Okoliczności uzasadniające tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie podejrzanego / oskarżonego w postępowaniu karnym może nastąpić w jednej z następujących sytuacji:

 • gdy zachodzi uzasadniona obawa ucieczki lub ukrywania się podejrzanego lub oskarżonego – w rozumieniu art.258§1 pkt 1 k.p.k. Na tej podstawie tymczasowe aresztowanie jest stosowane zazwyczaj wobec podejrzanego, który nie ma miejsca stałego pobytu w Polsce lub wobec oskarżonego, który nie stawia się na rozprawy przed Sądem i nie można ustalić gdzie przebywa

 • gdy zachodzi uzasadniona obawa matactwa procesowego ze strony podejrzanego / oskarżonego, tj. bezprawnego utrudniania postępowania karnego poprzez zastraszanie świadków, namawianie ich do złożenia fałszywych zeznań, przekupywanie świadków, jednym słowem tworzenie fałszywych dowodów w rozumieniu art.258§1 pkt 2 k.p.k

 • gdy podejrzanemu / oskarżonemu  zarzucono popełnienie przestępstwa za które grozi surowa kara w rozumieniu art. 258§2 k.p.k., tj. co najmniej do 8 lat pozbawienia wolności. Nie chodzi tu jedynie o hipotetyczne, ustawowe zagrożenie karą przewidziane za przestępstwo zarzucone podejrzanemu. Dla zastosowania tymczasowego aresztowania na tej podstawie konieczne jest wykazanie, że w razie skazania podejrzany prawdopodobnie zostanie skazany na surową karę, tj. karę kilku lat pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

 • gdy zachodzi uzasadniona obawa, że podejrzany / oskarżony popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu innej osoby lub przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu. Zazwyczaj chodzi tu o sytuację, w której pokrzywdzonemu grozi ze strony podejrzanego poważne niebezpieczeństwo, w szczególności gdy podejrzany groził zamachem na jego życie lub zdrowie.

Ciężar uzasadnienia wniosku o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania spoczywa na Prokuratorze. To zatem Prokurator powinien wskazać, że zachodzi duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu przestępstwa, a ponadto zachodzi jedna z opisanych wyżej okoliczności uzasadniających tymczasowe aresztowanie.

Rolą obrońcy podejrzanego jest natomiast odpierać argumenty Prokuratora a ponadto wskazywać na okoliczności przemawiające przeciwko tymczasowemu aresztowaniu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Okoliczności uzasadniające tymczasowe aresztowanie

 1. Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.
  Pozdrawiam
  Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


+ 7 = 14