Jak uchronić się przed tymczasowym aresztowaniem?

Ciężar uzasadnienia wniosku o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania spoczywa na Prokuratorze.

To Prokurator powinien we wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania wskazać na okoliczności przemawiające za zastosowaniem wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania, tj:

 • wysokie, graniczące z pewnością prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu przestępstwa w rozumieniu art.249§1 k.p.k.

oraz jedną ze wskazanych niżej okoliczności:

 • groźbę bezprawnego utrudniania przez podejrzanego postępowania karnego w postaci zastraszania świadków, tworzeniu fałszywych dowodów w rozumieniu art.258§1 pkt 2 k.p.k

 • groźbę ucieczki i ukrycia się podejrzanego przed organami ścigania w rozumieniu art.258§1 pkt 1 k.p.k.

 • groźbę popełnienia przez podejrzanego nowego groźnego przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu w rozumieniu art.258§3 k.p.k.

 • surową karę grożącą podejrzanemu za popełnione przestępstwo w rozumieniu art.258§2 k.p.k.

Na Prokuratorze spoczywa również ciężar przekonania Sądu, że jedynie tymczasowe aresztowanie uchroni postępowanie karne przed spodziewanym bezprawnym zachowaniem podejrzanego.

Jak zatem uchronić się przed tymczasowym aresztowaniem? – skutecznie podważając argumenty i okoliczności wskazane przez Prokuratora we wniosku o zastosowanie przez Sąd tymczasowego aresztowania.

Dla przykładu:

 • jeżeli Prokurator uzasadnił wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego wysokim prawdopodobieństwem popełnienia zarzucanego mu przestępstwa – należy podważyć wiarygodność dowodów na których opiera się zarzut, w tym również poprzez sprowadzenie na posiedzenie Sądu dowodów, np. świadków, nagrania z monitoringu lub innych dowodów, które podważą słuszność stawianego podejrzanemu zarzutu

 • jeżeli Prokurator uzasadnił wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego groźbą zastraszania świadków oskarżenia – należy ocenić czy rzeczywiście groźba ta jest realna. W wielu przypadkach, np. gdy świadkami są Policjanci nie ma mowy o realnej możliwości bezprawnego wpłynięcia na nich przez podejrzanego. W niektórych przypadkach będzie celowe nawet skontaktowanie się ze świadkami przez obrońcę podejrzanego celem uzyskania od nich, że nie obawiają się podejrzanego w razie pozostawienia go na wolności. Wymaga to doświadczenia zawodowego jakim powinien dysponować obrońca podejrzanego

 • jeżeli Prokurator uzasadnił wniosek o tymczasowe aresztowanie groźbą ucieczki i ukrycia się podejrzanego należy wskazać adres, pod którym podejrzany będzie przebywał, w razie potrzeby sprowadzić na posiedzenie osobę, np. właściciela mieszkania, który to potwierdzi. Należy również zaproponować poręczenie majątkowe

 • jeżeli Prokurator uzasadnił wniosek o tymczasowe aresztowanie grożącą podejrzanemu surową karą należy zgromadzić i przedstawić na posiedzeniu Sądu dokumenty, np. opinie osób czy instytucji świadczące pozytywnie o dotychczasowym życiu podejrzanego. Należy również rozważyć porozumienie się z pokrzywdzonym i uzgodnienie z nim sposobu naprawienia szkody, jakiej doznał. Jednym słowem wszystko, co pokaże Sądowi jak mało prawdopodobne jest wymierzenie podejrzanemu, nawet gdyby został skazany kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Jak uchronić się przed tymczasowym aresztowaniem?

 1. Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.
  Pozdrawiam
  Aplikant Adwokacki Bartosz Nadwodny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


1 + 1 =