Jaka jest różnica pomiędzy obligatoryjnym a fakultatywnym zarządzeniem wykonania kary pozbawienia wolności?

W jednym z poprzednich artykułów zatytułowanym „Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności” Adwokat Mariusz Stelmaszczyk wyjaśnił, na czym polega warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności oraz wskazał, w jakich sytuacjach dochodzi do zarządzania jej wykonania, czyli potocznie rzecz ujmując, odwieszenia kary pozbawienia wolności.

Celem tego artykułu jest wyjaśnienie różnic pomiędzy obligatoryjnym a fakultatywnym zarządzeniem wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności.

Obligatoryjne zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności oznacza, że Sąd musi niezależnie od okoliczności sprawy zarządzić skazanemu wykonanie kary pozbawienia wolności. Obligatoryjne zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności następuje w przypadkach wskazanych w  art. 75 § 1, § 1a oraz § 2a k.k. Gdy zajdą okoliczności opisane w art.75 § 1, § 1a oraz § 2a k.k., wówczas Sąd zarządza wykonanie wobec skazanego kary pozbawienia wolności, niezależnie od jego sytuacji rodzinnej lub zawodowej, gdyż ustawodawca pozbawił Sąd swobody decyzji w tym przedmiocie. Wynika to z jednoznacznego brzmienia przepisu art.75 § 1, § 1a oraz § 2a k.k., w świetle którego Sąd w wymienionych w przepisie wypadkach zarządza wykonanie kary pozbawienia wolności. Więcej na ten temat napisałem w artykule „Obligatoryjne zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności”

Fakultatywne zarządzenie wykonania kary oznacza, że Sąd może, ale nie musi zarządzić skazanemu wykonanie kary pozbawienia wolności.  Przypadki, w których Sąd może podjąć decyzję o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności zostały wymienione w art. 75 § 2 i 3 k.k. Ustawodawca zagwarantował w tym wypadku Sędziemu swobodę decyzji, czy zachowanie skazanego w okresie próby było na tyle sprzeczne z prawem lub nałożonymi na niego obowiązkami, że konieczne jest osadzenie go w zakładzie karnym. Wynika to z brzmienia przepisu art.75 § 2 i 3 k.k. w świetle którego Sąd w wymienionych w przepisie wypadkach może zarządzić wykonanie kary pozbawienia wolności. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule  „Fakultatywne zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności”.

Tryb postępowania przed Sądem w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności jest taki sam niezależnie od tego czy mamy do czynienia z obligatoryjnym czy fakultatywnym zarządzeniem wykonania kary pozbawienia wolności. Jedyną, aczkolwiek bardzo istotną różnicą jest zakres swobody i uznania Sądu przy podejmowaniu decyzji: zarządzić, czy nie zarządzać wobec skazanego wykonania kary pozbawienia wolności. O ile w przypadku fakultatywnego zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności skazany ma realną szanse na przekonanie Sędziego, że zarządzenie wobec niego wykonania kary pozbawienia wolności, a w konsekwencji osadzenie go w zakładzie karnym jest nieuzasadnione, to w przypadku zajścia okoliczności będących podstawą obligatoryjnego zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności Sąd musi podjąć decyzję o zarządzeniu wykonania wobec skazanego kary.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Jaka jest różnica pomiędzy obligatoryjnym a fakultatywnym zarządzeniem wykonania kary pozbawienia wolności?

 1. Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.
  Pozdrawiam
  Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


+ 6 = 14