić do biura obsługi interesantów Prokuratury, która wydała postanowienie o umorzeniu wobec Ciebie postępowania, pytając o właściwy miejscowo sąd okręgowy.

Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie możesz złożyć:

 • drogą pocztową – wysyłając go na adres właściwego sądu;

 • osobiście – składając go na biurze podawczym.

Po złożeniu przez Ciebie wniosku, sprawie zostanie nadana sygnatura. Aby dowiedzieć się pod jaką sygnaturą została zarejestrowana Twoja sprawa, możesz zadzwonić do biura obsługi interesanta właściwego sądu, podając swoje imię i nazwisko lub ustalić osobiście w sądzie.

Po otrzymaniu sygnatury przewodniczący wydziału karnego wyznaczy sędziego, który będzie rozpoznawał Twoją sprawę.

Powinieneś wiedzieć, że sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niezasadne tymczasowe aresztowanie są rozpoznawane w pierwszej kolejności. Z mojego doświadczenia wynika, iż zawiadomienie o terminie rozprawy dostaniesz już po ok 1 – 2 miesiącach od złożenia przez Ciebie wniosku. Nie są to też długie postępowania – zwykle kończą się na 2 terminach, co oczywiście – w razie przychylenia się Sądu do Twojego wniosku – przekłada się bezpośrednio na szybkość faktycznego uzyskania przez Ciebie odszkodowania i zadośćuczynienia.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Do którego Sądu należy złożyć wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niezasadne skazanie?

Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wyniku niewątpliwie niezasadnego skazania powinieneś złożyć do sądu okręgowego, w którego obszarze właściwości wydano wyrok w I instancji.

Dla przykładu:

Jeżeli zostałeś skazany w I instancji przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie to sądem właściwym do rozpoznania złożonego przez Ciebie wniosku o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę właściwy będzie Sąd Okręgowy w Warszawie.

Jeżeli Twoja sprawa była rozpoznawana w I instancji przez sąd okręgowy – wówczas sąd, który wydał wobec Ciebie orzeczenie w pierwszej instancji pozostaje właściwy do rozpoznania złożonego przez Ciebie wniosku.

Wniosek możesz złożyć:

   • drogą pocztową – wysyłając go na adres właściwego sądu;

   • osobiście – składając go na biurze podawczym.

Po złożeniu przez Ciebie wniosku, sprawie zostanie nadana sygnatura akt. Sygnaturę akt możesz ustalić telefonicznie lub osobiście w biurze obsługi interesanta właściwego sądu, podając swoje imię i nazwisko.

Powinieneś wiedzieć, że sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne skazanie są rozpoznawane w pierwszej kolejności. Z mojego doświadczenia wynika, iż zawiadomienie o terminie rozprawy dostaniesz już po ok 1 – 2 miesiącach od złożenia przez Ciebie wniosku. Nie są to też długie postępowania – zwykle kończą się na 2 terminach, co oczywiście – w razie przychylenia się Sądu do Twojego wniosku – przekłada się bezpośrednio na szybkość faktycznego uzyskania przez Ciebie środków finansowych w postaci odszkodowania i zadośćuczynienia.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Otagowano , , , | Dodaj komentarz

Do którego Sądu należy złożyć wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niezasadne podjęcie postępowania warunkowo umorzonego?

Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wyniku niewątpliwie niezasadnego podjęcia postępowania wcześniej warunkowo umorzonego powinieneś złożyć do sądu okręgowego, w którego obszarze właściwości wydano wyrok w I instancji.

Dla przykładu:

Jeżeli Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie wydał wobec Ciebie wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne za jazdę w stanie nietrzeźwości, lecz w późniejszym czasie – Sąd ten podjął wobec Ciebie to postępowanie z niesłusznych względów, to sądem właściwym do rozpoznania złożonego przez Ciebie wniosku o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę właściwy będzie Sąd Okręgowy w Warszawie.

Jeżeli jednak nie jesteś pewien, który sąd będzie właściwy do rozpoznania Twojej sprawy, możesz:

 • zasięgnąć informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

 • zadzwonić do biura obsługi interesantów Sądu, który wydał rozstrzygnięcie w Twojej sprawie w I instancji, pytając o właściwy miejscowo sąd okręgowy.

Jeżeli Twoja sprawa była rozpoznawana w I instancji przez sąd okręgowy – wówczas sąd, który wydał wobec Ciebie orzeczenie w pierwszej instancji pozostaje właściwy do rozpoznania złożonego przez Ciebie wniosku.

Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę możesz złożyć na dwa sposoby:

 • drogą pocztową – wysyłając go na adres właściwego sądu;

 • osobiście – składając go na biurze podawczym.

Po złożeniu przez Ciebie wniosku, sprawie zostanie nadana sygnatura akt. Aby ustalić się pod jaką sygnaturą została zarejestrowana Twoja sprawa, zadzwoń do biura obsługi interesanta właściwego sądu, podając swoje imię i nazwisko.

Powinieneś wiedzieć, że sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne podjęcie warunkowo umorzonego postępowania są rozpoznawane w pierwszej kolejności. Z mojego doświadczenia wynika, iż zawiadomienie o terminie rozprawy dostaniesz już po ok 1 – 2 miesiącach od złożenia przez Ciebie wniosku. Nie są to też długie postępowania – zwykle kończą się na 2 terminach, co oczywiście – w razie przychylenia się Sądu do Twojego wniosku – przekłada się bezpośrednio na szybkość faktycznego uzyskania przez Ciebie środków finansowych tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Otagowano | Dodaj komentarz

Nowelizacja przepisów k.k.w.-zmiany wchodzące w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności ze względu na przekroczenie w skali kraju ogólnej pojemności zakładów karnych lub aresztów śledczych

Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 396), która wchodzi w życie 1 lipca 2015 r. dodano do k.k.w. art. 151 § 2 k.k.w.

Ustawodawca w art. 151 § 2 k.k.w. w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2015 r. wprowadził dotychczas nieznaną podstawę do odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności ze względu na przekroczenie liczby osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych w skali kraju ogólnej pojemności w/w zakładów.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Otagowano , , | 10 komentarzy

Nowelizacja przepisów k.k.w. zmiany wchodzące w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Grupy ryzyka powrotu do przestępstwa skazanych oddanych pod dozór kuratora zawodowego lub społecznego

Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 396), która wchodzi w życie 1 lipca 2015 r. dodano art. 169 b do k.k.w.

Celem wprowadzenia trzech grup ryzyka powrotu do przestępstwa było zapewnienie optymalnego oddziaływania na osoby wobec których sprawowany jest dozór oraz zastosowanie najbardziej właściwej metody kontroli.

Ustawodawca przewidział trzy grupy ryzyka powrotu do przestępstwa:

a)grupa obniżonego ryzyka (A)

b)grupa podstawowa (B)

c)grupa podwyższonego ryzyka (C )

Do grupy obniżonego ryzyka (A) będą kwalifikowane osoby wobec których orzeczono warunkowe umorzenie postępowania, osoby dotychczas niekarane których właściwości i warunki osobiste i środowiskowe, dotychczasowy sposób życia oraz których zachowanie po popełnieniu przestępstwa uzasadniają przekonanie, że będą one w okresie próby przestrzegać porządku prawnego, a w szczególności nie popełnią ponownie przestępstwa.

Ustawodawca przewidział także możliwość, by –w szczególnie uzasadnionych przypadkach- kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej lub sędzia może zakwalifikować skazanego spełniającego przesłanki grupy podstawowej (B) do grupy obniżonego ryzyka (A)

Do grupy podstawowej (B) będą kwalifikowane osoby, które nie spełniają przesłanek grupy obniżonego ryzyka (A) ani grupy podwyższonego ryzyka (C).

Również tutaj ustawodawca przewidział możliwość, by w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza wobec postępu procesu resocjalizacji sędzia mógł zakwalifikować do grupy podstawowej (B) osoby spełniające przesłanki grupy podwyższonego ryzyka (C).

Do grupy grupy podwyższonego ryzyka (C) będą kwalifikowani skazani w warunkach art. 64 § 1 i § 2 k.k. (recydywa jednokrotna, multirecydywa), skazani ,którzy po wydaniu wyroku lub w okresie próby popełnili podobne przestępstwo podobne, osoby uzależnione skazane za przestępstwo pozostające w związku z używaniem alkoholu, środka odurzającego lub innego podobnie działającego środka, skazanych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego, a także za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej popełnione w związku z zakłóceniem czynności psychicznych o podłożu seksualnym innym niż choroba psychiczna, skazanych z zaburzeniami psychicznymi, jeżeli zaburzenia te miały związek z popełnieniem przestępstwa, skazanych w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którzy pozostają z osobą pokrzywdzoną we wspólnym gospodarstwie domowym w okresie próby, z wyłączeniem osób, wobec których zastosowano warunkowe umorzenie postępowania, skazanych związanych z subkulturami przestępczymi lub grupami mającymi związek ze środowiskiem przestępczym, skazanych, którzy wymagają intensywnych działań w okresie próby ze względu na dotychczasowych karalność, sposób życia, właściwości osobiste i zachowanie w okresie próby, w tym stopień wykonania orzeczonych obowiązków, albo ze względu na inne okoliczności.

W uzasadnieniu projektu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. wskazano, iż celem wprowadzenia art. 169b było stworzenie mechanizmu uniemożliwiającego dowolne rozdzielanie spraw pomiędzy kuratorów zawodowych i społecznych. Ratio legis tego rozwiązania zakłada powierzanie dozorów skazanych z grupy C najlepiej wyspecjalizowanym, posiadającym odpowiednie doświadczenie praktyczne kuratorom zawodowym.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Nowelizacja przepisów k.k.w. – zmiany wchodzące w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Kontrowersje wokół wprowadzenia art. 12a k.k.w.

Wprowadzenie ustawą z dnia 20.02.2015 r. (Dz.U.z 2015 r. poz. 396) art. 12a do k.k.w. wymusiło także konieczność odpowiedniej nowelizacji przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przede wszystkim w przedmiocie zmiany definicji ustawowej dłużnika i wierzyciela.

Powyższe budzi uzasadnione wątpliwości z punktu widzenia m.in. ochrony danych osobowych.

Przede wszystkim ratio legis ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych było gromadzenie informacji gospodarczych dotyczących stosunków cywilnych. W domyśle zaś chodziło o wprowadzenie skutecznego mechanizmu chroniącego konsumentów, a także przedsiębiorców przed nierzetelnymi kontrahentami.  A zatem biura informacji gospodarczej miały gromadzić informacje ściśle związane z wiarygodnością płatniczą, ale w zakresie stosunków cywilnych.

Tymczasem np. grzywna to zobowiązanie o charakterze publicznoprawnym. Zgodnie z art. 27 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych do danych osobowych szczególnie chronionych należą m.in. informacje o skazaniu, orzeczenia  o ukaraniu etc.  Nadto skazany, który nie uiści w terminie orzeczonej w stosunku do niego kary grzywny nie może być pojmowany jako kontrahent nierzetelny z punktu widzenia obrotu gospodarczego.

Sama znowelizowana definicja „dłużnika będącego konsumentem” wyrażona w art. 2 ust.2 pkt 3 ustawy o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2015 r. nakazująca uznawać za „dłużnika będącego konsumentem” : „osobę fizyczną, o której mowa w art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 827 oraz z 2015 r. poz. 4), osobę zobowiązaną do świadczeń alimentacyjnych, o której mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228, z późn. zm.), rodzica zobowiązanego do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332), a także zobowiązanego do uiszczenia grzywny, również orzeczonej jako kara zastępcza, nawiązki na rzecz Skarbu Państwa, kwoty pieniężnej stanowiącej przedmiot przepadku, kosztów sądowych lub pieniężnej kary porządkowej na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego wydanego w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie” wskazuje, na głęboki rozdźwięk pomiędzy pierwotnym ratio legis utworzenia biur informacji gospodarczej, a próbą- nijako na siłę- dostosowania w/w ustawy do nowelizacji k.k.w.

Podobnie zastrzeżenia można poczynić do definicji wierzyciela (art. 2 ust.2 pkt 4 w/w ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2015 r.) za którego w ustawodawca nakazuje także uznawać: „sąd w postępowaniu dotyczącym wykonania prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo lub wykroczenie, wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, postanowienia o kosztach sądowych albo postanowienia o nałożeniu pieniężnej kary porządkowej

Powyższe prowadzi w konsekwencji do gromadzenia w bazie danych biur informacji gospodarczych informacji o długach różnego rodzaju tj. zarówno wynikających ze stosunków cywilnoprawnych jak i zobowiązań publicznoprawnych. Biorąc pod uwagę znaczną „wrażliwość” danych osobowych dotyczących m.in.  skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym stosowanie w praktyce art. 12a k.k.w. począwszy od dnia 1 lipca 2015 r. może budzić wiele kontrowersji.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz