Archiwum autora: Bartosz_Nadwodny

Łączenie środków karnych

W jednym z poprzednich artykułów pod tytułem ,,Kary podlegające połączeniu wyrokiem łącznym” napisałam o łączeniu wyrokiem łącznym kar pozbawienia wolności, jednakże niewiele osób wie o tym, iż wyrokiem łącznym można połączyć również środki karne takie jak np.: zakaz prowadzenia pojazdów, … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 3 komentarzy

Kto rozpoznaje wniosek o wydanie wyroku łącznego?

Przepisy kodeksu postępowania karnego określają jaki sąd jest właściwy do wydania wyroku łącznego. Zgodnie z art. 569 k.p.k. ,,jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów właściwy do wydania wyroku łącznego jest … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 2 komentarzy

Zagrożenia związane z wydaniem wyroku łącznego

W przypadku zgłaszania wniosku o wydanie wyroku łącznego należy zwrócić uwagę na to, że zgodnie z art. 89§1a kodeksu karnego w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania sąd może w wyroku … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Jakie kary podlegają połączeniu wyrokiem łącznym?

Nie wszystkie kary orzeczone za przestępstwa mogą być ze sobą połączone. Łączeniu podlegają jedynie kary tego samego rodzaju, a więc kara pozbawienia wolności z karą pozbawienia wolności, kara grzywny z karą grzywny. Wyjątkiem jest możliwość połączenia wyrokiem łącznym kary pozbawienia … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 24 komentarzy

Jaki Sąd wydaje wyrok łączny?

Wyrok łączny wydaje Sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący w pierwszej instancji. Kodeks rozwiązuje problem wystąpienia ewentualnego sporu między sądami – jeżeli bowiem w pierwszej instancji orzekały sądy różnego rzędu, wyrok łączny wydaje sąd wyższego rzędu. Jeżeli dochodzi do zbiegu … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Zalety i warunki wydania wyroku łącznego

Z doświadczenia zawodowego wynika, iż na skutek łączenia kar ich suma staje się co do zasady niższa, niż gdyby każdą z poszczególnych kar sprawca miał odbywać pojedynczo. W wyroku łącznym dolna granica orzeczonej kary nie może być niższa niż najwyższa … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 2 komentarzy

Co to jest wyrok łączny?

Instytucja wyroku łącznego pozwala na połączenie kar orzeczonych wobec osoby skazanej za przestępstwa kilkoma prawomocnymi wyrokami. W sytuacji, gdy sprawca popełni dwa lub więcej przestępstw w niewielkich odstępach czasu, zanim zapadł pierwszy wyrok za którekolwiek z popełnionych przestępstw, sąd orzeka … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Jak przyspieszyć rozpoznanie przez Sąd wniosku o dozór elektroniczny?

Do napisania tego artykułu skłoniło mnie następujące zapytanie czytelnika bloga: Witam, Cała procedura dozoru u mojego męża zaczęła się 1 października, wtedy ZK wystąpił z wnioskiem. Dokumenty do Sądu trafiły 8 października. W przeciągu dwóch tygodni były sprawdzone warunki techniczne … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Dozór elektroniczny za przestępstwo jazdy samochodem po pijanemu

Za popełnione po raz pierwszy przestępstwo prowadzenia samochodu, nawet pod znacznym wpływem alkoholu z art.178a par. 1 k.k., Sądy zazwyczaj orzekają kary od 6 miesięcy do 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania na okres od 2 do 5 … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 5 komentarzy

Dozór elektroniczny za przestępstwo posiadania narkotyków

W sprawach karnych  o posiadanie  nawet niewielkiej ilości narkotyków, rzędu. 5-10 gram marihuany na własny użytek sprawcy często zapadają wyroki skazujące na karę od 6 miesięcy do 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący od … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz