Archiwum kategorii: artykuły

Kara pozbawienia wolności do roku i 6 miesięcy w dozorze elektronicznym

W dniu 31 marca 20120 roku weszła w życie bardzo istotna zmiana w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów karę w dozorze elektronicznym może wykonywać każdy skazany, wobec którego została orzeczona karę … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Do którego Sądu napisać wniosek o dozór elektroniczny?

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o udzielenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego jest Sąd Penitencjarny, czyli Sąd Okręgowy, w którym przebywa skazany. Dla przykładu, jeśli w czasie złożenia wniosku o odbycie kary pozbawienia wolności w … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Jeden komentarz

Udział Prokuratora w rozpoznaniu przez Sąd wniosku o dozór elektroniczny

Zgodnie z art. 43le par 3 kkw udział Prokuratora w posiedzeniu Sądu dotyczącym rozpoznania Twojego wniosku o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym jest obowiązkowy. Oznacza to, Prokurator: zostanie zawiadomiony przez Sąd o dacie i miejscu tego … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Jeden komentarz

Jak prawidłowo sporządzić wniosek o dozór elektroniczny?

Wniosek o udzielenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności złóż w formie pisemnej na biurze podawczym Sądu Penitencjarnego, a więc Sadu Okręgowego, w którego okręgu mieszkasz lub wyślij go do Sądu Penitencjarnego pocztą listem poleconym. Wniosek o dozór elektroniczny powinien … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 15 komentarzy

Kto może odbyć karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Dozór elektroniczny polega na odbyciu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym – w miejscu zamieszkania lub innym, np. w miejscu pracy lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki temu rozwiązaniu nie spędzisz bezsensownie np. 6 miesięcy orzeczonej kary pozbawienia wolności w … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 3 komentarze

Harmonogram odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Jednym z najważniejszych elementów Twojego wniosku do Sądu Penitencjarnego o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest  harmonogram wykonywania tej kary. W postanowieniu o udzieleniu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym Sąd Penitencjarny … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Jeden komentarz

Czy można ponownie złożyć wniosek o dozór elektroniczny?

Zgodnie z art. 43lk kkw Jeżeli Sąd oddalił Twój wniosek o udzielenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego, wówczas możesz złożyć ten wniosek ponownie po upływie 3 miesięcy od wydania postanowienia Sądu. Oznacza to, że wniosek … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 8 komentarzy

Jakie są zalety odbycia kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Dozór elektroniczny polega na odbyciu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym na podstawie zezwolenia udzielonego przez Sąd Penitencjarny. Dzięki temu rozwiązaniu odbędziesz orzeczoną wobec Ciebie karę pozbawienia wolności nie spędzając ani jednego dnia w Zakładzie Karnym. Zamiast osadzenia w więzieniu … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Jeden komentarz

Jakie masz obowiązki w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

W trakcie odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym – w systemie dozoru elektronicznego nie wolno Ci: przebywać poza miejscem wykonywania dozoru elektronicznego  poza godzinami określonymi przez Sąd Penitencjarny w harmonogramie wykonywania kary pozbawienia wolności zdejmować założonego na Twojej nodze lub przegubie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Jeden komentarz

Jak przekonać Sąd do uwzględnienia wniosku o dozór elektroniczny?

Zgodnie z art.43la kkw Sąd Penitencjarny udzieli Ci zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym, jeśli oceni, że jest to wystarczające dla osiągnięcia celów orzeczonej wobec Ciebie kary. Dokonując tej oceny Sąd Penitencjarny weźmie pod uwagę: Twój dotychczasowy … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 5 komentarzy