Archiwum autora: Mariusz Stelmaszczyk

Wniosek o rozłożenie kary grzywny na raty

WNIOSEK O ROZŁOŻENIE KARY GRZYWNY NA RATY Kto może złożyć wniosek o rozłożenie kary grzywny na raty? Zgodnie z art. 19 § 1 k.k.w do złożenia powyższego wniosku uprawnieni są: skazany, obrońca skazanego, prokurator. Do jakiego Sądu należy złożyć wniosek … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Otagowano , | Skomentuj

Rozłożenie kary grzywny na raty

Jak wskazywałam w poprzednim artykule nieuiszczenie w terminie orzeczonej w stosunku do Ciebie prawomocnym wyrokiem kary grzywny może skutkować zarządzeniem wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności. Wielokrotnie jednak, a w szczególności, gdy orzeczona kara grzywny jest znaczna, nie jesteś w stanie … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Zastępcza kara pozbawienia wolności

Kodeks karny przewiduje następujące rodzaje kar: karę grzywny, karę ograniczenia wolności, karę pozbawienia wolności, karę 25 pozbawienia wolności i karę dożywotniego pozbawienia wolności. Orzeczona w stosunku do Ciebie kara grzywny to nic innego jak obowiązek uiszczenia określonej, wskazanej w wyroku … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Postępowanie przed Sądem w przedmiocie zarządzenia wykonania czyli odwieszenia kary pozbawienia wolności

Do napisania tego artykułu skłoniły mnie liczne zapytania czytelników bloga o to, jak wygląda postępowanie przed Sądem w przedmiocie zarządzenia wykonania, czyli odwieszenia kary pozbawienia wolności. Gdzie znajdują  się przepisy regulujące postępowanie o zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności? Postępowanie w przedmiocie zarządzenia … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 37 komentarzy

Jaka jest różnica pomiędzy obligatoryjnym a fakultatywnym zarządzeniem wykonania kary pozbawienia wolności?

W jednym z poprzednich artykułów zatytułowanym „Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności” Adwokat Mariusz Stelmaszczyk wyjaśnił, na czym polega warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności oraz wskazał, w jakich sytuacjach dochodzi do zarządzania jej wykonania, czyli potocznie rzecz ujmując, odwieszenia kary pozbawienia wolności. … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Fakultatywne zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności

W poprzednim artykule zatytułowanym „Obligatoryjne zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności” opisałem sytuacje, w których Sąd musi zarządzić wobec skazanego wykonanie kary pozbawienia wolności. Gdy zachodzą przesłanki określone w art.75 §1, 1a i 2a k.k. Sąd został pozbawiony przez ustawodawcę swobody przy … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 6 komentarzy

Obligatoryjne zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności

W poprzednim artykule zatytułowanym „Zarządzenie wykonania, czyli odwieszenie kary pozbawienia wolności” Adwokat Mariusz Stelmaszczyk opisał instytucję warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności. Oto najważniejsze tezy tego artykułu:  warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności polega na tym, że Sąd w wyroku skazującym wymierza … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 7 komentarzy

Zarządzenie wykonania czyli odwieszenie kary pozbawienia wolności

  Najczęściej orzekaną przez polskie Sądy karą za przestępstwa jest kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Instytucja warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności została uregulowana w art.69§1, 2 ,3 i 4 k.k. oraz art.70§1 pkt 1 k.k. … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 120 komentarzy

Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego

  Do napisania tego artykułu zainspirowała mnie prowadzona przez Naszą Kancelarię sprawa karna. Nasz klient został skazany za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu z art. 178a § 1 k.k. W trakcie obowiązywania orzeczonego przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych został … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 4 komentarzy