Co różni dozór elektroniczny od warunkowego przedterminowego zwolnienia z kary pozbawienia wolności?

Dozór elektroniczny polega na odbyciu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Reguluje go odrębna ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

Uzyskując zezwolenie Sądu Penitencjarnego na odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego przed osadzeniem w zakładzie karnym nie spędzisz ani jednego dnia w więzieniu, a mimo to orzeczona wobec Ciebie kara pozbawienia wolności zostanie uznana za wykonaną.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności polega natomiast na zwolnieniu z zakładu karnego przed terminem jej zakończenia. Reguluje je Kodeks Karny oraz Kodeks Karny Wykonawczy.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary pozbawienia wolności  jest możliwe dopiero po odbyciu jej połowy w więzieniu. Orzeczona wobec Ciebie kara pozbawienia wolności zostanie wykonana, gdy odbędziesz jej połowę w zakładzie karnym, następnie uzyskasz warunkowe przedterminowe zwolnienie, wyjdziesz z zakładu karnego, a następnie przez pozostały okres do końca kary i przez kolejne 6 miesięcy Sąd nie uchyli Ci warunkowego zwolnienia z zakładu karnego.

Odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego jest możliwe tylko gdy nie przekracza ona 1 roku. Ustawa nie wymaga natomiast, byś odbył choć 1 dzień tej kary.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności jest możliwe dopiero po tym, jak połowę tej kary odsiedzisz w zakładzie karnym. Nie ma natomiast znaczenia, jak surowa kara pozbawienia wolności została Ci wymierzona.

Jak widzisz dozór elektroniczny i warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności to dwie rożne instytucje prawa karnego wykonawczego. Łączy je jedynie cel, jakim jest umożliwienie skazanemu wykonanie całości lub części orzeczonej kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym – w warunkach kontrolowanej przez Sąd wolności.

Jeżeli Sąd wymierzył Ci karę pozbawienia wolności przekraczającą 1 rok, wówczas nie możesz jej odbyć poza zakładem karnym – w trybie dozoru elektronicznego. Ustawa o dozorze elektronicznym wskazuje bowiem, że w trybie dozoru elektronicznego możesz odbyć tylko karę 1 roku pozbawienia wolności lub krótszą. Nie ma przy tym znaczenia jaką część tej kary już odbyłeś w zakładzie karnym. Istotna jest długość kary orzeczonej przez Sąd w wyroku skazującym – nie może ona przekraczać 1 roku. 

Jeżeli Sąd wymierzył Ci karę pozbawienia wolności przekraczającą 1 rok, wówczas pozostaje Ci ubieganie się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po odbyciu jej połowy w zakładzie karnym.

Jeżeli Sąd wymierzył Ci karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 1 roku, wówczas powinieneś:

 • w pierwszej kolejności złożyć wniosek o odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego

a jeżeli Sąd Penitencjarny nie uwzględni Twojego wniosku 

 • dwa miesiące przed upływem połowy kary pozbawienia wolności złóż wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności

Wskazana wyżej kolejność wniosków nie jest przypadkowa. Odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym – w trybie dozoru elektronicznego jest dla Ciebie znacznie korzystniejsze. W razie uwzględnienia Twojego wniosku przez Sąd Penitencjarny nie spędzisz ani jednego dnia w więzieniu, a całą karę pozbawienia wolności odbędziesz poza zakładem karnym. Jeżeli Sąd nie uwzględni Twojego wniosku, np. z uwagi na wielokrotną karalność za przestępstwa wówczas pozostaje Ci ubieganie się o warunkowe przedterminowe zwolnienie, byś odbył tylko połowę z orzeczonej kary pozbawienia wolności.

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Jak przekonać Sąd do uwzględnienia wniosku o dozór elektroniczny?

Zgodnie z art.6 ust.1 i 2 Ustawy o dozorze elektronicznym Sąd Penitencjarny udzieli Ci zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym, jeśli oceni, że jest to wystarczające dla osiągnięcia celów orzeczonej wobec Ciebie kary.

Dokonując tej oceny Sąd Penitencjarny weźmie pod uwagę:

 • Twój dotychczasowy sposób życia, a w szczególności karalność za przestępstwa

 • Twoje zachowanie po prawomocnym wyroku skazującym na karę, którą chcesz odbyć w trybie dozoru elektronicznego

 • Twoją sytuację zawodową i rodzinną

Ten ostatni punkt wymaga szerszego omówienia.  To na Tobie lub Twoim obrońcy spoczywa ciężar wykazania, że z uwagi na:

 • wykonywaną przez Ciebie pracę lub prowadzoną działalność gospodarczą

 • podjętą naukę 

 • podjętą terapię dla osób nadużywających alkoholu lub zażywających narkotyki

lub

 • konieczność sprawowania opieki nad dziećmi lub chorym członkiem rodziny

osadzenie Cię w zakładzie Karnym spowoduje, że stracisz pracę, Twoja rodzina zostanie pozbawiona środków na utrzymanie, utracisz możliwość kontynuowania nauki, przerwiesz leczenie uzależnienia od narkotyków lub alkoholu, czy też stracisz możliwość opieki nad bliską Tobie osobą. 

Musisz sobie uświadomić, że dla Sądu Penitencjarnego jesteś jednym z kilkuset skazanych na karę pozbawienia wolności ubiegających się o jej odbycie poza zakładem karnym – w trybie dozoru elektronicznego. Prócz informacji o popełnionym przez Ciebie przestępstwie Sędzia Penitencjarny nic o Tobie więcej nie wie, jesteś dla niego anonimowym Michałem Nowiakiem, jednym z wielu, którzy nie chcą pójść do więzienia.

Twoim zadaniem lub zadaniem Twojego obrońcy jest przedstawić Cię jako człowieka, który pomimo popełnienia przestępstwa nie jest osobą zdemoralizowaną, człowieka, który pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą, kontynuuje naukę, utrzymuje rodzinę lub walczy z uzależnieniem od narkotyków czy alkoholu.

Rzecz jasna, przypadek każdego skazanego na karę pozbawienia wolności jest inny, każdy wymaga indywidualnego podejścia i innych argumentów, ale w zasadzie zawsze chodzi o wykazanie Sądowi, że:

 • pomimo popełnienia przestępstwa nie jesteś osobą zdemoralizowaną, by konieczne było osadzenie Cię w Zakładzie Karnym

a jednocześnie

 • odbycie orzeczonej wobec Ciebie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym – w trybie dozoru elektronicznego zapobiegnie utracie przez Ciebie pracy –  źródła dochodu Twojej rodziny, zerwaniu więzi z Twoimi bliskimi, a także umożliwi Ci np. podjęcie lub kontynuowanie terapii związanej z nadużywaniem alkoholu lub zażywaniem narkotyków

Pamiętaj, że każdy argument, jakiego użyjesz,  by przekonać Sąd do wyrażenia zgody na odbycie kary w ramach dozoru elektronicznego powinieneś potwierdzić dokumentem. Dla przykładu, jeśli w trakcie dozoru elektronicznego chcesz kontynuować terapię dla osób nadużywających alkoholu, wówczas powinieneś dołączyć do wniosku o dozór elektroniczny zaświadczenie z Poradni o podjętym przez Ciebie leczeniu

Opublikowano artykuły | 3 komentarzy

Jakie są zalety odbycia kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Dozór elektroniczny polega na odbyciu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym na podstawie zezwolenia udzielonego przez Sąd Penitencjarny.

Dzięki temu rozwiązaniu odbędziesz orzeczoną wobec Ciebie karę pozbawienia wolności nie spędzając ani jednego dnia w Zakładzie Karnym. Zamiast osadzenia w więzieniu spędzisz ten czas w miejscu wykonywania dozoru elektronicznego, którym w większości przypadków jest miejsce Twojego zamieszkania.

To jednak nie jedyna zaleta odbycia kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Kara pozbawienia wolności wykonana w trybie dozoru elektronicznego przypomina bardziej karę ograniczenia niż pozbawienia wolności. Ubiegając się o dozór elektroniczny możesz uzyskać zezwolenie Sądu na przebywanie poza miejscem zamieszkania (miejscem wykonywania kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego) w okresie nie przekraczającym 12 godzin na dobę. W tym czasie możesz pracować, prowadzić działalność gospodarczą, załatwiać sprawy osobiste. Znacząco zmniejsza to uciążliwość orzeczonej kary pozbawienia wolności, a jednocześnie pozwala Ci zachować pracę, dochody na utrzymanie rodziny i utrzymanie więzi z bliskimi.

Jedyną, realną dolegliwością odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest obowiązek przebywania w miejscu zamieszkania w określonym  przez Sąd Penitencjarny czasie nie krótszym niż 12 godzin w ciągu doby.

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Jakie masz obowiązki w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

W trakcie odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym – w trybie dozoru elektronicznego nie wolno Ci:

 • przebywać poza miejscem wykonywania dozoru elektronicznego  poza godzinami określonymi przez Sąd Penitencjarny w harmonogramie wykonywania kary pozbawienia wolności
 • zdejmować założonego na Twojej nodze lub przegubie dłoni nadajnika – tzw. bransolety elektronicznej
 • uszkadzać noszonego na nodze czy dłoni nadajnika, jak również zainstalowanego w Twoim mieszkaniu urządzenia monitorującego

Podczas odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego masz obowiązek:

 • skontaktować się z kuratorem sądowym w ciągu 7 dni od rozpoczęcia odbywania kary, a więc od założenia bransolety elektronicznej i urządzenia monitorującego
 • przebywać w miejscu wykonywania dozoru elektronicznego za wyjątkiem godzin określonych przez Sąd Penitencjarny w harmonogramie wykonywania kary pozbawienia wolności
 • odbierać połączenia telefoniczne z Centrali Monitorowania przy Centralnym Zarządzie Służby Więziennej
 • zawiadomić pracowników Centrali Monitorowania o każdym przypadku awarii,  lub uszkodzenia nadajnika oraz urządzenia monitorującego
 • wpuszczać do domu kuratora sądowego w godzinach pomiędzy 6 a 22
 • wpuszczać do mieszkania – miejsca wykonywania dozoru elektronicznego pracowników Centrali Monitorowania i umożliwić im dostęp do urządzeń monitorujących

W przypadku naruszenia jednego ze wskazanych wyżej obowiązków Sąd Penitencjarny może uchylić zezwolenie na odbycie przez Ciebie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. W konsekwencji wydania takiego postanowienia pozostałą do odbycia karę pozbawienia wolności spędzisz w Zakładzie Karnym

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Urządzenia służące do kontroli odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Do kontroli wykonywania kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego służą dwa  urządzenia elektroniczne:

 • nadajnik, zwany bransoletą elektroniczną. Jest to niewielkie urządzenie przypominające zegarek, które zostanie założone na Twojej nodze lub przegubie dłoni. Jego zainstalowanie na nodze jest o tyle dobrym rozwiązaniem, że urządzenie przykryte nogawką spodni jest niewidoczne dla osób postronnych. Nie musisz się zatem obawiać, że Twoi współpracownicy, klienci lub inne osoby dowiedzą się o odbywanej prze Ciebie karze pozbawienia wolności

 • urządzenie monitorujące, które przypomina router do internetu. Zostanie ono zainstalowane we wskazanym przez Sąd Penitencjarny miejscu odbywania kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego (zazwyczaj jest nim miejsce zamieszkania skazanego) 

Z technicznego punktu widzenia wygląda to następująco: nadajnik (tzw. bransoleta elektroniczna) założony na Twojej nodze wysyła sygnał do urządzenia monitorującego znajdującego się  w Twoim mieszkaniu. Oba urządzenia kontrolują, czy przebywasz w miejscu wykonywania kary pozbawienia wolności w godzinach wskazanych w postanowieniu Sądu  o zezwoleniu na dozór elektroniczny. 

W przypadku jakiegokolwiek naruszenia postanowienia Sądu, w szczególności Twojej nieobecności w miejscu wykonywania dozoru elektronicznego w godzinach wskazanych w postanowieniu Sądu, urządzenie monitorujące natychmiast wyśle sygnał  - informację o tym zdarzeniu do Centrali Monitorowania w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej.

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Dozór elektroniczny z zakładu karnego

Jeżeli zacząłeś już odbywać karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym. to nadal możesz uzyskać zezwolenie Sądu Penitencjarnego na odbycie reszty tej kary w ramach dozoru elektronicznego.

Zgodnie z art. 41 ust.1 Ustawy o dozorze elektronicznym rozpoczęcie odbywania kary pozbawienia wolności, a więc osadzenie w zakładzie karnym nie jest przeszkodą do odbycia jej reszty poza zakładem karnym w trybie dozoru elektronicznego.

Procedura uzyskania zezwolenia Sądu Penitencjarnego na odbycie kary pozbawienia wolności w ramach dozoru elektronicznego jest podobna niezależnie od tego, czy wniosek o dozór elektroniczny został złożony przez:

 • skazanego, który nie stawił się jeszcze do zakładu karnego i nie rozpoczął odbywania orzeczonej kary pozbawienia wolności

czy też

 • skazanego, który w czasie składania wniosku o dozór elektroniczny odbywa już karę pozbawienia wolności, a więc jest osadzony w zakładzie karnym

Jeżeli zatem zacząłeś już odbywać karę pozbawienia wolności, to powinieneś jak najszybciej złożyć do Sądu Penitencjarnego wniosek o zezwolenie na odbycie reszty kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym – w systemie dozoru elektronicznego.

Rozpoczęcie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym  nie pozbawia Cię prawa do uzyskania zezwolenia Sądu na odbycie reszty kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego.

Pamiętaj, jednak, że Twoje szanse na uwzględnienie przez Sąd Penitencjarny wniosku o dozór elektroniczny w bardzo dużym stopniu zależą od opinii Dyrektora Zakładu Karnego. Zgodnie z art.41 ust.2  Ustawy o dozorze elektronicznym przed wydaniem postanowienia Sąd Penitencjarny wysłuchuje przedstawiciela Zakładu Karnego co do celowości udzielenia skazanemu zgody na dozór elektroniczny. Warto zatem zadbać o dobre relacje z wychowawcą, wiele nagród i unikanie kar porządkowych w trakcie osadzenia w zakładzie karnym.

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Termin rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny

Zgodnie z art. 40 ust. 5 Ustawy o dozorze elektronicznym Sąd Penitencjarny powinien rozpoznać wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego w ciągu 14 dni od dnia wpływu wniosku do Sądu.

Jak widać intencją ustawodawcy było sprawne i szybkie rozpoznanie przez Sąd Penitencjarny wniosków skazanych o dozór elektroniczny. Wskazany w art.40 ust. 5 Ustawy o dozorze elektronicznym termin 14 dni na rozpoznanie wniosku o dozór elektroniczny jest terminem instrukcyjnym, a więc jego przekroczenie przez Sąd nie wywołuje żadnych konsekwencji procesowych. Pomimo tego Sędziowie Penitencjarni rozpoznają wnioski o dozór elektroniczny dosyć szybko, bo w terminie 3-4 tygodni od jego wpływu do Sądu. W większości przypadków, to braki formalne wniosków skazanych o zgodę na dozór elektroniczny są przyczyną późnego ich rozpoznania przez Sąd Penitencjarny.

Aby przyspieszyć rozpoznanie przez Sąd Penitencjarny Twojego wniosku o zezwolenie na odbycie kary w trybie dozoru elektronicznego, pamiętaj o kilku wskazówkach:

 • złóż wniosek o dozór elektroniczny na biurze podawczym Sądu Penitencjarnego, zamiast wysyłać go pocztą. Dzięki temu już następnego dnia, a najpóźniej w ciągu 2 dni po złożeniu wniosku trafi on na biurko Sędziego Penitencjarnego
 • we wniosku o dozór elektroniczny wskaż telefon kontaktowy, dzięki temu prostemu zabiegowi Sąd Penitencjarny zawiadomi Cię telefonicznie o terminie i miejscu  posiedzenia. Sąd nie będzie musiał wysyłać Ci zawiadomienia o terminie posiedzenia pocztą, co znacznie przyspieszy wyznaczenie posiedzenia
 • podpisz się własnoręcznie (pełnym imieniem i nazwiskiem) pod wnioskiem o dozór elektroniczny. Częstym błędem osób ubiegających się o odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego jest podpisanie wniosku imieniem i nazwiskiem komputerowo, a nie własnoręcznie. Jest to brak formalny wniosku, a więc Sąd wezwie Cię do jego uzupełnienia poprzez złożenie pod wnioskiem własnoręcznego podpisu, a to z kolei opóźni rozpoznanie Twojego wniosku
 • wskaż we wniosku od dozór elektroniczny prawomocny wyrok skazujący Cię na karę pozbawienia wolności, którą chcesz odbyć w trybie dozoru elektronicznego, najłatwiej Ci będzie dołączyć do wniosku kopię tego wyroku. Jeśli jej nie masz, wówczas wskaż nazwę Sądu, który wydał wyrok skazujący, datę jego wydania, jego sygnaturę oraz wskaż na jaką karę zostałeś skazany
 • do wniosku o dozór elektroniczny dołącz harmonogram wykonania kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego. Chodzi tu o rozpisanie godzin na dobę „od….. do” w poszczególnych dniach tygodnia, w których będziesz przebywał poza miejscem zamieszkania ( poza miejscem wykonywania dozoru)
 • dołącz do wniosku pisemną  zgodę osób dorosłych, wspólnie zamieszkujących z Tobą w miejscu wykonywania dozoru elektronicznego
 • w ciągu 2-3 tygodni od złożenia do Sądu Penitencjarnego wniosku o dozór elektroniczny nie wyjeżdżaj poza miejscowość, w której mieszkasz, odbieraj telefony z Sądu, od kuratora sądowego lub pracowników Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Rzecz w tym, że po złożeniu wniosku skontaktuje się z Tobą pracownik Sądu celem podania Ci terminu posiedzenia, przyjdzie do Twojego miejsca zamieszkania kurator sądowy celem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, a także przyjdą do Ciebie pracownicy CZSW celem zbadania, czy wskazane przez Ciebie miejsce zamieszkania spełnia wymogi techniczne do dozoru elektronicznego


Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Ustawy o dozorze elektronicznym Sędzia Penitencjarny może zezwolić Ci na oddalenie się poza miejsce zamieszkania (miejsce wykonywania dozoru elektronicznego) na okres nieprzekraczający 7 dni.

Zezwolenie, o którym wyżej mowa możesz uzyskać tylko w szczególnie ważnych  przypadkach, uzasadnionych Twoimi warunkami zdrowotnymi, rodzinnymi lub osobistymi.  Dla przykładu są nimi:

 • udział w ważnych wydarzeniach rodzinnych, takich jak pogrzeb osoby bliskiej, ślub, chrzciny i tym podobne
 • konieczność zaopiekowania się osobą małoletnią, niedołężną lub chorą w zastępstwie innej osoby
 • konieczność poddania się zabiegowi lekarskiemu czy pobyt w szpitalu

W przypadkach nagłych, niecierpiących zwłoki, zezwolenia na oddalenie się z miejsca zamieszkania na okres do 7 dni może Ci udzielić także sądowy kurator zawodowy. Zezwolenie sądowego kuratora zawodowego wymaga natomiast niezwłocznego zatwierdzenia przez Sędziego Penitencjarnego. 

Decyzja Sędziego penitencjarnego o zezwoleniu na oddalenie się z miejsca zamieszkania (miejsca wykonywania dozoru elektronicznego) jest pozostawiona jego swobodnej ocenie. Według ustawy o dozorze elektronicznym zezwolenie na oddalenie się poza miejsce zamieszkania ma charakter nadzwyczajny, a więc powinna zapaść jedynie w wyjątkowych  niezwykle ważnych dla skazanego sytuacjach.

To od Ciebie zależy, czy zdołasz przekonać Sędziego Penitencjarnego, by zezwolił Ci na oddalenie się poza miejsce wykonywania dozoru elektronicznego (miejsce zamieszkania). Z uwagi na nadzwyczajny  charakter tego zezwolenia przyłóż się do uzasadnienie wniosku o zezwolenie na oddalenie się poza miejsce zamieszkania w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego. 

Jeżeli:

 • nie uzasadnisz, dlaczego tak ważny dla Ciebie i Twojej rodziny jest Twój pobyt poza miejscem wykonywania dozoru elektronicznego przez okres do 7 dni,
 • nie potwierdzisz wskazanego przez Ciebie powodu dokumentami, np. oświadczeniem osoby najbliższej, którą masz się zaopiekować, czy dokumentacją lekarską

wówczas Sędzia Penitencjarny nie uwzględni Twojego wniosku o zezwolenie na oddalenie się poza miejsce wykonywania dozoru elektronicznego. 

Decyzja o udzieleniu bądź nieudzielaniu zezwolenia na oddalenie się skazanego poza miejsce zamieszkania jest podejmowana  przez Sąd Penitencjarny, w okręgu którego  jest wykonywana kara pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego .

W okresie odbywania kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego Sędzia Penitencjarny może wielokrotnie udzielić Ci zezwolenia na oddalenie się  poza miejsce zamieszkania.

7. Jeżeli  nie powrócisz do miejsca zamieszkania (miejsca wykonywania dozoru elektronicznego) w  czasie określonym przez Sędziego Penitencjarnego, wówczas:

 • Sędzia nie udzieli Ci ponownie zezwolenia na oddalenie się poza miejsce wykonywania dozoru elektronicznego

a ponadto

 • Sędzia penitencjarny nie zaliczy Ci czasu przebywania poza miejscem wykonywania dozoru elektronicznego do okresu wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności.

W pozostałych przypadkach okres przebywania poza miejscem wykonywania dozoru elektronicznego na podstawie zezwolenia Sędziego Penitencjarnego jest traktowany jako okres odbywania kary pozbawienia wolności.

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Postępowanie przed Sądem w przedmiocie zarządzenia wykonania czyli odwieszenia kary pozbawienia wolności

Do napisania tego artykułu skłoniły mnie liczne zapytania czytelników bloga o to, jak wygląda postępowanie przed Sądem w przedmiocie zarządzenia wykonania, czyli odwieszenia kary pozbawienia wolności.

Gdzie znajdują  się przepisy regulujące postępowanie o zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności?

Postępowanie w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności zostało uregulowane w przepisach art. 178§1-4  kodeksu karnego wykonawczego oraz art.75§1-5 kodeksu karnego.

Który Sąd prowadzi postępowanie w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności?

Zgodnie z art.3§1 k.k.w. postępowanie w przedmiocie zarządzenia wykonania wobec skazanego kary pozbawienia wolności prowadzi ten Sąd, w którego okręgu zamieszkuje osoba skazana na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

W postępowaniu wykonawczym, a więc w postępowaniu prowadzonym po uprawomocnieniu się wyroku skazującego za przestępstwo,  miejsce popełnienia przestępstwa nie ma znaczenia. O właściwości Sądu decyduje jedynie miejsce zamieszkania skazanego.

Sąd, który wydał wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, po uprawomocnieniu się tego orzeczenia przesyła do sądu równorzędnego (do Sądu Rejonowego albo Sądu Okręgowego) właściwego dla miejsca zamieszkania skazanego odpis wyroku skazującego. To własnie Sąd Rejonowy albo Okręgowy  miejsca zamieszkania skazanego prowadzi wobec niego postępowanie wykonawcze. To ten Sąd – właściwy dla miejsca zamieszkania skazanego podejmuje decyzję o zarządzeniu wykonania wobec niego kary pozbawienia wolności.

Zilustruję to na przykładzie:

Jan Kowalski został skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie  za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178a§ 1 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na podstawie art.69§1 i 2 k.k., art.70§1 pkt 1 k.k. na okres 3 lat tytułem próby. Ponieważ Jan Kowalski zamieszkuje w Wołominie, to Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza przesłał odpis wyroku skazującego Jana Kowalskiego do Sądu Rejonowego w Wołominie. Sąd Rejonowy w Wołominie założył akta wykonawcze i wszczął postępowanie wykonawcze wobec Jana Kowalskiego. Te właśnie Sąd Rejonowy w Wołominie jest właściwy w postępowaniu dotyczącym zarządzenia wykonania wobec Jana Kowalskiego kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sadu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza.

W jakich sytuacjach Sąd zarządza wykonanie wobec skazanego kary pozbawienia wolności?

O tym z jakiego powodu może zostać wszczęte postępowanie w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności napisałem szczegółowo w artykułach:

Postępowanie przed Sądem toczy się w jednakowy sposób, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z obligatoryjnym czy fakultatywnym zarządzeniem wykonania kary pozbawienia wolności.

Jak przebiega postępowania przed Sądem w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności?

Do Sądu Rejonowego albo Okręgowego, który prowadzi postępowanie wykonawcze, a więc do Sądu właściwego dla miejsca zamieszkania skazanego wpływa informacja o zachowaniu skazanego, które uzasadnia rozważenie celowości zarządzenia wykonania wobec niego kary pozbawienia wolności. Przykładów takiego zachowania skazanego można mnożyć bez liku: może to być popełnienie przez skazanego w okresie próby kolejnego przestępstwa,  nie wykonanie nałożonych na skazanego obowiązków, np. obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu, uchylanie się od dozoru kuratora sądowego i wiele innych.

Sędzia – Kierownik Sekcji Wykonawczej Sądu wydaje zarządzenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie zarządzenia wykonania wobec skazanego kary pozbawienia wolności i wyznacza termin posiedzenia,  na który wzywa skazanego. O terminie posiedzenia Sąd zawiadamia także Prokuratora.

Posiedzenie w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności trwa zazwyczaj od 10 do 30 minut. Rozpoczyna się od zreferowania przez Sędziego podstawy wszczęcia postępowania np. wyroku skazującego skazanego za nowe przestępstwo popełnione przez niego w okresie próby. Następnie Sąd wysłuchuje stanowiska skazanego i jego obrońcy oraz Prokuratora, jeżeli się stawili, po czym zamyka posiedzenie i wskazuje termin, w którym ogłosi postanowienie.

Sąd ma jedynie dwie możliwości, tj.

 1. Sąd wydaje postanowienie o zarządzeniu wykonania wobec  skazanego orzeczonej  kary pozbawienia wolności. W tym przypadku skazanemu przysługuje prawo do wniesienia na to postanowienie zażalenia do Sądu Okręgowego. Jeżeli skazany był obecny przy ogłoszeniu postanowienia, to licząc od dnia ogłoszenia postanowienia ma 7 dni na wniesienie zażalenia. Jeżeli skazany nie był obecny na ogłoszeniu orzeczenia, wówczas postanowienie zostanie mu przesłane pocztą. W tym wypadku 7 dniowy termin na wniesienie zażalenia biegnie od dnia odebrania postanowienia przez skazanego.

 1. Sąd wydaje postanowienie o odstąpieniu od zarządzenia wykonania wobec skazanego  kary pozbawienia wolności. Oznacza to pozytywny dla skazanego koniec postępowania, gdyż sprawa zostaje zakończona, a kara nie będzie wykonana. Oczywiście Prokurator również ma możliwość wniesienia zażalenia na takie postanowienie Sądu, jednak w praktyce w tego typu sprawach, czyni to bardzo rzadko.

Stawiennictwo skazanego na posiedzeniu w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności nie jest obowiązkowe, chyba, że Sąd postanowi inaczej, tzn. wezwie skazanego do osobistego stawiennictwa. Ja zawsze doradzam, by skazany stawił się na to posiedzenie, nawet, jeśli nie został na nie wezwany.

Postanowienie Sądu o zarządzeniu wykonania wobec skazanego kary pozbawienia wolności podlega wykonaniu, tzn. skutkuje wezwaniem skazanego do stawiennictwa w zakładzie karnym dopiero po jego uprawomocnieniu.

Postępowanie przed Sądem Odwoławczym, tzn. postępowanie przed Sądem II Instancji w przedmiocie zażalenia na zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności zostanie przeze mnie dokładnie opisane w kolejnym artykule pt. Zażalenie na postanowienie Sądu o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności”.

Autor: Aplikant Adwokacki Michał Miller

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Harmonogram odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Jednym z najważniejszych elementów Twojego wniosku do Sądu Penitencjarnego o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest  harmonogram wykonywania tej kary.

Zgodnie z art.10 ust. 1 Ustawy o dozorze elektronicznym w postanowieniu o udzieleniu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym Sąd Penitencjarny określa przedziały czasu w ciągu doby w poszczególnych dniach tygodnia, w których możesz przebywać poza miejscem wykonywania kary, a więc poza miejscem Twojego zamieszkania.

Propozycja, w jakich okresach czasu w ciągu doby będziesz przebywał poza miejscem zamieszkania powinna wyjść od Ciebie. Propozycja ta przybiera właśnie postać harmonogramu odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, który powinieneś zawrzeć we wniosku do Sadu penitencjarnego.

Zanim złożysz wniosek o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym przemyśl i rozpisz na dni tygodnia te przedziały czasu w ciągu doby, w których potrzebujesz przebywać poza miejscem zamieszkania.

Zgodnie z art.10 ust.1 Ustawy o dozorze elektroniczny możesz uzyskać zezwolenie Sądu Penitencjarnego na przebywanie poza miejscem zamieszkania przez okres czasu nieprzekraczający 12 godzin na dobę.

Rozpisując we wniosku o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego przedziały czasu w ciągu doby, w których będziesz przebywał poza miejscem zamieszkania wskaż je dokładnie posługując się wyrażeniami „od godziny X do godziny Y” w poszczególnych dniach tygodnia. Nie zapomnij jednocześnie, by we wniosku uzasadnić, na co chcesz je przeznaczyć. Możesz je przeznaczyć przykładowo na:

 • wykonywanie pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej
 • sprawowanie opieki nad osobą małoletnią, osobą niedołężną lub chorą
 • naukę w szkole
 • zajęcia sportowe lub kulturalne
 • wizyty i zabiegi lekarskie
 • udział w zajęciach terapeutycznych
 • niezbędne zakupy, np. żywnościowe
 • utrzymywanie więzi z rodziną

Pamiętaj, by dobrze uzasadnić każdą z tych okoliczności uzasadniających przebywanie poza miejscem wykonywania kary pozbawienia wolności (miejscem zamieszkania) i potwierdzić ją dokumentami, np. umową o pracę, opisem prowadzonej działalności gospodarczej czy dokumentacją lekarską. Im bardziej przyłożysz się do uzasadnienia, tym mniejsze ryzyko, że Sąd Penitencjarny oddali Twoją propozycję przebywania poza miejscem zamieszkania we wskazanych przez Ciebie okresach czasu.

Opublikowano artykuły | 1 komentarz