Łączenie środków karnych

W jednym z poprzednich artykułów pod tytułem ,,Kary podlegające połączeniu wyrokiem łącznym” napisałam o łączeniu wyrokiem łącznym kar pozbawienia wolności, jednakże niewiele osób wie o tym, iż wyrokiem łącznym można połączyć również środki karne takie jak np.: zakaz prowadzenia pojazdów, zakaz wstępu na imprezy masowe, zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych czy zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

Instytucja łączenia środków karnych została przedstawiona w art. 90 k.k. Artykuł ten ma na celu uregulowanie zbiegu środków karnych w sytuacji, gdy przestępstwa, za które je orzeczono pozostają w zbiegu realnym i wymierzono za nie karę łączną. Środki karne, środki zabezpieczające oraz dozór pomimo orzeczenia kary łącznej będą podlegać niezależnemu wykonaniu. Jedynie w przypadku gdyby wykonanie kilku orzeczonych środków karnych nie było możliwe w praktyce, można wykonać je jednokrotnie.

Od powyższej zasady przepisy prawa ustanawiają wyjątek w postaci art. 90 §2 k.k., który przewiduje możliwość łączenia następujących środków karnych tego samego rodzaju :

 • pozbawienie praw publicznych,
 • zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej,
 • zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi,
 • obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób,
 • zakaz wstępu na imprezy masowe,
 • zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych,
 • nakaz opuszczania lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,
 • zakaz prowadzenia pojazdów.

Z powyższego wynika, że w wyroku łącznym można połączyć tylko takie środki karne, których wykonanie jest rozciągnięte w czasie.

Warunkiem niezbędnym do połączenia w/w środków karnych jest, aby środki karne miały zbieżną treść. Przykładowo wskazać można, iż zakaz prowadzenia pojazdów, który Sąd połączy wyrokiem łącznym musi dotyczyć pojazdów tej samej kategorii.

Przy łączeniu środków karnych należy stosować odpowiednio przepisy dotyczące łączenia kar. W praktyce oznacza to, że dolną granica łączonego środka karnego będzie wymiar najwyższego wymierzonego środka i wynosić ona będzie co najmniej 1 rok albo 2 lata w przypadku zakazu wstępu na imprezy masowe. Górną granicę stanowić będzie suma orzeczonych środków karnych, z tym, że nie będzie mogła przekroczyć:

 • 6 lat- w przypadku zakazu wstępu na imprezy masowe;
 • 10 lat- w przypadku łączenia środków karnych takich jak:
 • pozbawienie praw publicznych,
 • zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej,
 • zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych,
 • nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,
 • zakaz prowadzenia pojazdów.
 • 15 lat – w przypadku łączenia następujących środków karnych:
 • zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi,
 • obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
 • W przypadku, gdy choćby jeden z połączonych środków karnych zostanie orzeczony na zawsze, będzie on pochłaniał wszystkie inne łączone środki karne.
 • Łączeniu nie podlegają następujące środki karne:
 • obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • nawiązka,
 • świadczenie pieniężne,
 • podanie wyroku do publicznej wiadomości.

W sytuacji, gdy zachodzi konieczność wykonania kilku środków karnych niepodlegających łączeniu środki te podlegają odrębnemu wykonaniu. Początek okresu wykonywania poszczególnych środków karnych rozpoczyna bieg od uprawomocnienia się orzeczeń, którymi je orzeczono.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na Łączenie środków karnych

 1. Karolina pisze:

  Witam. problem dotyczy mojego narzeczonego skazanego na 14m-cy pozbawienia wolności. jest to okres zliczony z 3sygnatur spraw. chodzi o jazdę pod wpływem alkoholu i ponowne zatrzymanie w czasie próby za ten sam czyn. a więc jeden wyrok to 8m-cy, drugi 6m-cy, gdzies tam jeszcze przewija sie jakas decyzja kilkunastu dni do odsiedzenia. zanim narzeczony dostał wezwanie do stawiennictwa w Zk wpłacił do kasy Sądu kwotę grzywny którą „wykupił się” z zastępczej kary pozbawienia wolności. ogólnie ujmując ja zbytnio tego wszystkiego nie pojmuję, narzeczony jednak twierdzi że został poinformowany iż w parktyce ma do odsiedzenia 10m-cy. Oprócz tej niepewności o której on mówi, mam takie pytanie czy można wnioskować o wymierzenie łącznego wyroku oczywiście uwzględniając uiszczoną grzywnę i czy to połączenie nie zawyży bardziej okresu odsiadki. I pytanie drugie do tej sprawy:narzeczony odsiedział już 3m-ce i został zwolniony na przerwę 6miesięczną do domu (pomoc w gospodarstwie rolnym i pomoc chorej matce) czy po odsiedzeniu tych 3 m-cy może starać się o dozór elektroniczny? Gorąco proszę o szybką odpowiedź, gdyż okres przerwy się skończył a narzeczony nie stawił się jeszcze do Zakładu z powodu choroby.

  • Witam,

   można wnosić do Sądu, jeżeli istnieją ku temu warunki o wydanie wyroku łącznego. Sąd wydając wyrok łączny może zmniejszyć okres pozbawienia wolności, ale także może podwyższyć tą karę. Natomiast co oo dozoru elektronicznego, to Sąd może wydać zgodę na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego w przypadku, kiedy kara lub suma kar nie przekracza jednego roku pozbawienia wolności. Jeżeli kara pozbawienia wolności przekracza magiczną granicę 1 roku, wówczas nie można starać się o uzyskanie dozoru elektronicznego. Odnośnie przerwy w karze, jeżeli Pani narzeczony jest chory, można złożyć kolejny wniosek o przerwę w karze. jeżeli się uda i narzeczony dostanie kolejne 6 miesięcy przerwy, to można się starać o warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności.

 2. agnieszka pisze:

  Witam mój znajomy ma wyrok w zawieszeniu i aktualnie odsiaduje drugi wyrok pozbawienia wolności tu kara wynosi 18 miesięcy aktualnie mija 8 miesiąc kary. Czy złożenie wniosku o wyrok łączny może być w tej sytuacji korzystny? Czy lepiej złożyć wniosek o warunkowe zwolnienie z połową kary?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


− 3 = 1