Nowelizacja przepisów k.k.w. – zmiany wchodzące w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Przekazywanie informacji o nieuiszczeniu przez skazanego kary grzywny, nawiązki na rzecz Skarbu Państwa, kwoty stanowiącej przedmiot  przepadku, kosztów sądowych, kary pieniężnej porządkowej przez sąd do biur informacji gospodarczej (BIG) 

Na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.396) dodano do ustawy Kodeks Karny Wykonawczy art. 12a stanowiący, iż w wezwaniu do uiszczenia grzywny, również orzeczonej jako kara zastępcza, nawiązki na rzecz Skarbu Państwa, kwoty pieniężnej stanowiącej przedmiot przepadku, kosztów sądowych lub kary pieniężnej porządkowej na podstawie prawomocnego orzeczenia sadowego wydanego w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie należy też pouczyć o tym, że w razie nieuiszczenia tych należności w całości w terminie wynikającym z przepisów k.k.w. sąd przekaże do biur informacji gospodarczej  informację gospodarczą o powstaniu tej zaległości. Taką informację sąd jest zobligowany przekazać niezwłocznie. Przekazując powyższe informacje sąd wykonywać będzie obowiązki wierzyciela.

Powyższe oznacza, iż sąd nie będzie mógł odstąpić od przekazania powyższej informacji nawet w wyjątkowych sytuacjach. Ustawodawca bowiem nakłada na sąd obowiązek (musi, a nie może) przekazywania informacji o powstaniu zaległości niezwłocznie po upływie wyznaczonego terminu do uiszczenia danej należności.

W uzasadnieniu projektu zmian podnoszono, że celem wprowadzenia takiego rozwiązania jest przede wszystkim zmotywowanie zobowiązanych do uiszczenia należności w terminie.

Zmiana wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


+ 3 = 5