Co to jest wyrok łączny?

Instytucja wyroku łącznego pozwala na połączenie kar orzeczonych wobec osoby skazanej za przestępstwa kilkoma prawomocnymi wyrokami. W sytuacji, gdy sprawca popełni dwa lub więcej przestępstw w niewielkich odstępach czasu, zanim zapadł pierwszy wyrok za którekolwiek z popełnionych przestępstw, sąd orzeka karę łączną, w której uwzględnia jednostkowe wymierzone kary. Oznacza to, że wyrok łączny jest wydawany w sytuacji, gdy dopiero po wydaniu co najmniej dwóch wyroków skazujących okaże się, że dotyczą one przestępstw pozostających w zbiegu realnym. Warunkiem wydania wyroku łącznego jest to, aby przestępstwa, które mają zostać nim objęte zostały popełnione zanim zapadł pierwszy, chociażby nieprawomocny wyrok za którekolwiek z tych przestępstw. Z orzeczenia wyroku łącznego nie może zatem skorzystać ten sprawca, który decyduje się na popełnienie kolejnego przestępstwa w sytuacji, gdy zapadł już wobec niego wyrok, chociażby nieprawomocny.

Kto się może ubiegać o wydanie wyroku łącznego?

Wyrok łączny Sąd może wydać z urzędu albo na wniosek prokuratora, skazanego lub jego obrońcy po przeprowadzeniu rozprawy. Z doświadczenia zawodowego wynika jednak, że w praktyce do wydania wyroku łącznego dochodzi tylko na skutek wniosku skazanego albo jego obrońcy.

Wyrok łączny jest instytucją karnoprocesową, której zadaniem jest realizacja prawa karnego materialnego w zakresie kary łącznej. Oznacza to, że Sąd wydając wyrok łączny jest związany wydanymi wcześniej wyrokami, które podlegają połączeniu. Sąd nie bada tego, czy kary orzeczone za poszczególne przestępstwa są adekwatne do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


× 5 = 15