Nowelizacja przepisów k.k.w.-zmiany wchodzące w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności ze względu na przekroczenie w skali kraju ogólnej pojemności zakładów karnych lub aresztów śledczych

Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 396), która wchodzi w życie 1 lipca 2015 r. dodano do k.k.w. art. 151 § 2 k.k.w.

Ustawodawca w art. 151 § 2 k.k.w. w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2015 r. wprowadził dotychczas nieznaną podstawę do odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności ze względu na przekroczenie liczby osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych w skali kraju ogólnej pojemności w/w zakładów.

Na podstawie art. 151 § 2 k.k.w. będzie można odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze do roku.

Odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności nie będzie można udzielić na podstawie art. 151 § 2 k.k.w. skazanym, którzy dopuścili się przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia, skazanym określonym w art. 64 § 1 lub 2 (recydywa) lub w art. 65 (uczynienie z popełnienia przestępstwa stałego źródło dochodu, popełnienie przestępstwa działając w zorganizowanej grupie albo w związku mającym na celu popełnienie przestępstwa oraz dopuszczenie się przestępstwa o charakterze terrorystycznym) kodeksu karnego, a także wobec skazanych za przestępstwa określone w art. 197-203 (przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności) kodeksu karnego popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.

Zmiana wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

10 odpowiedzi na Nowelizacja przepisów k.k.w.-zmiany wchodzące w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

 1. Pola pisze:

  Witam.W listopadzie 2014 odroczono mi na rok wykonanie kary 2 lat pozbawienia wolności.Teraz zamierzam pisać o zawieszenie tej kary (stała praca,dwojka małych dzieci). Moje pytanie czy mnie dotyczą też nowe przepisy czy raczej mogę się powolac na stare przepisy w brzmieniu ustawy.Bo po nowelizacji można starać się o zawieszenie kary nieprzekraczającej roku.A jak jest w moim przypadku?Proszę o pomoc.

  • Bartłomiej Łukomski pisze:

   Witam,

   w pierwszej kolejności, jeżeli odroczono Pani wykonanie kary 2 razy 6 miesięcy (rozumiem, że łącznie rok w Pani przypadku = 2 x 6 miesięcy, gdzie odroczyć karę można na 6 miesięcy), to Pani sytuacja powinna wyglądać następująco. Najważniejsza jest data wydania pierwszego postanowienia o odroczeniu. Tak jak Pani napisała było to w listopadzie, tak więc odbywało się na przepisach sprzed nowelizacji z dnia 1 lipca 2015 r., czyli na tzw. „starych zasadach”. Z tego co Pani opisała wnioskuję, że jeżeli odroczono Pani karę na 6 miesięcy, to w maju lub w kwietniu złożyła Pani prawdopodobnie kolejny wniosek o odroczenie. Jeżeli uzyskała Pani odroczenie na kolejny okres, to w Pani przypadku łącznie rok odroczenia liczy się od dnia wydania pierwszego postanowienia o odroczeniu z listopada, czyli np. jeżeli był to 21 listopada 2014 r. to z dniem 21 listopada 2015 r. może Pani wystąpić z wnioskiem o zawieszenie kary pozbawienia wolności (2 lat), ponieważ działa Pani jeszcze i spełniła Pani przesłanki na starych zasadach.

   • Pola pisze:

    Dziękuje za szybką odpowiedz.Ja otrzymałam odroczenie od razu na rok.Wiem ze w brzmieniu prawa powinno się odraczać 2 razy po 6 miesięcy..Ale sędzia odroczył na rok. 15 listopada mija droczenie.Mam już napisany wniosek o zawieszenie tej kary ( argumentacja na którą się powołuję to dobra opinia, założenie działalności gospodarczej z pomocą dotacji z urzędu pracy, 2 małych dzieci – jedno ma 6 tygodni).Czyli spokojnie mogę składać wniosek i powoływać się na ustawę sprzed 1 lipca?Wyrok mój zapadł w 2013 roku.pożniej apelacja i sędzia apelacyjny mi powiedział o możliwości odroczenia i taki wniosek złożyłam w sierpniu 2014 a w listopadzie 2014 dostałam na rok .Zzy jest jakiś zapis w tej ustawie kogo obowiązują te’ nowe zasady’.Napewno będę traktowana na tych „starych zasadach”?Bo nie wiem jak zinterpretować wniosek.Pozdrawiam.

 2. Marcin pisze:

  Witam! Mam 3 wyroki w zawieszeniu ktore nie podlegaja odwieszeniu i jeden stary wyrok 6 miesięcy pozbawienia wolności na który muszę się wstawić w zakładzie karnym, i moje pytanie brzmi, czy dyrektor zakładu karnego jak bedzie wnioskowal o odwieszenie tych 3 wyroków które nie podlegają odwieszeniu to czy sąd może w takiej sytuacji odwiesic mi te wyroki na prośbę dyrektora. Z góry dziękuje.

  • Bartłomiej Łukomski pisze:

   Witam,

   w pierwszej kolejności pragnę wskazać, że duże znaczenie ma, czy w przypadku tego „starego” wyroku 6 miesięcy pozbawienia wolności Sąd Panu zarządził wykonanie kary tych 6 miesięcy pozbawienia wolności, czyli jak to Pan określił „odwiesił karę”. Znaczenie ma też, czy Sąd „odwiesił” tą karę obowiązkowo, czy na wniosek np. kuratora.

   Wniosek dyrektora może mieć tyle znaczenie, że we wniosku, który złoży dyrektor może on wskazać okoliczności dla Pana niekorzystne, które mogą skutkować wszczęciem na nowo postępowania przez Sąd i zarządzenia Panu wykonania kary w pozostałych wyrokach. Zgodnie z art. 75 § 1 Kodeksu karnego, Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. To jest jak już wskazywałem obowiązkowe (obligatoryjne) zarządzenie wykonania kary.

   Natomiast, stosownie do art. 75 § 2 k.k., Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w § 1, albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku.

   Tak więc wniosek dyrektora może wskazywać właśnie te okoliczności, które mogą wpłynąć na odwieszenie. Pragnę jednak podkreślić, że zgodnie z powyższym, Sąd może, ale nie musi zarządzić wykonania kary. Tak więc wniosek Dyrektora może nie mieć żadnego znaczenia, a jedynie zasygnalizować Sądowi, że w okresie próby nie do końca wypełniał Pan swoje obowiązki.

 3. marzena pisze:

  dziendobry gdzie mozna sie wzucic o jak naszybszy termin wokandy konkubent ma termin na 8 grudniaale ja bym chciala to przyspieszyc prosze o pomoc

 4. Red pisze:

  A co w przypadku, jeśli kara pozbawienia wolności nie jest w zawieszeniu, czy da się ją zamienić na ograniczenie wolności?

  • Bartłomiej Łukomski pisze:

   Witam,

   mimo nowelizacji przepisów prawa karnego z dniem 1 lipca 2015 r., nie wprowadzono do polskiego ustawodawstwa możliwości zamiany kary pozbawienia wolności bez zawieszenia na karę ograniczenia wolności.

   Jedyną możliwością jest możliwość zamiany zawieszonej kary pozbawienia wolności na karę ograniczenia wolności lub grzywnę w trybie art. 75a § 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którym wobec skazanego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, który w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w art. 75 § 1, albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku, sąd może, jeżeli cele kary zostaną w ten sposób spełnione, mając na względzie wagę i rodzaj czynu zabronionego przypisanego skazanemu, zamiast zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności zamienić ją na karę ograniczenia wolności w formie obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, przyjmując, że jeden dzień kary pozbawienia wolności równa się dwóm dniom kary ograniczenia wolności, albo na grzywnę, przyjmując, że jeden dzień kary pozbawienia wolności równa się dwóm stawkom dziennym grzywny. Kara ograniczenia wolności nie może trwać dłużej niż 2 lata, a grzywna nie może przekroczyć 810 stawek dziennych.

 5. motylek pisze:

  Witam, syn za niewykonanie prac społecznie użytecznych został osadzony w więzieniu na 6 miesięcy. Proszę o odpowiedź czy istnieje jakakolwiek możliwość wyjścia z więzienia np. ” zobowiązanie” prośba” do Sądu że zasądzone prace wykona po wyjściu.

  • Bartłomiej Łukomski pisze:

   Witam,
   prawdopodobnie Sąd zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności Pani synowi. Z pewnością był wyznaczony termin posiedzenia, na którym Pani syn mógł wskazać czemu nie wykonał obowiązku wykonywania prac społecznie użytecznych i podnosić inne okoliczności. Jeżeli Pani syn nie zgadzał się z postanowieniem sądu, mógł w terminie 7 dni od ogłoszenia postanowienia lub 7 dni od doręczenia złożyć stosowne zażalenie.

   Obecnie mimo wskazania, że Pani syn po opuszczeniu zakładu karnego będzie wykonywał ww. prace, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ponownie te prace nie będą wykonywane tak jak poprzednio. W związku z powyższym nie można zrobić nic oprócz wniosku o przerwę w wykonywaniu kary, jednak to „przesuwa” jedynie odbycie kary.

   Inną możliwością jest złożenie wniosku o tzw. warunkowe przedterminowe zwolnienie po odbyciu minimum połowy kary pozbawienia wolności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


3 + = 5