Archiwum autora: Mariusz Stelmaszczyk

Wniosek o rozłożenie kary grzywny na raty

WNIOSEK O ROZŁOŻENIE KARY GRZYWNY NA RATY Kto może złożyć wniosek o rozłożenie kary grzywny na raty? Zgodnie z art. 19 § 1 k.k.w do złożenia powyższego wniosku uprawnieni są: skazany, obrońca skazanego, prokurator. Do jakiego Sądu należy złożyć wniosek … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Otagowano , | Skomentuj

Rozłożenie kary grzywny na raty

Jak wskazywałam w poprzednim artykule nieuiszczenie w terminie orzeczonej w stosunku do Ciebie prawomocnym wyrokiem kary grzywny może skutkować zarządzeniem wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności. Wielokrotnie jednak, a w szczególności, gdy orzeczona kara grzywny jest znaczna, nie jesteś w stanie … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Zastępcza kara pozbawienia wolności

Kodeks karny przewiduje następujące rodzaje kar: karę grzywny, karę ograniczenia wolności, karę pozbawienia wolności, karę 25 pozbawienia wolności i karę dożywotniego pozbawienia wolności. Orzeczona w stosunku do Ciebie kara grzywny to nic innego jak obowiązek uiszczenia określonej, wskazanej w wyroku … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Łączenie środków karnych

W jednym z poprzednich artykułów pod tytułem ,,Kary podlegające połączeniu wyrokiem łącznym” napisałam o łączeniu wyrokiem łącznym kar pozbawienia wolności, jednakże niewiele osób wie o tym, iż wyrokiem łącznym można połączyć również środki karne takie jak np.: zakaz prowadzenia pojazdów, … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 3 komentarzy

Kto rozpoznaje wniosek o wydanie wyroku łącznego?

Przepisy kodeksu postępowania karnego określają jaki sąd jest właściwy do wydania wyroku łącznego. Zgodnie z art. 569 k.p.k. ,,jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów właściwy do wydania wyroku łącznego jest … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 2 komentarzy

Zagrożenia związane z wydaniem wyroku łącznego

W przypadku zgłaszania wniosku o wydanie wyroku łącznego należy zwrócić uwagę na to, że zgodnie z art. 89§1a kodeksu karnego w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania sąd może w wyroku … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Jakie kary podlegają połączeniu wyrokiem łącznym?

Nie wszystkie kary orzeczone za przestępstwa mogą być ze sobą połączone. Łączeniu podlegają jedynie kary tego samego rodzaju, a więc kara pozbawienia wolności z karą pozbawienia wolności, kara grzywny z karą grzywny. Wyjątkiem jest możliwość połączenia wyrokiem łącznym kary pozbawienia … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 24 komentarzy

Jaki Sąd wydaje wyrok łączny?

Wyrok łączny wydaje Sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący w pierwszej instancji. Kodeks rozwiązuje problem wystąpienia ewentualnego sporu między sądami – jeżeli bowiem w pierwszej instancji orzekały sądy różnego rzędu, wyrok łączny wydaje sąd wyższego rzędu. Jeżeli dochodzi do zbiegu … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Zalety i warunki wydania wyroku łącznego

Z doświadczenia zawodowego wynika, iż na skutek łączenia kar ich suma staje się co do zasady niższa, niż gdyby każdą z poszczególnych kar sprawca miał odbywać pojedynczo. W wyroku łącznym dolna granica orzeczonej kary nie może być niższa niż najwyższa … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 2 komentarzy

Co to jest wyrok łączny?

Instytucja wyroku łącznego pozwala na połączenie kar orzeczonych wobec osoby skazanej za przestępstwa kilkoma prawomocnymi wyrokami. W sytuacji, gdy sprawca popełni dwa lub więcej przestępstw w niewielkich odstępach czasu, zanim zapadł pierwszy wyrok za którekolwiek z popełnionych przestępstw, sąd orzeka … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj